Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språktypologi F1: Vad är typologi?. Olika typer av språklig klassifikation: Genetisk klassifikation (genetiskt släktskap) Geografisk klassifikation (språkkontakt)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språktypologi F1: Vad är typologi?. Olika typer av språklig klassifikation: Genetisk klassifikation (genetiskt släktskap) Geografisk klassifikation (språkkontakt)"— Presentationens avskrift:

1 Språktypologi F1: Vad är typologi?

2 Olika typer av språklig klassifikation: Genetisk klassifikation (genetiskt släktskap) Geografisk klassifikation (språkkontakt) Typologisk klassifikation (språkuniversalier) Slump (obs.: bör endast användas som sista utväg)

3 F1: Vad är typologi? Olika betydelser av ’språktypologi’/ ’typologisk klassifikation’: Taxonomi (klassificering): språk delas in i grupper utifrån/med avseende på ett visst lingvistiskt fenomen. Typologisk modell: En teoretisk modell inom funktionell lingvistik som säger att man bör ha tvärspråklig bas för sina resultat. Ett delområde inom lingvistiken som söker efter språkuniversalier genom tvärspråkliga undersökningar.

4 F1: Vad är typologi? Friedrich (1808) & August von Schlegel (1818) & Wilhelm von Humboldt (1825): -affixerande språk: språk där morfem kombineras enkelt och okomplicerat -flekterande språk: språk där fonologiska förändringar uppträder när morfem kombineras -no structure/ingen struktur: språk utan bundna morfem -inkorporerande språk: språk där en nominalfras ofta inkorporeras i och blir en del av verbfrasen

5 F1: Vad är typologi? Taxonomi (klassificering): exemplet morfologisk typologi -Det klassiska systemet (August Schleicher 1859): isolerande språk: språk som inte använder bundna grammatiska morfem. Ex. kinesiska: wǒmǎi júzi chī 1SG köpa apelsin äta ’Jag köpte några apelsiner för att äta.’ agglutinerande språk: språk som har ett morfem per funktion. Ex. swahili: a- -li- -ye--ni- -andik- -ia 3SG.SUBJ PRET REL 1SG.OBJ skriva APPL ’han/hon som skrev till mig’ flekterande språk: språk där morfem samtidigt har flera olika funktioner. Ex. latin: am-o ‘jag älskar’ där -o markerar 1SG + PRESENS + AKTIV + INDIKATIV

6 F1: Vad är typologi? Sapir (1921): -index of synthesis/antal morfem per ord: Isolating/analytiskSynthetic/syntetisk  --------------------------------------------------------------------------------------  *Analytiskt: vietnamesiska Khi tôi đên nhà bạn tôi chúng tôi bãt dãu lám bái. När jag komma hus vän jag PLUR jag börja göra lektion ”När jag kom till min väns hus började vi ha lektion.” *Polysyntetiskt: inuktitut Qasuiirsarvigssarsingitluinarnarpuq Qasu-iir-sar-vig-ssar-si-ngit-luinar-nar-puq Trött-inte-orsak.att.vara-plats.för-lämplig-hitta-inte-helt-någon-3SG ”Någon hittade inte en helt lämplig viloplats.”

7 F1: Vad är typologi? -index of fusion/antal funktioner per morfem: Agglutinative/agglutinerandeFusional/fusionerande  -------------------------------------------------------------------------------------  *Agglutinerande, ex. swahili: Ni-na-somau-na-soma Jag-PRES-läsadu-PRES-läsa Jag läser.Du läser. Ni-li-somau-li-soma Jag-IMP-läsadu-IMP-läsa Jag läste.Du läste.

8 F1: Vad är typologi? *Fusionerande språk, ex. spanska: le-ole-es Läsa-1SG.PRES.AKT.INDläsa-2SG.PRES.A.I. Jag läser.Du läser. le-íle-iste Läsa-1SG.PRET.AKT.INDläsa-2SG.PRET.A.I. Jag läste.Du läste.

