Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2016-03-16 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2016-03-16 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2016-03-16 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret

2 En hållbar stad – öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Göteborg – en växande framtidsstad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 533 300 invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030

4 En stad som är öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1700-talet Byggdes av holländare och tyskar. Utvecklades till sjöfarts- och handelsstad, bl a genom Ostindiska Companiet 1800-talet Industristaden utvecklas med kompetens från England och Skottland 1900-talet Ekonomin växer med arbetskraft från bl a Italien, Grekland, Jugoslavien och Finland

5 En stad som är öppen för världen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7200 nya invånare 2013 2000-talet Världskända internationella företag, inflyttning från hela världen och mångfald bland göteborgarna

6 En hållbar stad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

7 Göteborgs Stad – snabbfakta EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 stadsdelar Ca 60 bolag Ca 20 fackförvaltningar Ca 50 000 anställda varav 30 000 i stadsdelarna

8 Göteborgs Stads organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Nämnder, ca 30 st Valberedning Stadsrevision Valnämnden Göteborgs Stadshus AB EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Så styrs staden Kommunfullmäktige 81 ordinarie ledamöter och 46 ersättare Kommunstyrelsen 13 ledamöter + 5 ersättare EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kommunfullmäktige sätter prioriterade mål och uppdrag som stadens verksamheter ska jobba med. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen samt ansvarar för kommunens ekonomi.

10 Göteborgs Stads organisation Nämnder Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Fritid Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Fritid Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Utbildning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad och v uxenutbildningsnämnden Utbildning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad och v uxenutbildningsnämnden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Teknisk försörjning Kretslopp- & Vattennämnden Teknisk försörjning Kretslopp- & Vattennämnden Miljö Miljö- & Klimatnämnden Miljö Miljö- & Klimatnämnden Kultur Kulturnämnden Kultur Kulturnämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument- & Medborgarservice Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument- & Medborgarservice Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Stadsdelsnämnderna i Göteborg Stadsdelsnämnder infördes 1990 för att decentralisera de politiska besluten i kommunen. 2011 minskades antalet stadsdelar från ursprungliga 21 till 10.

12 Stadsdelsnämndernas och Social resursnämnds ledamöter Är politiskt tillsatta Utses av kommunfullmäktige Mandatfördelningen motsvarar kommunfullmäktiges Är fritidspolitiker

13 Stadsdelsnämnderna fattar politiska beslut som rör: Den kommunala grundskolan Kultur- och fritidsverksamheter Offentliga bibliotek Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning Barnomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Fotograf: Peter Svenson

14 Göteborgs Stads organisation Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB + 18 dotterbolag Energi Göteborg Energi AB + 18 dotterbolag Turism, Kultur, Evenemang Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB (från 2015) Liseberg AB (från 2015) Göteborgs Stadsteater AB (från 2015 ) Turism, Kultur, Evenemang Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB (från 2015) Liseberg AB (från 2015) Göteborgs Stadsteater AB (från 2015 ) Kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB GS Buss AB GS Trafikantservice AB GS Spårvagn AB Kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB GS Buss AB GS Trafikantservice AB GS Spårvagn AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Rysåsens Fastighets AB Störningsjouren i Göteborg AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Rysåsens Fastighets AB Störningsjouren i Göteborg AB Lokaler Älvstranden Utveckling AB HIGAB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Lokaler Älvstranden Utveckling AB HIGAB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Hamn Göteborgs Hamn AB Hamn Göteborgs Hamn AB Regionala bolag Renova AB, Gryab AB, GREFAB Regionala bolag Renova AB, Gryab AB, GREFAB Boplats Göteborg Tillfällig placering Boplats Göteborg Tillfällig placering Interna bolag Göteborgs Gatu AB Göteborgs Upphandlings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB AB Gothenburg European Office Interna bolag Göteborgs Gatu AB Göteborgs Upphandlings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB AB Gothenburg European Office Näringsliv Business Region Göteborg AB Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Cityflygplatsen i Göteborg AB Utveckling Nordost AB Näringsliv Business Region Göteborg AB Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Cityflygplatsen i Göteborg AB Utveckling Nordost AB EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Vart går pengarna? Förskola och skolbarnomsorg 16% Äldreomsorg 18% 11% Övrigt 14% Individ och familjeomsorg Grundskola 17% Gymnasie- och vuxenutbildning 7% Kultur och fritid 4% Funktionshinder 13% Vård, skola och omsorg utgör 85 procent av kostnaderna. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Staden som arbetsgivare Jag är med och utvecklar Göteborg. ” ” Jag kan välja många intressanta jobb och karriärvägar. ” ” Jag jobbar för en bra vardag för alla göteborgare. ” ” EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 En stor arbetsgivare 52 000 anställda 73% kvinnor – 27% män Medelålder 46 år Födda utrikes 24,1 % 2 200 chefer 65% kvinnor – 35% män Medelålder chefer 50,4 år Födda utrikes 8,8% EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Anställda december 2015 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Fler än 52 000 medarbetare Drygt 2 200 är chefer

19 Stadsledningskontoret Kommunstyrelsens förvaltning TRE huvuduppdrag: Leda och samordna Planering, budget och uppföljning Ärendehantering till ks och kf Stödjande i samhällsledningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning Organisationsstruktur och personalpolitik

20 Stadsledningskontorets organisation HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Stadsdirektör Välfärd och utbildning Utbildning barn och unga, folkhälsa Äldre, hälso- och sjukvård Senior Göteborg Individ- och familjeomsorg, funktionshinder Stadsutveckling Stads-utveckling Ekonomi Finans Koncern- redovisning/ budget Lokal- sekretariatet HR Arbetsrätt och förhandling Personal- uppföljning Mänskliga rättigheter HR-utvecklingJuridik Kommunikation InternationellaKommunikation Ungdoms- fullmäktige/ Studentforum Ledningsstab Strategisk samordning KF/KS sekretariat Diariet Portföljkontor Samhällsanalys och statistik Intern förvaltning Administration KF/KS Stöd och service Ekonomi och inköp Samhällsskydd och beredskap HR och kommunikation Kunskaps- centrum mot organiserad brottslighet


Ladda ner ppt "Berättelsen om Göteborg Hållbar stad – öppen för världen INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2016-03-16 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser