Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd ERF-projekt 1/1 2012 ─ 30/6 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd ERF-projekt 1/1 2012 ─ 30/6 2014."— Presentationens avskrift:

1 Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd ERF-projekt 1/1 2012 ─ 30/6 2014

2 Projektets övergripande mål Att höja kvalitén på kommunernas mottagande av ensamkommande barn

3 Projektet ska: - stödja lokala och regionala utvecklingsprocesser samt samverkan - sprida exempel på regionalt arbete/samverkan via fyra nationella konferenser - ta fram en nationell utbildningsram för gode män - ge förslag på organisation/myndighet som ska ta över utbildningsramen för god man - genomföra fyra nationella utbildningar för god man - arbeta vidare med samverkan på nationellt nivå

4 Arbetsformer  Styrgrupp för projektet  Referensgrupp för utvecklingsstödet  Referensgrupp för god man-utbildning  Samordningsgrupp för god man-utbildning  Fokusgrupper med ensamkommande barn/unga  Utbildning av nyckelpersoner

5 Utbildning god man webbutbildning - regionala utbildningstillfällen Överförmyndare och erfaren god man Fallbeskrivningar Gode mannens uppdrag Socialtjänstens myndighetsutövning samt boende Fallbeskrivningar Socialtjänstens ansvar Migrationsverket och Röda Korset Efterforskning Fallbeskrivningar Migrationsverkets ansvar Skolpersonal Hälsovården Fallbeskrivningar Skola/utbildning och hälsa Religion/seder/kultur Sammanfattning av utbildningen Intyg Tolk?

6 Knäckfrågor gällande ramen Förvaltning på nationell nivå Anordna/ samordna på regional nivå Kursansvarig på lokal nivå

7 Kriterier för val av pilotregion  Avtal om minst 100 ensamkommande barn  Minst en medelstor kommun och flera små kommuner  Hela boendekedjan från ankomst till utsluss  Rimligt reseavstånd  Pågående utvecklingsarbete i länet

8 ERBJUDANDE OM UTVECKLINGSSTÖD Pilot: Örebro län Västmanlands län Uppsala län Västernorrlands län Väster- bottens län

9 Överenskommelser i Örebro län  Varje kommun har en nyckelperson  Förväntningar som ställs på nyckelpersoner  Vilket stöd projektet erbjuder  Fortsatt arbete efter projekttid

10 Nyckelpersoner - vilka? Engagerade personer Representera olika aktörer som boende, socialtjänst, skola, överförmyndare, integration Vilka har en viktigt samordnande roll i ert län? Länsstyrelsen? Kommun- och Regionförbund? Olika förutsättningar för länen

11 Nyckelpersoner i Västernorrland och Västerbotten Ort Timrå Sollefteå Härnösand Länsstyrelsen i Västerbotten Sorsele Åsele Skellefteå Umeå Funktion Boendechef Rektor + samordnare för boendena Överförmyndare Integrationshandläggare, livsmiljö- enheten Skolchef Socialsekreterare Boendechef Samordnare EKB

12 Nyckelpersoner i Örebro län OrtFunktion Kumla Boendechef Örebro Överförmyndare + Enhetschef EKB Laxå Samordnare språkintroduktion LjusnarsbergBoendechef Hällefors Socialsekreterare Karlskoga Integrationsutvecklare Degerfors Boendechef AskersundBoendechef Länsstyrelsen Integrationssamordnare

13 Nyckelpersoner i Uppsala och Västmanland Ort Uppsala Uppsala län Tierp Länsstyrelsen Västmanland Västerås Hallstahammar/LST Surahammar Funktion Rektor Centrum för introduktion Projektledare EKB (LST) Överförmyndaren Socialsekreterare Integrationshandläggare Avdelningschef socialkontor Barn/unga Projektledare skolprojekt Föreståndare för boende EKB

14 Utvecklingsarbetet i Örebro län FörankringLångsiktigt arbete Arbeta via nyckelpersoner, skapa arbetsgrupper SamverkansmötenReferensgruppKartläggning Samverkan Utbildningskoncept Uppföljning

15 Nyckelpersonernas behovsområden  Betydelsen av att ha politiken involverad  Regionalt samarbete mellan skolor kring bl.a. studiehandledning  Ökad kvalitet och rättsäkerhet för ensamkommande  Utvärdering av verksamheterna  Systematisering av utbildningar i länet  Tydliggöra vilket mandat nyckelpersonerna har i sina län  Ökad samsyn kring uppdraget  Tillvarata forskningsresultat  Utveckla och sprida information i befintliga och nya nätverk

16 Arbetsgrupper  6 arbetsgrupper utifrån behovsområdena  Vissa tvärsektoriella, andra från samma yrkesgrupp  Varje arbetsgrupp har en ansvarig nyckelperson  Gemensam uppstart för alla arbetsgrupper

17 Exempel på en arbetsgrupp

18 Enkäter/Intervjuer Intervjuer av första linjens chefer Apels enkäter och intervjuer Våra enkäter i slutet av projeket Mäta indikatorer

19 Framgångs- och utvecklingsfaktorer Intervjuer med boendechefer  Viktigt att politiken är involverad  Tydliga mål  Strukturerad och regelbunden samverkan  Tydliga roller och ansvar  Länsgemensamma verktyg för uppföljning  Utbildningsinsatser

20 Framgångs- och utvecklingsfaktorer Intervjuer med lärare/samordnare  Gemensamt mål för skola och boende  Elevens kunskaper kartläggs, därefter placering tillsammans med svenska barn  Handlingsplan och individuell plan upprättas med rutiner  Utvärdering varannan månad gm uppföljningssamtal med rektor, lärare, GM, boendepersonal. Tolk används  Skolinformation skickas till GM i form av veckobrev  Alla barn träffar kuratorn för introduktionssamtal  Skolsköterska gör en första undersökning  En person från boendet deltar i undervisning när så är möjligt  Läraren medverkar även på boendet i blad och ger stöd

21 Förväntat resultat  En ram för samverkan har tagits fram tillsammans med pilotregionen som ska spridas nationellt  Kunskapsutvecklingen säkerställs genom att det arbete som bedrivs grundas på goda erfarenheter, bästa tillgängliga kunskap och de ensamkommande barnens/de ungas erfarenheter  Kommunerna har former för uppföljning och dokumentation av förbättringsarbetet  Likvärdig grundutbildning för gode män

22 Kontakta oss: Elisabet Svedberg projektledare Tel. 08-452 76 76 elisabet.svedberg@skl.se Maria Boman processledare Tel. 08-456 74 47 maria.boman.skl.se Karin Johansson adm/kommunikatör Tel. 08-452 76 79 Karin.johansson@skl.se

23 Webbplats http://ensamkommandebarn.skl.se http://ensamkommandebarn.skl.se


Ladda ner ppt "Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd ERF-projekt 1/1 2012 ─ 30/6 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser