Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konfiguraitonshantering EN KORT SAMMANFATTNING AV KONFIGURAITONSHANTERING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konfiguraitonshantering EN KORT SAMMANFATTNING AV KONFIGURAITONSHANTERING."— Presentationens avskrift:

1 Konfiguraitonshantering EN KORT SAMMANFATTNING AV KONFIGURAITONSHANTERING

2 Vad är konfigurationshantering och konfigurationsenheter  Konfigurationshanteringsprocessen är en stödprocess för flera andra processer.  Den tillhandahåller information om olika konfigurationsenheter och hur de är konfigurerade.  Allting som kan installeras, bytas ut eller modifieras är en konfigurationsenhet och som där med kan registreras i ett konfigurationssystem.  Processen hanterar inte konfigurationsenheter i sig utan informationen om dessa.

3 Konfigurationshanteringsprocessens sex steg  Planera : definiera syfte, mål, omfattning. Vad som ska identifieras.  Identifiera. Säkerhetsställa att endast auktoriserade enheter finns.  Registrera eller uppdatera. Enheter I konfigurationssystemet.  Kontrollera. Kontroll att allt stämmer efter uppdatering eller registrering  Rapportera. Aktuell och historisk data om var i livscykeln enheterna befinner sig.  Revidera. Regelbunden revidering måste göras så att korrekt information lagras.

4 Konfigurationssystem  Kategori : Hårdvara, mjukvara, Nätverk, dokumentation.  Attribut : Namn, inventarienummer, ägare, kostnadsställe, avtal, historik.  Status : inköp, installation, utbildning, underhåll, administration, utfasning, arkivering.  Fysiska och logiska kopplingar : kopplad till,använder eller används av, är del av, är en kopia av.  Basnivå och baslinje : lägsta nivå som en enhet bryts ner i.  Exempel arbetsplatsmaskin är en basnivå, möss, tangentbord och sladdar registreras inte.

5 Konfigurationshantering och andra processer. Konfigurations- hantering Ändrings- hantering Problem- hantering Incident- hantering Service- hantering Kontinuitets- hantering Release- hantering Kapacitets- hantering

6 Skillnader och likheter Rob Addy.  Likheter  Status: Konfigurationsenheters livscykel  Grund attribut : kategori, beskrivning, Unik identifierar, status, historik/milstolpe, primär roll.  Förhållande/ kopplingar  Process stegen.  Skillnader  Detaljrikedom: Haverblads mer sammanfattade lättar att förstå, Addy….  Status: Konfigurationsenheters livscykel


Ladda ner ppt "Konfiguraitonshantering EN KORT SAMMANFATTNING AV KONFIGURAITONSHANTERING."

Liknande presentationer


Google-annonser