Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella."— Presentationens avskrift:

1 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Mål Arbeta i projekt på ett planerat och systematiskt sätt Identifiera, formulera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar Sammanställa, använda och kritiskt granska information Ta del av och ge konstruktiv kritik på andras muntliga och skriftliga presentationer Skriftligt och muntligt presentera projekt Innehåll Projektplanering och utförande av projekt enligt projektplan Fördjupning av kunskaper inom relevant teknikområde Resultatbehandling och sammanställning Rapportskrivning Muntlig presentation av projekt Opponering på annan grupps arbete Självständigt Arbete i Teknisk Fysik 15 hp

2 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Arbetsgång Kursstart Gruppindelning 15/3 Projektredovisning med Opponering 30/5 eller 1/6 Instudering av Projekt, Projektplan Upprättas (Studentgrupp och handledare) 2 v Projekplan Redovisas och godkänns (Studentgrupp, ämnesgranskare och Examinator) 29/3 Projektet Påbörjas (Studentgrupp och Handledare) 4 v Halvtidskontroll (Studentgrupp och Ämnesgranskare) 26/4 Skriv Rapport (Studentgrupp, handledare och ämnesgranskare) 3 v Rapporten Lämnas in för granskning Ämnesgranskare, Opponent 18/5 Förberedelse av Presentation och Opponering (Studentgrupp och Handledare) 2 v

3 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Vem gör vad? Studentgrupp (2-4 personer): Sätter upp projektplan tillsammans, utför arbetet, sammanställer rapporten och opponerar på annan grupps arbete Handledare: Sätter upp projektplan tillsammans med studentgruppen och finns till hands i det dagliga arbetet. Handledaren hjälper studentgruppen att föra arbetet framåt. Ämnesgranskare: Person som läser och godkänner projektplan och rapport. Ämnesgranskaren följer upp arbetet under kursens gång och tät kontakt mellan studentgrupp och ämnesgranskare förespråkas. Examinator (Martin Sjödin och Maria Strømme): Hjälper till med administrationen, hittar ämnesgranskare för projekten, ser till att ni blir registrerade och rapporterar in avklarad kurs. Godkänner projektplanen, slutpresentation och opponering.

4 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Vilka projekt godtas? Arbetet ska ha teknisk anknytning Projektet måste ha en handledare som är beredd att ta på sig ansvaret för projektets framåtskridande Projektet eller del av projektet måste kunna avslutas inom kursens tidsram

5 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Hur hittar man projekt? Direkt kontakt med företag eller institutioner –När ni identifierat ett intressant företag eller institution kan jag, Maria Strømme eller Studievägledarna hjälpa till med första kontakten Ångströms materialakademi (ÅMA) förmedlar kontakt med företag Examinator erbjuder projekt inom Universitetet

6 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Examination 1.Projektplan –Godkänns av ämnesgranskare och examinator 2.Halvtidskontroll –Godkänns av ämnesgranskare 3.Presentation och opponering –Examinatorn godkänner presentation och opposition 4.Rapport –Ska urkundsgranskas i Urkund och publiceras i DIVA. Detta kan ämnesgranskaren hjälpa till med. –Ämnesgranskare godkänner rapporten

7 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Projektplan Upprättas för att: 1)Säkerställa att Handledare och Ämnesgranskare finns tillgängliga 2)Ämnesgranskare och examinator ska kunna bedöma rimligheten i tidsplaneringen Ska skrivas under av Handledare, Studentgrupp och Ämnesgranskare Ska innefatta: 1)Kortfattad beskrivning av projektet (kan sedan användas i slutrapporten) 2)Detaljerad tidsplan för arbetet 3)Hypotes om vad arbetet kommer att leda fram till

8 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Rapport Framsida (Mall) – Projekttitel samt deltagare Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet Abstractsida (Mall) –Sammanfattning av projektet med slutsatser Introduktion –Kort överblick av området –Beskrivning av frågeställning –Teoridel –Metodbeskrivning Resultat Diskussion Slutsatser Referenser

9 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 3230 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Var finns information All praktisk information som till exempel föreläsningar och redovisningstillfällen kommer att aviseras på studentportalen Länkar till mallar för framsida och abstractsida kommer att läggas ut på studentportalen tillsammans med exempel på rapporter samt denna presentation Om ni har funderingar kontakta gärna mig eller studievägledarna Länkar Studentportalen: https://studentportalen.uu.se/ ÅMA: http://www.uuinnovation.uu.se/oss/ama/ Språkverkstaden: http://www.sprakverkstaden.uu.se/


Ladda ner ppt "Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella."

Liknande presentationer


Google-annonser