Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete – kort info Information för studenter 2015-09-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete – kort info Information för studenter 2015-09-18."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete – kort info Information för studenter 2015-09-18

2 Viktiga länkar  Teknats exjobbshemsida: http://www.teknat.uu.se/student/program- och-kurser/examensarbete/ http://www.teknat.uu.se/student/program- och-kurser/examensarbete/  Där finns viktig information, blanketter och mallar  Kurshemsidan för ”Examensarbete i maskinteknik, 1TE662, 15 hp” i studentportalen. Filarean är alltid ”öppen” och där finns t.ex. denna presentation, exempel på projektplaner och exjobbsrapporter.

3 Dagens information  Vad är ett examensarbete?  De olika intressenterna  Examensarbetets formella process  Kort om projektplan  Krav för att börja – 130 hp (avslutade kurser)

4 Mål för kursen Efter godkänd kurs ska studenten kunna  formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar  självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar  göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper  självständigt arbeta inom det maskintekniska området

5 De olika intressenterna  Handledare Ett examensarbete har alltid en uppdragsgivare (oftast ett företag). Kontaktpersonen hos uppdragsgivaren benämns handledare (HL). HL är den person som har tätast kontakt med exjobbaren under arbetets gång.  Examinator Examinatorn koordinerar kursen examensarbete. Han ser även till att varje examensarbete tilldelas en ämnesgranskare samt är den som slutgiltigt godkänner ett exjobb, efter att ämnesgranskaren tillstyrkt.  Ämnesgranskaren Den person vid universitetet som skall stödja exjobbaren under arbetets gång benämns ämnesgranskare. I rollen ligger också ansvar för att granska arbetet i stort samt den slutgiltiga rapporten.  Examensarbetaren

6 Ämnesgranskare vid Industriell Teknik Cajsa Bartusch: marknadsföring, energiområdet David Sköld: innovationsledning, ledning och styrning Enrico Baraldi: Marknadsföring, inköp, affärsstrategi, industriella nätverk, Göran Lindström: innovationsledning, produktutveckling (kundperspektiv), multivariat dataanalys HåkanKullvén: Kalkylering, budgetering, investeringsbedömning, industriell ekonomi Marcus Lindahl: projektledning, ledning och styrning Thomas Lennerfors: ledning och styrning, supply chain, företagsetik

7 Examensarbetets formella process AktivitetAnsvarig  Anskaffande av uppgift Student  Blankett ”Ansökan för examensarbete”Student  Godkännande av uppgiftExaminator (EX)  Tilldelning av ämnesgranskare (ÄG)EX  Framtagning av projektplanStudent +(HL)  Godkännande av projektplanÄG + EX (därefter sker registrering på kurs)  Mellanredovisning ÄG + Student  Inlämning av färdigt arbeteStudent  Opponering ÄG + Student  Granskning, godkännandeÄG + EX Dokumentet, examensarbetets process, finns på studentportalen. Där beskrivs ovanstående mer utförligt.

8 Exempel på Examensarbeten  Omkonstruktion av Eurodumper för viktoptimering  Metod för att minska patienters obehag vid användning av FemoSeal  Cultural effects in global product development – a study of opportunities at HCL Technologies  Kaizen i praktiken inom Primärvården  Körplaner hos Solna Pressgjuteri

9 Hur får man tag i en uppgift?  Många lärosäten har exjobbsportaler med annonser: UU Career Gate, m.fl.  I biblioteket finns ett arkiv över exjobbsrapporter (före 2010). Där finns potentiella uppdragsgivare för nya exjobb…  Fr.o.m. 2010 finns exjobb arkiverade i DIVA http://uu.diva-portal.org/http://uu.diva-portal.org/

10 Några exempel på företag Life Science/Medicinsk Teknik Q-Med, GE Healthcare, Kemwell, Fresenius Kabi, Biotage, S:t Jude Medical Teknikkonsulter Anders Tärnström Maskinkonstruktion, Devex Mekatronik Verkstadsindustri Scandinova Systems (Ultuna), Sandvik Coromant (Gimo), Envirotainer (Lagga), Zetterbergs (Östervåla), ABB (Västerås eller Ludvika),Metso Minerals (Sala), Atlas Copco Craelius (Märsta),Atlas Copco Tools (Tierp), Habia Cable (Söderfors) Läs på om företaget via deras hemsida. Kontakta dem efter det!

11 Viktiga blanketter och dokument  Ansökan till examensarbete, mall finns på: http://www.teknat.uu.se/student/program-och- kurser/examensarbete/ http://www.teknat.uu.se/student/program-och- kurser/examensarbete/  Uppgiftsbeskrivning skrivs av företaget eller studenten. Mejla den till examinator.  Registerutdrag för att visa att du har 130 hp godkända kurser (Observera att bara avslutade kurser kan räknas)  Om företaget kräver sekretess behöver det avtalas. Det finns en mall på teknats exjobbshemsida, ”sekretessavtal”.  För att bli registrerad på kurs krävs att projektplanen för exjobbet blir godkänd. Den måste senast lämnas in en vecka efter att exjobbet påbörjats 1. 1 Detta skiljer sig från instruktionen på teknat.uu.se

12 Innehåll i uppgiftsbeskrivningen  Ge en bakgrund till uppgiften. Vem är uppdragsgivare och varför vill han ha uppgiften utförd.  Definiera problemställningen. Vad går uppgiften ut på? Vad skall exjobbet leda till?  Ovanstående två punkter skall också ingå i projektplanen och då är det viktigt att tydliga mål med arbetet finns angivna.  Skriv gärna en preliminär projektplan i detta skede, det är dock ej ett krav

13 Planering - Projektplan 1/2 Mål Examensarbetets mål måste anges i mätbara termer. Fundera över hur resultatet av ditt arbete kan utvärderas. Eventuella avgränsningar skall också anges, dvs. att definiera vad som inte ingår i exjobbet. Metodik Hur skall du gå tillväga för att lösa problemet? Finns det några användbara metoder eller arbetssätt, t.ex. försöksplanering, QFD, konceptvalsmetod, etc. Hur skall informationsinhämtning göras? Bör någon litteratur studeras? Ska intervjuer utföras? Ska tester utföras? Projektplanering/Tidsplanering Ange när olika aktiviteter ska göras, vem som ska göra dem och hur de ska göras. Samrådsmöten, träff med handledare etc. etc.

14 Planering - Projektplan 2/2 Aktiviteter Planering........................................................................................................... Litteraturstudie.................................................................................................. Studiebesök....................................................................................................... Experiment........................................................................................................ Samråd med ÄG................................................................................................ Samråd med HL............................................................................................... Rapportskrivning............................................................................................... Muntlig redovisning.......................................................................................... Inlämning Korrekturläsning Händelser Tidsplanering av aktiviteter görs lämpligtvis med ett Gantt-schema


Ladda ner ppt "Examensarbete – kort info Information för studenter 2015-09-18."

Liknande presentationer


Google-annonser