Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska Ann-Marie Malmsten Statsrådets svenska språknämnd Juridisk sprog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska Ann-Marie Malmsten Statsrådets svenska språknämnd Juridisk sprog."— Presentationens avskrift:

1 Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska Ann-Marie Malmsten Statsrådets svenska språknämnd Juridisk sprog i Norden 11 – 12 oktober 2011

2 Att ”förstå” lagtexten En intresserad läsare En motiverad läsare En läsare som ska tolka och tillämpa lagen Läsbarhet  Begriplighet

3 Språkvårdarna ser satsdelar och deras placering ordföljder och konstruktioner ålderdomliga och svårbegripliga ord onödiga ord och element för långa meningar Språkvårdarna analyserar lagtexten enligt grammatikens regler.

4 Juristerna ser rättsregler rekvisit, rättsfakta rättsföljder Juristen är intresserad av den rättsregel lagen uttrycker och de kriterier som är avgörande för ett visst problem.

5 Rättsregler Inte bara regler uttryckta i lag Ibland måste flera paragrafer eller regler läsas samman för att rättsregeln ska framträda

6 Rekvisit, rättsfakta Fakta som måste föreligga för att rättsföljden ska inträda Kriterier som anger när en regel kan göras gällande Den som överlämnar ett motordrivet fordon, en spårvagn, ett tåg, ett fartyg som avses i 5 § eller ett luftfartyg att föras, manövreras eller styras av en person som uppenbart befinner sig i sådant tillstånd att han gör sig skyldig till ett brott som nämns i 3–7 §, eller överlåter en uppgift som avses i 5–7 § till en sådan person, skall för överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

7 Rättsföljd De verkningar som inträder om rättsfaktum föreligger Den som överlämnar ett motordrivet fordon, en spårvagn, ett tåg, ett fartyg som avses i 5 § eller ett luftfartyg att föras, manövreras eller styras av en person som uppenbart befinner sig i sådant tillstånd att han gör sig skyldig till ett brott som nämns i 3–7 §, eller överlåter en uppgift som avses i 5–7 § till en sådan person, skall för överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

8 Språkliga regler om att utelämna ”onödiga” ord och element ordföljd ord och termer skrivsätt när det gäller hänvisningar … kan vara svåra att följa när man översätter lagtext som ska tolkas lika på två språk.

9 Ord och termer Kravet på terminologisk konsekvens Att leva med parallella termer Definitioner Ord som inte exakt motsvarar varandra på finska och svenska Vacklande språkbruk och bristande exakthet i finskan

10 Suuronnettomuus storolycka … betydande utsläpp, brand, explosion eller en annan händelse som orsakas av … som kan medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, miljön eller egendom inne i eller utanför anläggningen … (Lag 390/2005) stor olycka : allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav (Socialstyrelsen) katastrof : allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas (Socialstyrelsen)

11 Svenska Akademiens grammatik 2 Ord När adjektivfrasen ingår i en icke-elliptisk nominalfras utan ett substantiv, egennamn eller substantiviskt pronomen som huvudord (självständig användning), anger adjektivet med sin genusböjning en referentiell egenskap hos predikationsbasen. Genus neutrum beskriver då (den vanligen inanimata) referenten som dividuativ. Ex. Har ni haft (något) roligt i dag?


Ladda ner ppt "Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska Ann-Marie Malmsten Statsrådets svenska språknämnd Juridisk sprog."

Liknande presentationer


Google-annonser