Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Barn och äldre i fokus - verksamhetsplan och budget 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Barn och äldre i fokus - verksamhetsplan och budget 2017."— Presentationens avskrift:

1 1 Barn och äldre i fokus - verksamhetsplan och budget 2017

2 Ett Kalmar för alla – Vision 2025 I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med närhet till stadens puls såväl som livskraftig landsbygd. Kunskap och det livslånga lärandet går han i hand med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Den demokratiska processen och vardagens verksamhet präglas av lyhördhet, nyfikenhet och mod att ligga i framkant i arbetet med ständiga förbättringar för att möta redan stolta invånare med respekt och engagemang. Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.

3 1 Övergripande ekonomiska fakta Mild högkonjunktur och statsbidrag på cirka 110 miljoner Effektiviseringar 2015, 2016 och 2017 ger total effekt på 84,6 mnkr Detta har lagt god grund för de kommande åren även om det blir tuffare 2019 och framåt till följd av demografi. Överskott varje år. Över åren ett snitt på ca 60 mnkr Ökad soliditet Skuldsättningen i koncernen minskat med 3,3 %, ökat i liknandes kommuner med 35,7 % (2014 jmf. med 2010) Fortsatt stora investeringar, ska rymmas under takbeloppet på 350 mnkr Vi bibehåller resursfördelningssystemet, ger trygghet åt nämnderna.

4 Äldreomsorgen Målsättning om att bli en av landets 30 bästa äldrekommuner För att nå målet görs rejäl satsning! ökad bemanning samtliga nya tjänster på heltid minimera delade turer lönesatsning på undersköterskor i nationell överenskommelse kraftig utbyggnad av vård och omsorgsplatser, netto en ökning med 64 platser Kalmar går mot strömmen. Berga Backe, Varvsholmen, Jungmansgården, Ingelstorpsvägen redan byggt. Nu Norrliden, södra området och Lindsdal på tur. Sammanlagt 57 mnkr i förstärkning Slopad beslutad besparing för äldreomsorg

5 Skolan Målsättning att bli en av landets bästa skolkommuner och vi är på rätt väg! Kraftig utbyggnad av förskolor och skolor i hela kommunen Kraftigt ökat antal barn Pröva hyresupphandling av förskolor i nya bostadsområden Kraftigt förstärkta resurser från kommunen och riktade statsbidrag Total förstärkning på 137 mnkr netto Historiskt resurstillskott

6 Mål Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Lägst arbetslöshet bland jämförelsekommunerna Cykeltrafiken och resandet med kollektivtrafik ska årligen öka 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun Vid nyanställning ska heltid vara norm

7 Uppdrag Kalmarhem får i uppdrag att se över möjligheten att anlägga anpassade utomhuspooler i bostadsbestånden i Norrliden, Smedby och Oxhagen Pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. 50 metersbassäng är inriktningen Utreda upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett ”Föreningarnas hus” med pensionärsorganisationerna som bas Till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband

8 Exempel på investeringar Ny sporthall i Rinkabyholm KIFAB Arena o dialog med föreningslivet om den övriga större delen av anläggningen Konstgräsplaner Gräsplaner Lindö Kulturcentrum Bullervall Djurängen Nya bryggor, bro och strandpromenader Bastionen

9 Exempel på investeringar (forts.) Nya äldreboenden i Södra området och Lindsdal Ny skola i Hagby och Djurängen Ny förskola i Rinkabyholm, Lindsdal, Läckeby, Trekanten, Hagby, Snurrom Utbyggnad av Halltorpskolan Ersättning hus 10, Falkenbergsskolan Gång och cykelvägar Norra vägen/Tyska vägen Murverk och kajer runt Systraströmmen

10 Utökad ram 2016 Investeringsbidrag föreningar + 15,3 mnkr Enskilda vägar + 600 tkr Skälby 4H-gård + 400 tkr Bjursnäs Bygdegårdsförening + 150 tkr

11 Alla tiders Kalmar


Ladda ner ppt "1 Barn och äldre i fokus - verksamhetsplan och budget 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser