Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är våld i nära relationer, statistik och begrepp 111121 Haninge kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är våld i nära relationer, statistik och begrepp 111121 Haninge kommun."— Presentationens avskrift:

1 Vad är våld i nära relationer, statistik och begrepp 111121 Haninge kommun

2 FN:s definition våld mot kvinnor -”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.”

3 Orsaken till våldet enligt FN -I deklarationen har medlemsländerna enats om att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Dessa maktförhållanden har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor samt tvingar in kvinnor i en underordnad ställning. Som våldets grundläggande orsak pekar FN på en könsmaktsordning där män är överordnade och kvinnor underordnade.

4 Hur vanligt är det? 1 av 3 kvinnor utsätts någon gång för våld (FN) 1 av 5 kvinnor utsätts någon gång för våldtäkt (WHO) Våld mot kvinnor orsakar skada och död i samma omfattning som cancer (WHO 1997) Misshandel är vanligaste dödsorsaken för europeiska kvinnor mellan 16-44 år (Europarådet 2002)

5 Anmäld misshandel 2009

6 Anmäld misshandel 1990-2009

7 Kostnader för våld mot kvinnor – en samhällsekonomisk analys -Uppskattas att 75 000 kvinnor drabbas, 16 kvinnor dödas, 4 män begår självmord -Samhällsekonomiska kostnader - 3 300 miljoner -Långsiktiga konsekvenser för 85 000 till 190 000 barn som växer upp i familjer där våld förekommer. Socialstyrelsen 7

8 Leva med värme och våld

9 Tänk tvärtom Sidan 83

10 Skador -Akuta skador på kroppen -Långsiktiga effekter och skador

11 Vad kan vi göra? Lyssna Ge stöd och bekräftelse Diskutera olika alternativ, respektera självbestämmande Förmedla hopp Informera om lokala och nationella resurser

12 Råd -Var aldrig rädd för att fråga -Skapa en atmosfär som är icke dömande -Var uppmärksam på vad patienten ”flaggar” för - överdrivet kontrollerande partner - skador under graviditet - skadans art och förklaringen

13 Checklista med frågor om hot om våld, våld och sexuella övergrepp -Vilket ledningsstöd finns, t ex policy, planer? Undersök -Vart kan ni hänvisa patienter som blivit utsatta? Lista -Vart kan ni som behandlare få stöd i arbetet? Lista -Vilka frågor använder du dig av? Lista

14 -- Jag vet inte om det gäller dig men många av dem jag träffar har utsatts för våld i nära relationer. Därför har jag rutinmässigt börjat fråga om detta. Hur ser det ut i din relation? Har du någon gång blivit utsatt för våld eller kränkningar av din partner eller någon i din närhet? Exempel på våld och kräkningar kan vara knuffat dig, dragit dig i håret eller slagit dig. -- När jag lyssnar/undersöker/tittar på dig ser jag tecken som jag känner igen som skador av våld. Har du blivit slagen? -- Hur har du det hemma/i din relation? Du verkar orolig över din relation/över din partner. Hur är det när ni är oense eller bråkar, vad händer då? Händer det att du blir rädd för din partner? -- Får du leva ditt liv som du vill? Försöker din partner hindra dig från att göra saker eller träffa personer som betyder mycket för dig? Är din partner svartsjuk så att det begränsar ditt liv på något sätt? Brukar din partner anklaga dig för att vara otrogen? -- Har din partner någonsin slagit dig eller på något annat sätt skadat dig fysiskt? När skedde det senast? -- Kallar din partner dig ibland för kränkande saker eller tvingar dig att göra sådant som du inte vill? -- Är du rädd för din partner? Är det säkert för dig att gå hem? -- Har du någonsin varit med om att någon har gjort något sexuellt mot dig som du inte har velat vara med om? -- Känner du dig trygg eller finns det delar i ditt liv som känns otrygga eller hotande? -- Alla par bråkar ibland. Vad händer när du och din partner är oense? Händer det att era konflikter leder till psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld? Har det hänt att du har känt dig rädd för din partner? -- Eftersom det är så vanligt att de som kommer till oss har upplevt våld och kränkningar i nära relationer och eftersom vi märkt att så många inte vet att är något man kan prata med oss om och få hjälp med så har nu börjat fråga alla om det. Hur ser det ut i din relation? Hur har det sett ut i tidigare relationer?

15 När patienten berättar om våld -Lyssna på patienten utan att avbryta -Ställ frågor först efter att hon/han har pratat klart -Visa att du tror på det hon/han har att berätta -Bekräfta att hennes/hans reaktioner är normala -Visa att det är okej att prata om vad som helst, du orkar lyssna


Ladda ner ppt "Vad är våld i nära relationer, statistik och begrepp 111121 Haninge kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser