Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen."— Presentationens avskrift:

1 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen

2 Styrgrupp  Jämtland – Förvaltningschef Östersund  Gävleborg – Utvecklingschef Hudiksvall  Västernorrland – Förvaltningschef Timrå  Kommunal mitt – sektionsombud  Arbetsförmedlingen – branschstrateg och verksamhetssamordnare MO9, kvalificerad handläggare - nationella avtal

3 Finansiärer  2015  Gävleborg - Region Gävleborg och Skolverket, AF och kommuner med tid  Västernorrland –Länsstyrelsen och AF, kommuner med tid  Jämtland - AF

4 Tänkta finansiärer  2016  Gävleborg –ESF och Region Gävleborg, AF och kommuner med tid  Västernorrland – ESF, AF, kommuner och kommunförbund med tid  Jämtland - ESF

5 Förankringsprocess - nationellt  VO-college nationellt  Nationella branschrådet AF  Kommunal nationellt  Äldrecentrum FOU  Nationellt dialog 9/3 (Ovanstående plus bl a socialstyrelsen, skolverket, Famna, Pacta, Vårdföretagarna, IVO, SKL)

6 Förankringsprocess - Gävleborg  Genomförd förankring VO-college Gävleborg AF MO9 Regionstyrelsen, politiker Länsledning Välfärd, tjänstemän  Uppdrag från Länsledning Välfärd Påbörja snarast bred förankring i länet

7 Förankringsprocess - lokalt  Viktigt med förankring på alla nivåer  Kommunledning, både politiker och tjänstemän  Chefer alla nivåer  Handledare  Andra nyckelpersoner

8 Arbetsprocesser KIVO Förankringsarbete pågår Nationellt Skapa fler och djupare kontaktytor ESF ansökan Regional förankring långt framskriden Regionalt Skapa olika regionala nätverk ESF ansökan Bemmanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Medfinansiering i tidLokalt

9 Process för individen, max 4 år Individen aktualiseras för branschen Prao 2 veckor Språkpraktik 1 år Yrkessvenska 3 månader Tillsvidare- anställning (B2 minus) Yrkes- introduktions anställning 1 år APL 2 ggr 8 veckor Vårdutbildning ca 72 veckor (sfi D B1) - Vikariera max 6 månader Identifiera övriga aktörer som arbetar med integration och etablering och hitta samverkan med dessa där det är adekvat

10 BUI avtal med SAS  Provanställning på heltid 12 månader  Minst 25 % språkträning, kan ske på arbetsplatsen  Max 75 % arbete utan direkt handledning  Lön för 75 % av arbetstiden

11 Organisation i varje kommun AG Inkluderings- samordnare Språk stöd Inkluderings- handledare Kulturstöd AF Kontakt- person utbildning

12 Organisation i varje kommun - AG Inkluderings- samordnare Språk stöd Inkluderings- handledare Kulturstöd AF Kontakt- person utbildning Handläggare AF Vuxenutbildning Bemanningsenheten Handledare i verksamheten -stabsperson -enhetschef Exempel:

13 Organisation i varje kommun – AG Inkluderings- samordnare Språk stöd Inkluderings- handledare Kulturstöd AF Kontakt- person utbildning -Sakkunnig vårdyrket -Utbildning- sansvarig - Q-uppföljning - Sakkunnig KIVO - Kontaktyta: Af Chefer Stödpersonerna - Q-uppföljning - Metodstöd för inkluderings- arbetsplatser - Utbildad inkluderings- handledare - Individanpassat språkstöd - språknivåbedömning Innehåll:

14 Aktiviteter 2015  Inspirationsdagar  Framtagande av handledarutbildning  Testköra handledarutbildningen  Utbildning AF handläggare  Sprida/förankra information om KIVO inom alla kommuner  Skapa organisation för KIVO i alla kommuner

15 Rekryteringsbehov Västernorrland Arbetsgivare Rekryteringsbehov 2015-2019 Enbart pensionsavgångar Rekryteringsbehov 2020-2024 Enbart pensionsavgångar Örnsköldsvik187 Sollefteå139 Kramfors129243 Härnösand280285 Timrå5771 Sundsvall410480 Ånge36 83 Landstinget173179 Totalt1 4111 341

16 Förslag på organisation Styrgrupp JämtlandGävleborgVästernorrland Projektledare, anställd deltid i tre projekt Övergripande styrgrupp- samma som idag, men utan formellt mandat Övergripande KIVO

17 Förslag läns organisation Styrgrupp Länsvis Kontaktytor kommuner KIVO organisation inkl administration Arbetsgrupp KIVO Gävleborg- Hudiksvalls kommun Västernorrland – Kommunförbundet Jämtland – Östersunds kommun FC – utsedd grupp RG / KF ”KIVO representant” Projektledare, huvud Delprojektledare, regionalt AF Kommunal, regionalt Delprojektledare ”KIVO representant” Representant per kommun AF Projektledare, huvud Projektledare, regionalt Kommunal, regionalt Processtöd kommuner

18 Handlingsplan KIVO  Hösten  Identifiera roller - AF och egen organisation - Språkutvecklarstöd - Kulturutvecklarstöd - Inkluderingshandledare  Upprätta 4 nätverk - Marie - Bitte, 4 halvdagar i november/30st*4 - Kulturstöd? - Handledare

19 Handlingsplan KIVO  - ESF nationellt - CEPA - ESFansökan regionalt 31/8 sista dag 5/12 beslut och återkoppling

20 Handlingsplan KIVO  Våren - Regional ansökan 1/1 Analysfas – ca 3 månader Rekrytera 16 funktioner: Projektledare Delprojektledare 10 st projektmedarbetare Adm Ekon


Ladda ner ppt "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen."

Liknande presentationer


Google-annonser