Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från ord till handling Svensklärares ”omstilling”/omsättning av textteorier i klassrummet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från ord till handling Svensklärares ”omstilling”/omsättning av textteorier i klassrummet"— Presentationens avskrift:

1 Från ord till handling Svensklärares ”omstilling”/omsättning av textteorier i klassrummet Christina.Olin-Scheller@kau.se Ingrid.Mossberg-Schullerqvist@kau.se Karlstads universitet

2 Text, läsare och läsning • Läsarbiografier (inventering) • Fiktion/faktion/dokumentär • Urval och matchning av repertoarer • Narratologi • Litteratursamtal • Betyg och bedömning

3 Learning Studies •Planerat lärandeobjekt •Iscensatt lärandeobjekt •Upplevt lärandeobjekt

4 Vad är en läsarbiografi? Berättelse om textmöten och läsaridentitet -Kronologisk -Memoar med viktiga nedslag -Epoker

5

6

7 Varför läsarbiografier? 1. Empirisk gestaltning av berättelser om läsning 2. Inventering av förförståelse

8 3. Redskap för att börja ”omstillingsprocessen” - begreppen text, läsare och läsning - vidgat textbegrepp – fakta/fiktion, multimodala texter -elevers läsaridentiteter -elevers erfarenheter och preferenser kring olika typer av text -skillnader lärare/elev och elev/elev

9 ”Omstilling” – läsarbiografier •Ongstad (2004a, 2004b) •Millard (1997) •Gripsrud (2002) •Appleyard (1991) •Olin-Scheller (2006)

10 Genomförande •Litteraturseminarium •Egna läsarbiografier •Gemensam riggning av genomförande i klassrummet - begreppen text, läsare och läsning - läsarbiografierna •Iscensättning och auskultation •Reflektionsskrivande •Avslutande textseminarium

11 Resultat av lärarnas ”omstilling” Innebörden av begreppen text, läsare och läsning förändrades ”Ungdomarna svävade ut enormt när dom kom till film och Internetvärlden, någon som samtliga egentligen aldrig funderat över som text. Den invanda klassificeringen av begreppet text känns som en stor sten att flytta på.”

12

13 Uppfattningen om elevernas läsaridentiteter och kunskaper om text vidgades ”Pojkarna hade skrivit in och klistrat in betydligt färre saker än flickorna. Det kan mycket väl vara så att dom läst färre böcker eller sett färre tv- program. Det kan också vara så att dom inte minns lika mycket som flickorna. Det kan också vara så att dom inte orkade skriva ner så mycket. Eller en kombination av dessa tre.”

14

15

16 Resultat av forskarnas ”omstilling” Lärandeobjektets funktioner •Att urskilja lärandeobjekt fokuserar undervisningens mål •Kraftfullt verktyg för förändring •Tidskrävande att använda det i praktiken

17 …. dessutom •Aktiverar förförståelsen - Minnets betydelse för genomförandet av läsarbiografierna •Etiska perspektiv •Bekräftelse av teorierna


Ladda ner ppt "Från ord till handling Svensklärares ”omstilling”/omsättning av textteorier i klassrummet"

Liknande presentationer


Google-annonser