Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träff för SF och distrikt om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träff för SF och distrikt om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"— Presentationens avskrift:

1 Träff för SF och distrikt om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

2 En SMARRig träff S yfte: Framförallt att presentera och stämma av tankar kring kartläggningsarbetet. M ål: Att vi när dagen avslutas har en gemensam bild av det arbete som ska genomförs under 2016 och vilka delar som kräver ökad tydlighet/ytterligare planering. A rbetsgång: Se separat program R egler: Respekt för dagordningen (tiden), våga vara konkreta R oller: Anders och Lena leder. Övriga bidrar konstruktivt till en bra och givande dag.

3 Program 10.00Inledning 10.30Bakgrund till Idrottslyftet 2016 - 2019 11.00Kartläggning, analys och utvecklingsplan 12.30Lunch 13.30Reflektion/diskussion SF i Millessalen, distrikt i Najad 14.30Hur optimerar vi effekten av IL-medlen? (2 distrikts- representanter vid respektive bord.) 15.00Kompetensutvecklingsprogram 15.30 Avslutning & eftermiddagsfika

4 Inför Idrottslyftet 2016 Fördelning av medel Uppdatering av Idrottslyftets ABC Kontaktpersoner Återkoppling på redogörelser Idrottslyftsapplikationen

5 Antologi – Idéer för idrottsutveckling Kom ihåg att ta med ditt SF:s exemplar hem!

6 Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

7 Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. – Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott – och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

8 Livslångt idrottande - triangel blir rektangel ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt”

9 5 utgångspunkter för Idrottslyftet 2016-2019

10 1. Att Idrottslyftet får en starkare koppling svensk idrotts strategi mot 2025. Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

11 2. Att Idrottslyftet får en tydligare koppling till föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor. Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har. (positiva effekter)

12 3. Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet. RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån.

13 4. Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov. Detta innebär att RF med sina distrikt och SISU Idrottsutbildarna med sina distrikt tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF i deras utvecklingsarbete.

14 5. Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna. De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör krav ställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet.

15 Placering LOK- stöd % medel Idrottslyftet (utv.stöd samt föreningsstöd)Enbart utvecklingsstöd Topp 1081,58%55,80%44,51% 11 till 2010,74%14,82%16,30% 21 till 304,72%11,60%14,15% 31 till 401,81%7,52%9,80% 41 till 500,82%4,39%6,14% 51 till 600,29%3,32%4,98% 61 till 700,04%2,81%4,11%

16 SF-differentiering

17 1 Innebandy Ishockey Handboll Gymnastik Ridsport Basket Simidrott Friidrott Tennis Golf Skidor Orientering

18 2 Budo och Kampsport Karate Konståkning Bordtennis Badminton Taekwondo Boxning Bandy Judo Brottning Skolidrott Volleyboll Korpen Parasport Akademisk idrott Skyttesport

19 3 Dövidrott Baseboll och softboll Rodd Bilsport Sportdykning Skridsko Skateboard Vattenskidor och wakeboard Bangolf Curling Skidskytte Triathlon Bowling Amerikansk Fotboll Danssport Styrkelyft Fäktning Segling SVEMO Tyngdlyftning Kanot Bågskytte Cykel Rugby Klättring

20 4 Squash Frisbee Landhockey Biljard Dragkamp Mångkamp Flygsport Casting Varpa Boule Gång och vandring Draghundsport Bob och Rodel Issegling Dart Racerbåt Cricket

21 5 Fotboll

22 Fler detaljer/aspekter att ta hänsyn till Tänk på att 2016 är ett övergångsår – ha tålamod! De prioriterade områdena (förutom anläggning) plockas bort DF ansvarar fortsatt för anläggningsfrågor och ska i övrigt under 2016 verka för en övergång till det nya upplägget. Det innebär att medel satsas på att avsluta pågående verksamhet samtidigt som hänsyn börjar tas till SF:s identifierade behov samt idrottsövergripande verksamhet. En sökväg mindre för IF. Ansökan till DF + SISU-d (exklusive anläggning) slås ihop. Samma ekonomiska fördelningsnyckel som tidigare Kompetensutvecklingsprogram Att kartläggning, analys och utvecklingsplan ska skapas uttrycks i det beslut som RS fattat.

23 Fler detaljer/aspekter att ta hänsyn till Processutvärdering Förändrad tidplan för kartläggning och analys, nytt förslag: 15 april 2016Distrikten lämnar in sin ”SWOT” 15 september 2016SF lämnar in sina utvecklingsplaner 15 november 2016Distrikten lämnar in sina planer 1 december 2016RF ger SF återkoppling 15 december 2016RF ger distrikten återkoppling Referensgrupper SF + distrikt med koppling till Idrottsrådet SF erbjuds individuellt anpassad processledning i arbetet med kartläggning, analys och utvecklingsplan, anmäl intresse om detta till Lena Björk senast 15 februari 2016. SF-möten med distriktens idrottskontakter, kontakta Lena Björk för hjälp/samordning.

24 SISU:s genomförda skattningar – en hjälp för ditt förbund?

25 71 SF´s utvecklings- planer utifrån deras unika behov 21 distrikts behovs- prövade insatser utifrån sitt unika nuläge Distrikten ska ta hänsyn till SF´s utvecklingsplaner och distriktets nuläge när bedömningar görs av hur Idrottslyftsmedlen ska användas för att effekt ska ske på föreningsnivå! Hur gör vi tillsammans detta på bästa sätt? Tankar! Idéer! Medskick!

26 Kompetensutvecklingsprogrammet 2016 fokus på kartläggning, analys och utvecklingsplan 2017 kompetenshöjning inom prioriterade områden 2016 års första gemensamma träff kommer att genomföras den 16 – 17 mars. Vad har ni för önskemål för denna träff?

27 Tack för att du lämnar tillbaka din namnlapp!


Ladda ner ppt "Träff för SF och distrikt om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser