Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop 4, 2016-03-10 Landstinget i Uppsala län Kristina Morén verksamhetsutvecklare VO Psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop 4, 2016-03-10 Landstinget i Uppsala län Kristina Morén verksamhetsutvecklare VO Psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Workshop 4, 2016-03-10 Landstinget i Uppsala län Kristina Morén verksamhetsutvecklare VO Psykiatri

2 Hur har ni i ert landsting/region arbetat med att få beslut/förankring kring breddinförande av Stöd och behandling? Påbörja arbetet med att identifiera aktiviteter för breddinförande i ert landsting/region Föreslå innehåll i fortsatt generellt införandestöd för hösten 2016 Föreslå fortsatt stöd för design och utveckling av eget innehåll i Stöd och behandling. Förbered en feminuterspresentation med ovanstående där du också beskriver status i ert införande.

3 Piloter i implementeringen igång/snart igång (sömn på BUP/depression på Unga vuxna) Mycket intresse för stöddelen av SoB i form av att lägga in formulär t ex brett mätbatteri med självskattningar för affektiv mottagning, SIVA, smärtenhet. Intresse från Beroendemedicinska mottagningen (ett projekt för uppföljning i hemmet) och Unga vuxna (”hembesök” för bedömning/behandling) för videointegration. Projekt över tre år för implementering i primärvården kör snart igång Habiliteringen har visat intresse.

4 Hur har ni i ert landsting/region arbetat med att få beslut/förankring kring breddinförande av Stöd och behandling? Ska färdigställa en rapport till april innehållandes information och förslag på beslut som bör fattas inom landstinget under rubrikerna –Erfarenheter från piloterna: användbarhet, resultat, tidsåtgång, vårdprocess mm –Förvaltningsorganisation –Roller, vilka behövs och på vilken nivå –Vad behöver anslutande enheter göra –Journalföring –Ersättning och produktionsplanering, hur syns det vilket arbete som läggs ner –Upphovsrätt kring innehåll, avtal –Kommunikationsplan –Uppföljning

5 Påbörja arbetet med att identifiera aktiviteter för breddinförande i ert landsting/region Ett införandestöd ska vara färdigt i juni –Vänder sig till enheter som vill börja använda sig av SoB –En sammanhållen presentation som innehåller filmer och checklistor mm vad man behöver göra och tänka på. En kombination av material från det nationella och egenskapat material. –Ska träffa några enhetschefer för att tydligare förstå vad som behövs i detta införandestöd Ska presentera SoB och införandestödet på AC-möte inom psykiatrin, låta dem göra tjänsteresor vad gäller var SoB kan komma in i deras verksamhet.

6 Föreslå innehåll i fortsatt generellt införandestöd för hösten 2016 Data/statistik, uppföljning, utvärdering av SoB från olika perspektiv (mäta god verksamhet, produktionsplanering, behandlingsresultat, användarvänligt för brukare/personal..) Direktöverföring till journalsystem Fortsatt stöd kring utbildningsmaterialet Kommunikationsmaterial Hur vi får patienter att logga in på 1177 Tydliggöra hur landsting kan samarbeta om innehåll utan att det går under detta med ofördelaktigt för privata aktörer…

7 Föreslå fortsatt stöd för design och utveckling av eget innehåll i Stöd och behandling. De vanligaste skattningsformulären skulle kunna finnas att ladda ner så man slipper skapa dem Kod för att få ut resultat skulle finnas tillgänglig för de vanligaste formulären


Ladda ner ppt "Workshop 4, 2016-03-10 Landstinget i Uppsala län Kristina Morén verksamhetsutvecklare VO Psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser