Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Validering av Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) för skattning av gallstensrelaterade symptom Gabriel Sandblom, Per Videhult, Britt- Marie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Validering av Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) för skattning av gallstensrelaterade symptom Gabriel Sandblom, Per Videhult, Britt- Marie."— Presentationens avskrift:

1 Validering av Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) för skattning av gallstensrelaterade symptom Gabriel Sandblom, Per Videhult, Britt- Marie Karlson, Staffan Wollert, Mikael Ljungdahl, Bahman Darkahi, Håkan Liljeholm, Rickard Henricsson, Gudrun Berglund, Ib Christian Rasmussen

2 Opererar vi säkert?

3 Ställer vi operations- indikationen säkert?

4 Bakgrund Hur skattar man gallstensrelaterade symptom och symptomens inverkan på livskvalitet?  Generiska formulär (SF-36, EQ-5D)  Sjukdomsspecifika (CSQ, Gallstone Impact Checklist, GISS)  GIQLI

5 Validering av Gastrointestinal quality if Life Index Huvudsyfte: Validera GIQLI som intrument för att skatta gallstensrelaterade symptom Bisyfte: Validera SF-36 för samma patientgrupp

6 Resultat GIQLI uppvisar hög reliabilitet (test-retest stability, internal consistency) GIQLI uppvisar hög validitet (faktoranalys, korrelation med andra mått på gallstensrelaterade symptom) Även SF-36 uppvisar hög validitet

7 Responsiveness Gastrointestinal Quality of Life Index, genomsnittlig score (95% konfidensintervall)

8 Responsiveness SF-36 fysisk komponent, genomsnittlig score (95% konfidensintervall)

9 Responsiveness SF-36 psykisk komponent, genomsnittlig score (95% konfidensintervall)

10 Slutsatser GIQLI har hög validitet och reliabilitet för att skatta symptom och livskvalitet vid gallstenssjukdom Även SF-36 har hög responsiveness hos samma patientgrupp

11 Registrering av SF-36 i GallRiks regi SF-36 preoperativt och 6 månader postoperativt

12 SF-36. Åtta delskalor Vitalitet Social funktion Rollfunktion – känslomässiga begränsningar Psykiskt välbefinnande Fysisk funktionsförmåga Rollfunktion – fysiska begränsningar Smärta Allmän hälsa

13 Ingående sjukhus Halmstad Karlskoga Karolinska/Huddinge Ljungby Lycksele Mora Jönköping Sahlgrenska/Östra Södersjukhuset Borås Uppsala Värnamo Skövde

14 Registrering av SF-36 i GallRiks regi 348 patienter (264 kvinnor, 84 män) Genomsnittlig ålder 50 år (SD 15 år) Män 53 år (SD 13 år) Kvinnor 46 år (SD 15 år)

15

16 Postoperativa komplikationer Totalt 18 (4,7%) Män 8 (9,5%) Kvinnor 10 (3,8%)

17 Svarsfrekvens 6 månader: 94 (27%)

18 Varför underlåter patienter att besvara brevformulär? ”Jag mår så bra att jag inte bryr mig om några enkäter om min hälsa” ”Varför ska jag fylla i deras trista enkäter när de inte ens kan behandla mina gallstenar ordentligt?” ”Vilket formulär??”

19

20 Vilka faktorer inverkar på hur fysiska välbefinnandet utvecklas (Multivariat linjär regressionsanalys) Signifikanta: Kön Ålder Ej signifikanta: Operationsindikation, operationsmetod, postoperativt förlopp

21 Vilka faktorer inverkar på hur psykiska välbefinnandet utvecklas (Multivariat linjär regressionsanalys) Signifikant: Postoperativ komplikation Ej signifikanta: Kön, Ålder, Operationsindikation, operationsmetod

22

23

24

25

26

27 Slutsatser SF-36 fungerar bra för att skatta effekten av gallstenskirurgi på livskvaliteten Gallstenskirurgi leder till en förbättring av livskvaliteten hos majoriteten av de opererade Män och kvinnor selekteras olika för kirurgi

28 Slutsatser, fortsättning Unga erfar större nytta av gallstenskirurgi än äldre Komplikationer efter gallstenskirurgi har större inverkan på det psykiska än fysiska välbefinnandet Vi behöver hitta rutiner för att öka svarsfrekvensen

29 Slutsatser, fortsättning? Gott kirurgiskt omdöme kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dåligt kirurgiskt omdöme T Billroth

30 Generiska formulär

31 Symptomspecifika formulär

32 GIQLI

33 36 frågor Ursprungligen på tyska. Validerade översättningar till bl a engelska, franska och spanska 5 subskalor: Symptom Fysisk dysfunktion Emotionell dysfunktion Social dysfunktion Biverkan av medicinsk behandling

34 Översättning Översättning från tyska till svenska av två oberoende personer med svenska som modersmål Båda versionerna jämkas samman Översättning tillbaka till tyska av person med tyska som modersmål Den ursprungliga tyska versionen jämförs med den ”dubbelöversatta”

35 Målsättning Översätta GIQLI Undersöka validitet och reliabilitet hos GIQLI för skattning av symptom och livskvalitet vid gallstenssjukdom

36 Reliabilitet Patienter opererade i Uppsala Län 2005-01-01 till 2005-08-31 (N=187) 125 kvinnor, 62 män, genomsnittsålder 46 år. GIQLI preoperativt, 12 månader och 15 månader postoperativt Svarsfrekvens 32%, 47% och 23%

37 Validitet Patienter opererade i Uppsala Län 2005-10-15 till 2006-10-15 (N=311) GIQLI, SF-36 och 4 symptomspecifika frågor preoperativt och 6 månader postoperativt Svarsfrekvens 33% och 59%

38 Reliabilitet Test-retest stabilitet – signifikanta korrelationer för alla subskalor vid jämförelse 12 – 15 månader Cronbachs alfa 0,77-0,89

39 Validitet Construct validity: Alla subskalor i GIQLI korrelerade signifikant med SF-36 (kroppslig smärta), VAS och en enskild fråga om smärtattackernas frekvens. Ingen korrelation med fråga om patientens egen övertygelse om smärtornas genes.

40 Validitet Faktoranalys: 5 subskalor  Fysisk roll (11 frågor)  Tjocktarmssymptom (6 frågor)  Emotionell roll (8 frågor)  Övre gastrointestinala symptom (8 frågor)  Meteorism (3 frågor)

41


Ladda ner ppt "Validering av Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) för skattning av gallstensrelaterade symptom Gabriel Sandblom, Per Videhult, Britt- Marie."

Liknande presentationer


Google-annonser