9 F1: Vad är typologi? Syfte/mål för språktypologisk forskning: 1.Att upptäcka intressanta dimensioner i tvärspråklig variation ( t ex ordföljden) 2.Att fastställa om denna variation är diskret eller bildar ett kontinuum 3.Att fastställa vilka dimensioner som förekommer oftare än andra 4.Att fastställa länkar mellan dimensioner som vid första anblicken kanske ses helt avskilda från varandra (ordföljd i sats och inom fraser) 5.Att fundera över vilka dimensioner eller subtyper som är mer grundläggande än andra

10 F1: Vad är typologi? Intressanta dimensioner i tvärspråklig variation: exemplet ordföljd Satser att ta bort i sökandet efter grundläggande ordföljd: -bisatser -satser som inleder en berättelse -satser som introducerar nya personer -frågor -negativa satser -tydligt kontrastiva satser, t ex svar på frågor av typen ”inte HAN, utan jag…”

11 F1: Vad är typologi? Intressanta dimensioner i tvärspråklig variation: exemplet ordföljd Grundläggande ordföljd (basic word order): SOV50% SVO40% VSO & VOS10% OVSsällsynt OSVsällsynt

12 F1: Vad är typologi? Länkar mellan dimensioner: exemplet relativsatser Presentential: Svenska (SVO) Flickan [som gav John blommor] bor i London. Postsentential: Turkiska (SOV) [Hasan-in Sinan-a ver-dig-i] patates-i Hasan-of Sinan-to give-NOM-hispotato-ACC yedim I-ate ’I ate the potato that Hasan gave to Sinan.’

13 F1: Vad är typologi? Intressanta dimensioner i tvärspråklig variation: exemplet ’framtida syfte’ Engelska I went to get water to drink. (->’I went to get water in order to drink (it).)’ I went to get water for drinking.

14 F1: Vad är typologi? Intressanta dimensioner i tvärspråklig variation: exemplet ’framtida syfte’ Ngarla Nyumpalu nga-nya kalyu-rni-yinyu 2DU.NOM 1SG-ACCshout-CAUS-PST.IPFV yurta-rra yurri-ja-lyartara. Fish-DATfish.with.net-CAUS-lyartara ‘You two called me in order to go net-fishing.’ Yarra pinurru-karni kuru~kuru-ma-n go.IMPfire(wood)-ALL[gather]-CAUS-IRR nganyjarra-nga pinurru mantu-rra kamalwanti. 1PL.INCL-DAT firemeat-DAT cook-lwanti ‘Go and get some firewood for us to be able to cook our meat. ’

15 F1: Vad är typologi? *Funktionell lingvistik: Joseph Greenberg -spred entusiasm i den lingvistiska världen om typologins möjligheter -utarbetade en metod som gjorde typologin mer empirisk, och mindre subjektiv -diakroniskt intresse: den form ett språk har idag beror på tidigare förändringar *Generativ lingvistik: Noam Chomsky -Universal Grammar

16 F1: Vad är typologi? Typologi & generativ (Chomsky)/funktionell lingvistik (Greenberg): Likheter: -gör empiriska studier -analyserar språkstruktur -gör universella anspråk Skillnader: -generativa lingvister använder sig vanligen av data från ett/några få språk, funktionella lingvister av data från många språk -generativ lingvistik: medfödda principer -funktionell lingvistik: kopplingen mellan ett yttrandes form & dess funktion

17 F1: Vad är typologi? Problem associerade med språktypologin: *Urval av språk: -convenience sampling: att endast välja språk som inkluderar den företeelse man vill studera. -variety sampling: att välja språk med maximal variation i åtanke. -random sampling: att välja språk på måfå. *Materialets kvalitet


Ladda ner ppt "Språktypologi F1: Vad är typologi?. Olika typer av språklig klassifikation: Genetisk klassifikation (genetiskt släktskap) Geografisk klassifikation (språkkontakt)"

Liknande presentationer


Google-annonser