Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsbyggnadsförvaltningen Näringslivsforum 2015-11-20 Michael Eriksson Avdelningschef gata, park och natur. Roger Lindström Enhetschef. Drift

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsbyggnadsförvaltningen Näringslivsforum 2015-11-20 Michael Eriksson Avdelningschef gata, park och natur. Roger Lindström Enhetschef. Drift"— Presentationens avskrift:

1 Stadsbyggnadsförvaltningen Näringslivsforum 2015-11-20 Michael Eriksson Avdelningschef gata, park och natur. Roger Lindström Enhetschef. Drift michael.eriksson@uppsala.se

2 Stadsbyggnadsförvaltningen

3 Väghållning och drift… av cirka 450 km gator och gångbanor 410 km gång- och cykelvägar 120 broar, bland annat 17 broar över Fyrisån 62 trafiksignalanläggningar, 35 000 belysningsarmaturer 27 000 vägmärken parkeringar på allmän platsmark inkl pendlarparkeringar

4 Stadsbyggnadsförvaltningen 3 naturreservat 3,2 ha 16 friluftsbad 32 mil vandringsleder 10 mil skidleder 50 km ridstigar

5 Stadsbyggnadsförvaltningen 250 Anläggningprojekt 2015 Park/lek – 25 st Natur – 20 st Gator/vägar – 25 st Broar – 6 st Stadsutveckling – 16 st Cykelfrämjande – 28 st Hållbart resande/Trafik & trafiksäkerhet – 11st Reinvestering – 7 st Övrigt – 26 st Exploatering gata / park /VA c.a 120 st = c.a 250 st

6 Stadsbyggnadsförvaltningen Källa: UNT

7 Stadsbyggnadsförvaltningen Innerstadsstrategi – ”Stadsliv i mänsklig skala”

8 Stadsbyggnadsförvaltningen http://www.svtplay.se/klipp/3190731/trafikaos-i-uppsala

9 Stadsbyggnadsförvaltningen

10 Gatu och samhällsmiljönämnden

11 Stadsbyggnadsförvaltningen Nämndens ansvar, uppdrag och resurser

12 Stadsbyggnadsförvaltningen Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för: planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parkering, parker, hamn och farled, broar samt övrig allmän platsmark, gång- och cykelvägar och kommunala trafikanläggningar

13 Stadsbyggnadsförvaltningen Ledningsägande verk, upplåtelser Uppsala vatten Vattenfall Fiber Bygg och anläggning Evenemang mm

14 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafik, framkomlighet och säkerhet Trafikplan MM

15 Stadsbyggnadsförvaltningen Ständig förbättring. Ledningsägarmöte Möten med trafikverket Erfarenhetsmöte efter anläggning Nya taxor för schakt och upplåtelser Koordinator framkomlighet, schakt och trafiksäkerhet Tydlighet webaserat karta. Bättre omledning. Forum för samverkan. Kollektivtrafik, räddningstjänst,polis Uppsala citysamverken

16 Stadsbyggnadsförvaltningen Ständig förbättring. Ledningsägarmöte Möten med trafikverket Erfarenhetsmöte efter anläggning Nya taxor för schakt och upplåtelser Forum för samverkan. Kollektivtrafik, räddningstjänst,polis, Uppsala citysamverkan Näringsliv

17 Stadsbyggnadsförvaltningen Geografisk uppdelning Anläggningsarbeten Drift Upphandlingar Företagslotsar

18 Stadsbyggnadsförvaltningen


Ladda ner ppt "Stadsbyggnadsförvaltningen Näringslivsforum 2015-11-20 Michael Eriksson Avdelningschef gata, park och natur. Roger Lindström Enhetschef. Drift"

Liknande presentationer


Google-annonser