Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkverkstaden Att skriva vetenskapligt Stilkrav, mönster och annat som är bra att ha kunskap om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkverkstaden Att skriva vetenskapligt Stilkrav, mönster och annat som är bra att ha kunskap om."— Presentationens avskrift:

1 Språkverkstaden Att skriva vetenskapligt Stilkrav, mönster och annat som är bra att ha kunskap om

2 Lokaler och tidsbokning Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska Boka tid: sprakverkstaden@kvk.uu.se

3 Upplägg Akademiskt skrivande Stilkrav Skrivprocessen Rapportens olika delar Sammandrag/abstract Populärvetenskaplig sammanfattning Textens organisation Metatext Referat – plagiat

4 Akademiskt skrivande Språklig klarhet –Skriv tydligt! Vetenskaplig genomskinlighet –Visa hur du har undersökt världen! Saklighet –Se sakligt på världen! Kritisk-analytisk kompetens –Ifrågasätt och pröva! Anpassning till skriftspråksnormer –Skriv korrekt! Lyhördhet för akademiska stilnormer –Anpassa dig till miljön!

5 Grundläggande stilkrav på vetenskaplig text Precision Koncentration

6 Hur gör man en text mer koncentrerad? 1.Ta bort onödiga småord och fraser som inte tillför någon ny information. Ex: Det visade sig vara så att metoden inte fungerade för att… Metoden fungerade inte för att…

7 Hur gör man en text mer koncentrerad? 2. Använd ett bestämningsord till substantivet istället för en som-sats. Ex: Vi fann skillnader som var stora mellan grupp 1 och 2… Vi fann stora skillnader mellan grupp 1 och 2…

8 Hur gör man en text mer koncentrerad? 3. Använd substantiv istället för en prepositionsfras eller en sats Ex: Det besvärligaste problemet var att det var svårt att få tag på informanter och när vi lyckades hade de ofta inte tid att svara på våra frågor Det besvärligaste problemet var svårigheten att få tag på informanter med tid att besvara våra frågor.

9 Grundläggande stilkrav på vetenskaplig text Precision Koncentration Organisation

10 Frågan om stil FormellInformell skallska arbetajobba mycket brajättebra

11 Frågan om stil SkriftspråkTalspråk de/demdom mig/digmej/dej sådansån sedansen någonnån

12 Undvik talspråkliga småord! nog väl ju Det är ju så att pedagogen har en viktig roll i… Pedagogen har en viktig roll i…. Så: När jag hade sammanställt allt så visade det sig…. Vid sammanställningen visade det sig…

13 Frågan om stil Särskrivningar sjuk gymnastsjukgymnast små kakorsmåkakor brun hårig manbrunhårig man

14

15 Enkelt schema över skrivprocessen Förstadiet Analys av skrivuppgiften –Vad ska jag skriva om? För vem? I vilket syfte? Stoffsamling –Samla material Sovring/fokusering –Vad ska jag ta med av materialet? Vad ska jag koncentrera mig på? Strukturering/planering –I vilken ordning ska jag presentera materialet?

16 Enkelt schema över skrivprocessen Skrivstadiet Formulering –Översätta tankar till skrift.

17 Enkelt schema över skrivprocessen Efterstadiet Bearbetning –Från utkast till färdig text. Utskrift Korrekturläsning Publicering –Texten möter läsaren.

18 Rätt - skri vni ng Ordval Meningar Sammanhang: syfte, mottagare osv. Innehåll/texttyp Struktur och disposition Skrivandet Formulering Tankar och idéer översätts till skriven text Texttriangeln

19 Skrivprocessen Omarbetning En integrerad del av skrivprocessen Resultat av tankeutveckling som sker under skrivandet Skilja mellan kontinuerlig omarbetning och avslutande omarbetning

20 Skrivprocessen Omskrivningsstrategier Tillägga – vad saknas? Stryka – vad är överflödigt? Ersätta – vad kan bytas ut? Klargöra – vad är otydligt? Utarbeta – vad är ”tunt”? Korrigera – vad är fel eller inkorrekt? Flytta – vad passar bättre på ett annat ställe?

