Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT INFORMATION 2014-12-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT INFORMATION 2014-12-16."— Presentationens avskrift:

1 EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT INFORMATION 2014-12-16

2 Dagens information Vad är ett examensarbete? (Se viktiga länkar, kursplanen) De olika intressenterna Examensarbetets formella process Kort om projektplan Krav för att börja – 130 hp (avklarade kurser) Sök intressant projekt!!!

3 Viktiga länkar Teknats exjobbshemsida: http://www.teknat.uu.se/student/program-och- kurser/examensarbete/ http://www.teknat.uu.se/student/program-och- kurser/examensarbete/ Där finns viktig information, blanketter och mallar Kurshemsidan för ”Examensarbete i elektroteknik, 1TE660, 15 hp” i Studentportalen. Filarean är alltid ”öppen” och där finns t.ex. exjobbsrapportexempel, info ”innan man börjar”, denna presentation, m.m. Välj VT2014 Kursplanen för ”Examensarbete i elektroteknik, 1TE660, 15 hp”

4 Mål för kursen 1TE660 Efter godkänd kurs ska studenten kunna: söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper arbeta självständigt inom det elektrotekniska området visa ett vetenskapligt, ingenjörsmässigt, samhälleligt (ekologiskt, etiskt hållbart) förhållningssätt.

5 De olika intressenterna Handledare (HL) Ett examensarbete har alltid en uppdragsgivare (företag, myndighet, inst.). Kontaktpersonen hos uppdragsgivaren benämns handledare (HL). HL är den person som har tätast kontakt med exjobbaren under arbetets gång. Examinator (EX) Examinatorn koordinerar kursen examensarbete. Hen ser även till att varje examensarbete tilldelas en ämnesgranskare samt är den som slutgiltigt godkänner ett exjobb, efter att ämnesgranskaren tillstyrkt. Ämnesgranskaren (ÅG) Den person vid universitetet som skall stödja exjobbaren under arbetets gång benämns ämnesgranskare. I rollen ligger också ansvar för att granska arbetet i stort, uppföljning med studenten samt den slutgiltiga rapporten. Studenten (examensarbetaren)

6 Examensarbetets formella process Aktivitet Ansvarig Anskaffande av uppgift Student Blanketter ”Ansökan för examensarbete” Student Godkännande av uppgift Examinator (EX), Tilldelning av ämnesgranskare (ÄG) EX Framtagning av projektplan Student + (HL) Godkännande av projektplan ÄG + EX (därefter sker registrering på kurs) Mellanredovisning ÄG + Student Inlämning av färdigt arbete Student Opponering ÄG + Student Granskning, godkännande ÄG + EX Dokumentet, examensarbetets process, finns på studentportalen. Där beskrivs ovanstående mer utförligt.

7 Hur får man tag i en uppgift? Det finns företagshemsidor som förmedlar kontakter, kolla vilka som annonserar jobb www.uu.se/karriar Fr.o.m. 2010 finns exjobb arkiverade i DIVA http://uu.diva-portal.org/login http://uu.diva-portal.org/login Där finns potentiella uppdragsgivare för nya exjobb…

8 Några exempel på företag: Elkraft/energi: ABB (Västerås eller Ludvika), Vattenfall, Fortum, e-on, MälarEnergi Life Science/medicinskteknik/elektroteknik: Q-Med, GE Healthcare, Kemwell, Fresenius Kabi, Biotage, Semcon, IAR systems, Siemens, Ericsson, IAR systems, Teknikkonsulter: ÅF, Devex Mekatronik, Flir systems, Prevas Tillverknings/fordons/transportindustri: Scania (Södertälje), Volvo, Sandvik Coromant (Gimo), Altas Copco Craelius (Märsta), Atlas Copco Tools (Tierp), Bombardier transportation Läs på om företaget via deras hemsida. Kontakta dem efter det!

9 Viktiga blanketter och dokument Ansökan till examensarbete, samarbetsavtal, kursmålsblankett finns på: www.teknat.uu.se/Student/studieinformation/Examensar bete/ Om företaget kräver sekretess behöver det avtalas. Det finns en mall på teknats exjobbshemsida, ”sekretessavtal” För att bli registrerad på kurs krävs att projektbeskrivning och tidsplanen för exjobbet blir godkänd. Den måste senast lämnas in 2 veckor efter att exjobbet påbörjats 1. 1 Detta skiljer sig från instruktionen på teknat.uu.se

10 Innehåll i uppgiftsbeskrivningen/projektplan 1 Syfte: Ge en bakgrund, placera uppgiften i större sammanhang. Vem är uppdragsgivare och varför behövs att uppgiften utförs. Mål, tydligt: Vart vill man komma, vad vill man lösa inom ramen för syftet Definiera problemställningen. Vad går uppgiften ut på? Vad skall exjobbet leda till? Metodik: Hur skall man gå tillväga för att lösa problemet (mätningar, experiment, simuleringar, verifiering, analys, resultat, förslag) Avgränsningar

11 Planering – Projektplan 1 Mål Examensarbetets mål måste anges i mätbara termer. Fundera över hur resultatet av ditt arbete kan utvärderas. Eventuella avgränsningar skall också anges, dvs. att definiera vad som inte ingår i exjobbet. Metodik Hur skall du gå tillväga för att lösa problemet? Hur skall informationsinhämtning göras? Bör någon litteratur studeras? Ska intervjuer utföras? Ska experiment, mätningar, simulering, tester utföras? Analys, Utvärdering, Resultat Projektplanering/Tidsplanering Ange när olika aktiviteter ska göras, vem som ska göra dem och hur de ska göras. Samrådsmöten, träff med handledare etc.

12 Planering - Tidsplan Tidsplanering av aktiviteter görs lämpligtvis med ett Gantt-schema (för en projektdagbok!): Aktiviteter Veckonummer: 1-10 Planering...v1......... Behärska teorin (litteraturstudie)..v3.. Studiebesök/intervju....v4...... Beräkningar, experiment genomfört …v7… Samråd med ÄG …v3....v5.. Resultaten sammanställda, målet uppnått …v9.. Rapportskrivning.................................................................................................... Inlämning …v9-10 Muntlig redovisning/opponering ….v11

13 Projektplan 2 Formulera delmål Den studerande ska skapa en lösningstrategi; Formulera delmål! Vad ska vara uppnått i delmålet? Kontrollera att planen är logiskt hållbar! Kontrollera att inget är glömt.

14 Resultatet Resultatet ska vara tydligt. Det ska framgå vad som är den studerandes eget arbete. Se till att det blir ett tydligt avstamp: här börjar mitt eget arbete Tolka resultatet; Vad betyder det? Hur ska det förstås?

15 Diskussion Har målet nåtts? Om inte, varför? Vad betyder resultatet? Vilken betydelse har det för omvärlden? Är resultatet rimligt? Finns någon del som behöver fördjupas, breddas Samhällsrelevans, hållbarhet, etik Förslag till framtida förbättringar

16 Rapporten Projektets syfte Projektets mål Använd metod Projektets resultat; analys, det ska framgå vad den studerande har gjort/tillfört (självständigt). Tyngd på tillgänglighet – beakta meritvärdet (för framtida arbetsgivare)


Ladda ner ppt "EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT INFORMATION 2014-12-16."

Liknande presentationer


Google-annonser