Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny kollektivtrafikmyndighet 2012-01-01 Teknik- och gatukontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny kollektivtrafikmyndighet 2012-01-01 Teknik- och gatukontoret."— Presentationens avskrift:

1 Ny kollektivtrafikmyndighet 2012-01-01 Teknik- och gatukontoret

2 Kommunalförbund mellan Landstinget och Norrbottens kommuner Förbundsdirektion som består av en representant från varje kommun och lika många från Landstinget Myndigheten tar över ansvaret för Länstrafiken i Norrbotten Kollektivtrafikmyndighetens organisation Teknik- och gatukontoret

3 Besluta och fastställa – Regionala trafikförsörjningsprogram – Allmän trafikplikt – Taxor för trafik med trafikplikt Myndighetens uppgift Teknik- och gatukontoret

4 Ta fram underlag till trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt Tillgodose myndighetens markbehov för kollektivtrafikanläggningar Ansvara för stadstrafikens hållplatser och för drift och underhåll av kollektivtrafikanläggningar inom detaljplan och på det kommunala vägnätet Kommunens uppgift Teknik- och gatukontoret

5 Myndigheten kan besluta om lägre taxa i en viss kommun Myndigheten kan besluta att godkänna kommunala tillköp i begränsad omfattning och under en begränsad tid Myndigheten kan överlämna befogenhet att ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag eller en kommun Kommunen kan överlåta hela ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst samt planering och upphandling av skolskjutsar till myndigheten Samarbete Teknik- och gatukontoret

6 Landstinget finansierar stomlinjenätet med buss och all persontågstrafik Kommunen finansierar inomkommunal kollektivtrafik; landsbygdstrafik, tätortstrafik och sjötrafik Finansiering Teknik- och gatukontoret


Ladda ner ppt "Ny kollektivtrafikmyndighet 2012-01-01 Teknik- och gatukontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser