Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 1 Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? Föresläsning på kursen Socialpolitik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 1 Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? Föresläsning på kursen Socialpolitik."— Presentationens avskrift:

1 Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 1 Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? Föresläsning på kursen Socialpolitik och välfärd 17 mars 2014 Laura Hartman Analyschef Försäkringskassan, Docent i nationalekonomi, Uppsala Universitet

2 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 2 Vilka effekter kan konkurrensutsättning av välfärdstjänster tänkas ge? Fråga

3 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 3 6 välfärdstjänster Vad vet vi om konsekvenserna på kvalitet, kostnader och effektivitet, fördelning?  Kunskapsläget anmärkningsvärt bristande… …men inga belägg för de förväntade stora kvalitets- och effektivitetsvinsterna. Konkurrensens konsekvenser

4 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 4 ”Den offentliga sektorns produktionsmonopol på många personliga tjänster som sjukvård, åldringsvård, utbildning och barnomsorg lägger en död hand över effektivitet och förnyelse i dessa sektorer.” Citat ut SNS Konjunkturråd 1986

5 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 5

6 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 6 1. Storstäder 2. Förortskommuner 3. Större städer 4. Pendlingskommuner 5. Glesbygdskommuner 6. Varuproducerande kommuner 7. Övriga kommuner, >25 000 8. Övriga kommuner, 12 500 – 25 000 9. Övriga kommuner < 12 500

7 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 7 Förskolan Kajsa Hanspers & Eva Mörk

8 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 8 Förskolan

9 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 9 Förskolan Effekter på personalen av ökad konkurrens Samma löner Samma antal arbetade timmar  mer deltidsarbete Fler sysselsatta Fler män Fler unga Färre utbildade Fler sjukskrivningsdagar men inga fler sjukskrivna

10 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 10 Skolan Jonas Vlachos

11 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 11 Skolan

12 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 12 Resultat för elever från fristående grundskolor jämfört med kommunala grundskolor (justerat för SES och invandringsbakgrund) Skolan

13 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 13 Skolan Effekter på personalen av ökad konkurrens Högre sysselsättning och fler timmar Högre löner Samma sjukskrivningar Ökad segregation  mer olika arbetsplatser

14 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 14 Individ- och familjeomsorg Stefan Wiklund

15 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 15 Hälso- och sjukvård Anders Anell

16 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 16 Insatser för äldre och funktionshindrade Marta Szebehely

17 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 17 Hemtjänsten Effekter på personalen av ökad konkurrens Fler sysselsatta Fler arbetade timmar Mer deltidsarbete bland unga, mindre bland äldre Något högre löner hos offentliganställda Något minskad sjukfrånvaro

18 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 18 Arbetsmarknadspolitik Martin Lundin Platsförmedling Program: – Arbetsmarknadsutbildning – Subventionerad sysselsättning & praktik – Coachningsinsatser

19 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 19 Arbetsmarknadspolitik Martin Lundin Platsförmedling Program: – Arbetsmarknadsutbildning – Subventionerad sysselsättning & praktik – Coachningsinsatser

20 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 20 Kompletterande aktörer

21 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 21 Övergripande slutsats Kunskapsläget anmärkningsvärt bristande… …men inga belägg för de förväntade stora kvalitets- och effektivitetsvinsterna. Däremot förbättringspotential!

22 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 22 Kvasimarknader LeGrand & Bartlett (1993) (En del) icke vinstmaximerande leverantörer Efterfrågan bestäms av den offentliga budgeten Valet görs inte (entydigt) av kunden

23 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 23 Kvasimarknader fungerar väl om… Konkurrens baserad på priser Korrekt och komplett information om kvalitet osv. Begränsade transaktionskostnader Inga drivkrafter att välja de lättaste kunderna Individens bästa = samhällets bästa Lätt att välja om

24 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 24 Principer för fortsatta reformer Uppföljning och utvärdering Rätt balans i graden av reglering; ersättningssystemen Bättre tillsyn och kontroll

25 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 25 Nytt sedan dess? Laun & Skogman Thoursie (2011) Rehabilitering av sjukskrivna Resultatbaserat ersättningssystem Resultat: ingen skillnad i återgång till arbete… Däremot mer insatser och tid med coach hos privata

26 Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 26 Vilka utmaningar ser ni för den offentliga sektorn framöver?

27 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 27 Staten/kommunen som rådgivare för välgrundade val? Från ärendehantering till att förstå människors behov – FK som exempel. Det offentligas ändrade roll

28 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 28 Fråga: Vad tänker ni när jag säger FK 2014?

29 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 29 Fråga: FK i siffror 212 mdr/7,6 mdr 40 16/29 459 37 miljoner 20 miljoner 98% 15900/121/27 mdr 13300/45/77%

30 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 30

31

32 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 32 Försäkringskassans vision

33 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 33 Vår verksamhetsidé är att ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet. Vi hjälper till att bryta de barriärer som kan finnas mellan människor och arbete, föräldraskap, rehabilitering eller utveckling. Vi är vanmaktens fiende. Försäkringskassans verksamhetsidé

34 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 34 Kundlöften

35 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd mars 2014 Sida 35 Har för tillfället nedsatt arbetsförmåga och kan vara i behov av rehabilitering Lever med funktionsnedsättning Har ingen förmån just nu Väntar eller har barn Ny i Sverige eller är arbetslös med ersättning från FK Har en permanent nedsatt arbetsförmåga

36 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 36 Enligt instruktion ska FK… följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde, ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten, stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

37 Uppsala Universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 37 Två egna mål för kunskap 1. FK är ett självklart val som kunskapspartner 2. Varje medarbetare uppfattar kunskapsbaserad utveckling och förbättring som en del av sitt uppdrag Förutsätter effektiv samverkan mellan: FK – akademin – välfärdsaktörer

38 Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 38 Forskning Utlysta forskningsmedel max 8,9 mkr per år Vetenskapligt råd Flera större projekt med forskningsinslag REHSAM forskningsprogram ESF-projekt Datautlämning till forskning … och snart även Välfärdsakademin

39 Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 39 Gåtan: Varför ökar sjukfrånvaron åter?

40 Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 40 Nedsatt arbetsförmåga pga psykisk ohälsa ökar

41 Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 41 Unga med aktivitetsersättning fler än äldre med sjukersättning


Ladda ner ppt "Uppsala universitet Socialpolitik och välfärd Mars 2014 Sida 1 Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? Föresläsning på kursen Socialpolitik."

Liknande presentationer


Google-annonser