Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella."— Presentationens avskrift:

1 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Mål Arbeta i projekt på ett planerat och systematiskt sätt Identifiera, formulera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar Sammanställa, använda och kritiskt granska information Ta del av och ge konstruktiv kritik på andras muntliga och skriftliga presentationer Skriftligt och muntligt presentera projekt Innehåll Projektplanering och utförande av projekt enligt projektplan Fördjupning av kunskaper inom relevant teknikområde Resultatbehandling och sammanställning Rapportskrivning Muntlig presentation av projekt Opponering på annan grupps arbete Självständigt Arbete i Teknisk Fysik 15 hp

2 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Arbetsgång Kursstart Gruppindelning 21/3 Projektredovisning med Opponering 4/6 eller 5/6 Instudering av Projekt, Projektplan Upprättas (Studentgrupp och handledare) 2 v Projekplan Redovisas och godkänns (Studentgrupp, projektmentor och Examinator) 4/4 Projektet Påbörjas (Studentgrupp och Handledare) 4 v Halvtidskontroll (Studentgrupp och projektmentor) 22/4-26/4 Skriv Rapport (Studentgrupp, handledare och projektmentor) 3 v Rapporten Lämnas in för granskning Projektmentor, Opponent 24/5 Förberedelse av Presentation och Opponering (Studentgrupp och Handledare) 2 v

3 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Vem gör vad? Studentgrupp (2-4 personer): Sätter upp projektplan tillsammans med handledare, utför arbetet, sammanställer rapporten och opponerar på annan grupps arbete Handledare: Sätter upp projektplan tillsammans med studentgruppen och finns till hands i det dagliga arbetet. Handledaren hjälper studentgruppen att föra arbetet framåt. Projektmentor: Person som läser och godkänner projektplan och slutrapport. Projektmentorn följer upp arbetet under kursens gång och tät kontakt mellan studentgrupp och mentor förespråkas. Examinator (Martin Sjödin och Maria Strømme): Hjälper till med administrationen, hittar projektmentor för projekten, ser till att ni blir registrerade och rapporterar in avklarad kurs. Godkänner projektplanen, slutpresentation och opponering. Språkverkstaden finns som resurs för den skriftliga framställningen och språkgranskar projektplanen.

4 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Vilka projekt godtas? Arbetet ska ha teknisk anknytning Projektet måste ha en handledare som är beredd att ta på sig ansvaret för projektets framåtskridande Projektet eller del av projektet måste kunna avslutas inom kursens tidsram

5 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Vilka projekt godtas? Applikationsutveckling i språket Objective-C för iOS Design och framtagning av diodbaserad mätutrustning för solinstrålning Brodéns bryderier rörande Russolls paradox A field study of the necessary insolation to make water drinkable in the household water treatment unit SOLVATTEN, by studying temperature, UV radiation and the total solar radiation in Kenya

6 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Hur hittar man projekt? Direkt kontakt med företag eller institutioner –När ni identifierat ett intressant företag eller institution kan jag, Maria Strømme eller Studievägledarna hjälpa till med första kontakten Ångströms materialakademi (ÅMA) förmedlar kontakt med företag Examinator föreslår projekt inom Universitetet

7 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Examination 1.Projektplan –Godkänns av projektmentor och examinator 2.Halvtidskontroll –Godkänns av projektmentor 3.Presentation och opponering –Examinatorn godkänner presentation och opposition 4.Rapport –Ska urkundsgranskas i Urkund och publiceras i DIVA. Detta kan ämnesgranskaren hjälpa till med. –Projektmentorn godkänner rapporten

8 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Projektplan Upprättas för att: 1)Säkerställa att Handledare och Projektmentor finns tillgängliga 2)Projektmentor och examinator ska kunna bedöma rimligheten i tidsplaneringen 3)Användas som arbetsdokument där projektets framåtskridande dokumenteras Ska skrivas under av Handledare, Studentgrupp och Ämnesgranskare Ska innefatta: 1)Kortfattad beskrivning av projektet (kan sedan användas i slutrapporten) 2)Detaljerad tidsplan för arbetet 3)Hypotes om vad arbetet kommer att leda fram till

9 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Rapport Framsida (Mall) – Projekttitel samt deltagare Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet Abstractsida (Mall) –Sammanfattning av projektet med slutsatser Introduktion –Kort överblick av området –Beskrivning av frågeställning –Teoridel –Metodbeskrivning Resultat Diskussion Slutsatser Referenser

10 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella material Box 534 751 21 Uppsala Telefon: 018-471 7330 0704-25 07 51 martin.sjodin@ angstrom.uu.se Var finns information All praktisk information som till exempel föreläsningar och redovisningstillfällen kommer att aviseras på studentportalen Länkar till mallar för framsida och abstractsida kommer att läggas ut på studentportalen tillsammans med exempel på rapporter samt denna presentation Om ni har funderingar kontakta gärna mig eller studievägledarna Länkar Studentportalen: https://studentportalen.uu.se/ ÅMA: http://www.uuinnovation.uu.se/oss/ama/ Språkverkstaden: http://www.sprakverkstaden.uu.se/


Ladda ner ppt "Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Kursansvarig: Martin Sjödin Uppsala Universitet Institutionen för teknikvetenskaper Nanoteknologi och funktionella."

Liknande presentationer


Google-annonser