Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema 1 Emelie Carlsson och Jenny Persson. “The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well- being.” Syfte belysa hur cancer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema 1 Emelie Carlsson och Jenny Persson. “The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well- being.” Syfte belysa hur cancer."— Presentationens avskrift:

1 Tema 1 Emelie Carlsson och Jenny Persson

2 “The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well- being.” Syfte belysa hur cancer påverkar barns psykiska, emotionella och psykosociala välbefinnande samt diskutera hur sjuksköterskor kan underlätta cancerbehandlingen för barnen. Metod Tvärsnittsstudie Kvalitativ och kvantitativ Skalor som mätinstrument, därefter intervjuer Intervjuerna sammanställdes och kategoriserades. Mätskalorna analyserades i dataprogram. Anknytning till omvårdnadsvetenskap Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa sjuksköterskan ska motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling

3 “Psychological interventions helping pediatric oncology patients cope with medical procedures: A nurse-centered approach” Syfte att utforska om psykologiska interventioner används av pediatriska onkologi-sjuksköterskor för att hjälpa barn att hantera sin behandling och om det används, vilka är i så fall de mest effektiva interventionerna. Metod Tvärsnittsstudie Frågeformulär Svaren analyserades både kvalitativt och kvantitativt Anknytning till omvårdnadsvetenskap Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor Personlig och professionell utveckling Sjuksköterskan ska fortlöpande engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling.

4 “The importance of communication in pediatric oncology palliative care: focus on Humanistic Nursing Theory” Syfte Hur viktig är kommunikationen i palliativ vård av barn med cancer enligt sjuksköterskor? Metod Fältstudie med kvalitativ ansats Intervjuer baserad på Humanistic Nurising Theorys fem punkter om omvårdnad Intervjuerna systematiserades och kategoriserades. Anknytning till omvårdnadsvetenskap Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor Personlig och professionell utveckling Sjuksköterskan ska fortlöpande engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling.

5 “Nursing perceptions of the benefits of ludicity on care practices for children with cancer: a descriptive study” Syfte Beskriva fördelarna med lekterapi under sjukhusvistelsen för barn med cancer utifrån sjuksköterskornas uppfattning. Metod Beskrivande studie med kvalitativ ansats. Observation följt av intervju. Sammanställde och analyserade intervjuerna. Anknytning till omvårdnadsvetenskap Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor Bemötande, information och undervisning Sjuksköterskan ska förvissa sig om att patienten och/eller närstående förstår given information

6 Skillnader i relation till andra discipliners perspektiv Vi har valt att fokusera på hur sjuksköterskan kan hjälpa barn med cancer att hantera sin sjukdom. Omvårdnad som huvudområde vilket innebär mycket närkontakt med patienten. Trösta, stödja o.s.v. Vara patientens ”advokat” och därför är relationen viktig. Läkaren har ansvar för själva behandlingen och skulle troligtvis fokuserat på själva cancerdiagnosen och behandling kring det, så som undersökningar och mediciners effekt.


Ladda ner ppt "Tema 1 Emelie Carlsson och Jenny Persson. “The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well- being.” Syfte belysa hur cancer."

Liknande presentationer


Google-annonser