Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUCCCE Smart Use of Communication in Complex Care Environments Attraktiv, effektiv och säker vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUCCCE Smart Use of Communication in Complex Care Environments Attraktiv, effektiv och säker vård."— Presentationens avskrift:

1 SUCCCE Smart Use of Communication in Complex Care Environments Attraktiv, effektiv och säker vård

2 ●Behovsanalys i IVA-miljön genomfördes av SICAHT ●Stora behov av att förbättra informationshantering, beslutsstöd och miljön för patienter och personal ●Helt i linje med en av de stora utmaningarna som Sverige står inför är “Framtidens hälsa och sjukvård” - också en global utmaning ●Helt i linje med ReDA och den nationella digitala agendan ●Tidigare forskning visar också problematik kring informationshantering, komplex vård och beslutssituationer Introduktion till SUCCCE (1)

3 SUCCCE startade i januari 2015 Under 2015 har vi byggt partnerskapet, gjort kunskapsöversikter, genomfört multiprofessionella workshop, startat upp finansieringsarbetet Landstinget Blekinge är en av huvudparterna och en första presumtiv kund Den första applikationen som nu utvecklas i SUCCCE är: avancerat beslutsstöd för larmhantering i hälso- och sjukvård Introduktion till SUCCCE (2)

4 Problematiken i vården kring intensivvård, informationshantering, beslutsfattande, larmhantering och dålig arbetsmiljö är omfattande och dokumenterad Använda de möjligheter som Google glasses ger avseende kommunikation och dokumentation. SUCCCEprodukten möter behoven av tidskritisk, adekvat medicinsk information i komplex vård, genom ett ”handsfree” beslutsstödsystem för larmhantering Nå svenska marknaden under hösten 2017 Påbörjat marknadsintroduktion på den europeiska marknaden under 2017 Mål för SUCCCE!

5 SUCCCE partnerskapet

6 Kompetens avseende övergripande strategiskt hälso- och sjukvårdsfrågor Kompetens rörande patientsäkerhet Kompetens och har tillgång till krav och behov från professioner Kompetens om arbetsgivar/arbetsmiljöfrågor Proof of Concept (studier som visar på att det fungerar) Miljöer för nulägesstudier, forskning och tester Kravställare som slutkund LtB medverkar i SUCCCE med

7 Konceptet - lösningen

8

9 Hur vi samarbetar i SUCCCE? Styrgrupp och projektteam där samtliga partners finns med Multiprofessionella workshops och utvecklingsarbete tillsammans Gå bredvid i vården Kunskapsgenerering och spridning Hur långt har vi kommit? Initiala marknads- och kunskapsöversikter Byggt partnerskapet Proof of Concept med IVA-medarbetare Mjukvaruutveckling av gränssnitt i Google glasses Nuläge i SUCCCE!

10 Spännande samarbete mellan LtB och lokala företag. Värdefullt att medarbetare som ska använda produkten är med i utvecklingsarbetet Under projektet har vi kontinuerlig kontakt mellan professionen och utvecklare, för att få en produkt som möter behoven Vi har haft workshops i projektets olika faser, så det blir en kontinuerlig avstämning kring teknologin och dess funktion/handhavande. Det är verkligen positivt att vi samarbetar i SUCCCE! Vi sätter IVA och Blekinge- sjukhuset på kartan! Erfarenheterna av att medverka i SUCCCE!

11 Smidigare kommunikation Filtrerad och samlad information Färre misstag i vården Effektivare vård Förbättrad arbetsmiljö och patientmiljö Kortade vårdtider Ökad patientsäkerhet Attraktivare arbetsplats Sveriges bästa IVA! Förväntningarna på effekter av SUCCCE!

12


Ladda ner ppt "SUCCCE Smart Use of Communication in Complex Care Environments Attraktiv, effektiv och säker vård."

Liknande presentationer


Google-annonser