Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMISKA. HUR MÅNGA TALAR SAMISKA? Det finns tre olika slags typer av samiska som talas i Sverige:  Nordsamiska, är det största språket som talas utav.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMISKA. HUR MÅNGA TALAR SAMISKA? Det finns tre olika slags typer av samiska som talas i Sverige:  Nordsamiska, är det största språket som talas utav."— Presentationens avskrift:

1 SAMISKA

2 HUR MÅNGA TALAR SAMISKA? Det finns tre olika slags typer av samiska som talas i Sverige:  Nordsamiska, är det största språket som talas utav 17000 människor varav 6000 är bosatta i Sverige.  Lulesamiska, talas av 800 samer bosatta i Norge eller Sverige.  Sydsamiska, är den samiska som är minst talad i Sverige då den används av 700 samer i Norge och Sverige.

3 SAMISKA SPRÅKETS URSPRUNG Från början, långt innan Kristus födelse så sägs Samiskan och Finskan vara samma språk, urfinskan. För 4000 år sedan så sägs språket ha delats upp i samiska som talades i de nordligaste delarna av Finland och östersjöfinska, det som vi idag benämner som vanlig finska. Det sägs även att språket skulle ha rötter österifrån, ifrån Ungern men i självaverket finns det inga som helst klarheter från var ifrån det Samiska språket egentligen kommer. Det är mest teorier alltsammans. Samerna som är ett vandrings folk lever idag i Sápmi eller sameland som vi kallar det på Svenska. Sápmi sträcker sig över Sverige, Finland, Norge och Ryssland och därför är det högst troligt att Samiskan har influenser inte bara från finskan men från de tre andra språken också. Det som de flesta är enade om gällande samiskan är att det är äldsta språk som fortfarande talas i Skandinavien.

4 SAMISKA SOM MINORITETSSPRÅK

5 Det finns 3 villkor för att kunna bli ett officiellt minoritetsspråk: 1.Det måste vara ett språk och inte en dialekt. 2.Det ska ha talats omfattande i Sverige i minst 3 generationer, 100 år ungefär. 3.Språkets talare måste själva ha en önskan att bli ett minoritetsspråk. Det finns fem språk i Sverige som uppfyller de tre kraven och därför kan benämnas som ett officiellt svenskt minoritetsspråk, samiskan bland annat. VARFÖR ÄR DET ETT MINORITETSSRÅK?

6 VILKA LAGAR STYR ATT SAMISKAN ÄR ETT MINORITETSSPRÅK? EU enades år 1994 om att alla EU:s medlemsländer borde värna om sina minoritetsspråk, men först år 1998 trädde beslutet i kraft. Detta var något som gjorde att Sverige år 2000 stiftade lagar kring minoritetsspråkens rättigheter och vilka krav som behövde uppnås för att kunna kvalificeras som ett officiellt minoritetsspråk.

7 SAMISKA SPRÅKET

8 SÅ LÅTER SAMISKA:SAMISKA:

9 SAMISKA ORD Samiska Bures Vaja Boagustit Okta, guokte, golbma Svenska Hej Renko Skratta Ett, två, tre

10 FRAMTIDA MINORITETSSPRÅK Arameiska I Syrien talar man nyarameiska (Syriska). Det är ett stort antal invandrare från Syrien som har gjort att arameiska är ett av de mest talade språken i landet. Det är därför som vi tror att det i framtiden kan leda till att det kommer att bli ett av Sveriges framtida minoritetsspråk. Arabiska Eftersom att fler och fler Svenskar talar det språket och har det som modersmål vore det rimligt om även det blev ett av Sveriges minoritetsspråk.


Ladda ner ppt "SAMISKA. HUR MÅNGA TALAR SAMISKA? Det finns tre olika slags typer av samiska som talas i Sverige:  Nordsamiska, är det största språket som talas utav."

Liknande presentationer


Google-annonser