Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tips och råd för att uppfylla krav enligt BVF 810.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tips och råd för att uppfylla krav enligt BVF 810.0"— Presentationens avskrift:

1 Tips och råd för att uppfylla krav enligt BVF 810.0
Kortfattad beskrivning för uppdatering/ajourhållning 1. Grundläggande information för BIS 2. BIS - Platskarta 3. Checklista för BIS 4a. Mallar för BIS-underlag, gäller nyregistrering 4b. Ändringslista, underlag hämtas från BIS 4c. Slopningslista, underlag hämtas från BIS 5. Uppdatering av BIS

2 1. Grundläggande för BIS Referenssystemet för BIS är spårnätet samt dess indelningar som exempelvis bandel, spårnummer samt upp-, ned- eller enkelspår (une-spår). Referenssystemet består av noder och länkar där spåren är länkar och växlar, stoppbockar och stationsgränser är noder. Läget för objekt definieras genom att följande anges: - Bandel, eventuellt une-spår, spårnummer samt kilometer- och metertal - För utsträckta objekt anges både start och slutpunkt (km + m), alltid lägsta värdet först - Sida av spåret anges om det är relevant och då som vänster (v) eller höger (h) i förhållande till längdmätningens riktning. Fsk / Bks vxl Bks / Fsk vxl Spårlängd Växel/nod Växel/nod Exempel på läge: Tavla, , spår 5, v (sida) Länklängd

3 2. BIS – Platskarta Underlag för uppgiftslämnaren kan vara befintlig platskarta med växelnummer och lämpliga indelningar redovisade, i detta fall spårnummer.

4 3. Exempel på checklista Stöd för leverans och mottagande av underlag för BIS-uppdatering.

5 4a. Mallar för BIS-underlag, gäller nyregistrering
Länk till Excelmallar för inrapportering till BIS (http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Jarnvag/System-verktyg-och-tjanster-for-jarnvagsjobb/Anlaggningsinformation/BIS---Baninformation/Mallar-vid-inrapportering/). Rätt ifyllda mallar kan med automatik läsas in i systemet. I mallarna finns stöd för giltiga värden (metadata). Det är separata mallar för varje objekttyp.

6 4b. Ändringslista, underlag hämtas från BIS
När objekt endast ändras exempelvis utbyte, byte av komponent eller modell är det lämpligt att göra en ändringslista. Underlaget till ändringslistan består i en utsökning från BIS med ”egna rapporter” innehållande attribut i lämplig omfattning. Underlaget består sedan i att ändringarna införs i sökresultatet, exempelvis med nytt inläggningsår och/eller ny modell. Införda ändringar ska ha avvikande färg.

7 4c. Slopningslista, underlag hämtas från BIS
När objekt slopas ska detta även ske i BIS. Underlaget till slopningslistan består i en utsökning från BIS med ”sök objekt” av aktuella objekttyper. Ansvarig för att upprätta BIS-underlaget markerar vilka av de utsökta objekten som är slopade.

8 5. Uppdatering av BIS Underlaget enligt 4a-4c lämnas för uppdatering av BIS. Uppdatering måste ske av användare med behörighet att uppdatera systemet. Om leverantören är ansvarig för även uppdatering av BIS krävs inte underlag enligt 4a-4c, men är lämpligt för att underlätta uppdateringen av systemet.


Ladda ner ppt "Tips och råd för att uppfylla krav enligt BVF 810.0"

Liknande presentationer


Google-annonser