Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014 SISU-stämman 2011 beslutade attFS ges i uppdrag att i dialog arbeta fram rutiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014 SISU-stämman 2011 beslutade attFS ges i uppdrag att i dialog arbeta fram rutiner."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014 SISU-stämman 2011 beslutade attFS ges i uppdrag att i dialog arbeta fram rutiner för att kunna hantera såväl centralt samordnad verksamhet som distriktsövergripande verksamhet Styrelsen föreslår med beaktande av ovanstående attstämman beslutar om en preliminär verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014 attstämman 2014 beslutar om verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014-2015 (under förutsättning att beslut tagits om föreslagen stadgeändring) med hänsyn taget till SISU-stämmans beslut

2 Förslag till verksamhetsplan 2012 - 2013 Förslag till verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Skåne

3 Fler och bättre idrottsledare finns Modellen Rekrytera - Utveckla - Behålla ledare ska vara ett levande verktyg inom ledarförsörjning för att nå fler och bättre ledare.

4 Skånska Idrottslyftet har skapat fler föreningar och aktivitetstillfällen Öka antalet föreningar som samverkar med SISU till minst 650 föreningar Genomföra 120 000 utbildningstimmar i SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer

5 Skånskt kompetenscentrum leder den svenska idrottsutvecklingen Detta regionala initiativ skall under året prövas mot distriktets basverksamhet och de nya inriktningar svensk idrottsrörelse tar i frågan.

6 Idrottsservice genom råd och stöd har medfört en förenklad förenings-förbunds administration Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för administrativ personal i föreningar och förbund

7 Ekonomiska förutsättningar 2014 Budgeterad omsättning för år 2013 uppgår till 15,2 Mkr. För år 2014 förväntas nuvarande bidrag från Region Skåne och kommuner att kvarstå. Det statliga bidraget via SISU-Riks förväntas bli något lägre än budgeterat 2013 (8,9 Mkr) beroende införandet av nytt arbetssätt under 2013. Detta kommer att innebära att antalet studietimmar minskar vilket påverkar nivån för de statliga bidragen för 2014. Övrig verksamhet inom SISU beräknas kvarstå.


Ladda ner ppt "Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2014 SISU-stämman 2011 beslutade attFS ges i uppdrag att i dialog arbeta fram rutiner."

Liknande presentationer


Google-annonser