21 Mönster för rapport Treledat textmönster: inledning, avhandling och avslutning Inledning Bakgrund/introduktion Syfte/målsättning Frågeställningar

22 Mönster för rapport Huvuddel Metod och teori Empiri/material Analys Resultat

23 Mönster för rapport Avslutning Diskussion och värdering Slutsatser

24 Mönster för sammandrag (abstract) mycket kort referat av ditt arbete: vad du har gjort, med vilken metod och vad du fick för resultat peka på det unika, men avstå från långa förklaringar inga nya fakta stilen är saklig

25 Vetenskap och populärvetenskap: skillnader i stil Vetenskaplig stil vetenskapligt fackspråk neutral ton smal bakgrund formell komplicerad syntax Populärvetenskaplig stil ledigare och mer lekfullt ordval retorisk och pedagogisk bred allmänt hållen bakgrund enklare syntax

26 1. Den populärvetenskapliga texten Den sakliga stilen kunskapsförmedlande fokus på utreda och förklara ”torr” framställning

27 Några konkreta råd Skriv rakt och enkelt Använd aktiva satser istället för passiva Tänk på textens röda tråd Var så konkret som möjligt Undvik onödiga detaljer Var sparsam med fackord Välj passande rubriker

28 Textens organisation Avsnitt (kapitel) Egen rubrik Vad är avsnittets huvudtanke? Stycke Vad är styckets kärnmening?

29 Styckeindelning alt. 1: blankrad Inledning Det finns två former av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom: en klassisk variant (cCJD) som funnits under lång tid och en nyare variant (vCJD) som anses vara kopplad till galna kosjuke-epidemin (BSE) i framför allt Storbritannien. För klassisk CJD finns lång erfarenhet som visar att risk inte föreligger för överföring av smitta med plasmaprodukter som albumin. Kunskap om andra former av liknande sjukdomar indikerar att överföringen av vCJD-smitta med plasmaprodukter är mycket osannolik.

30 Styckeindelning alt. 2: indrag Inledning Det finns två former av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom: en klassisk variant (cCJD) som funnits under lång tid och en nyare variant (vCJD) som anses vara kopplad till galna kosjuke-epidemin (BSE) i framför allt Storbritannien. För klassisk CJD finns lång erfarenhet som visar att risk inte föreligger för överföring av smitta med plasmaprodukter som albumin. Kunskap om andra former av liknande sjukdomar indikerar att överföringen av vCJD- smitta med plasmaprodukter är mycket osannolik.

31 Textens organisation Meningar och ord Hur gör man vardagligt språk mer vetenskapligt? Mer modifierande resonemang kräver ofta lite längre meningar – balans! Facktermer (definieras) Personlighetens roll Man, jag och vi

32 Metatext – text om texten Låt dispositionen synas! Inleda avsnitt: Avsnittet innehåller en utredning av tre metoder för att… Här följer en genomgång av… I detta avsnitt prövas hur mycket X påverkar Y. Det sker genom att X först…

33 Metatext – text om texten Inleda med frågor: I vilken utsträckning kan mitokondrierna vara avgörande för genforskningen? Detta avsnitt syftar till att besvara denna fråga.

34 Metatext – text om texten Inleda stycken Kortare uppräkningar eller jämförelser: För det första….För det andra… Å ena sidan…Å andra sidan… För att hålla kvar läsaren vid längre resonemang: Dessutom….Vidare… Däremot….Slutligen…

35 Referenser Referatannonsering Tydlig källinformation Referatmarkörer –Författaren (X) anser, hävdar, menar, säger, påstår, exemplifierar, redovisar, lyfter fram… –Enligt författaren X…

36 Plagiat Hur mycket av ursprungstextens formuleringar får återkomma i min text? Direktöversättningar från engelska

37 Välkomna till Språkverkstaden!


Ladda ner ppt "Språkverkstaden Att skriva vetenskapligt Stilkrav, mönster och annat som är bra att ha kunskap om."

Liknande presentationer


Google-annonser