Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15 års erfarenheter av breddad rekrytering Crister Skoglund Södertörns Högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15 års erfarenheter av breddad rekrytering Crister Skoglund Södertörns Högskola."— Presentationens avskrift:

1 15 års erfarenheter av breddad rekrytering Crister Skoglund Södertörns Högskola

2 Övergång från gymnasieskola till högre utbildning 19952005 Huddinge kommun 28 %52 % Botkyrka kommun 25 %43 % Stockholm stad 37 %54 % Lärdom: Det går att bryta sociala mönster

3 Högskoleverkets kvalitetsgranskning 2012 Lärdom: Bred rekrytering leder inte till sämre kvalitet Kanske är det tvärtom!

4 Högskoleverkets kvalitetsgranskning 2012 Lärosäte Antal underkända Södertörns högskola0 Uppsala Universitet−3 Umeå Universitet−3 Stockholms Universitet−4 Lunds Universitet−6 Göteborgs Universitet−7

5 Södertörns högskola startade 1996 Vi var några nya lärare som hävdade att vi borde satsa på breddad rekrytering Ny forskning hade visat att många valde bort högre utbildning eftersom De trodde det var svårare att komma in än vad det faktiskt var De trodde att studierna skulle vara mycket svårare än gymnasiet De förstod inte hur studiestödet fungarde Vi vände oss till rektor Per Thullberg som sa OK En lärare fick 50% nedsättning En sekreterare på halvtid En hyfsad startbudget Vi vände oss till rektor Per Thullberg som sa OK En lärare fick 50% nedsättning En sekreterare på halvtid En hyfsad startbudget Lärdom: Stöd från en stark ledning är viktigt

6 Första tiden diskuterade vi mycket Vilken terminologi skulle vi använda? Arbetarklass - eller ungdom från icke akademiska miljöer Invandrarungdomar - ungdomar med annat modersmål än svenska Vilken rätt hade vi att blanda oss i andras livsval? Ville vi göra alla till akademiker? Var akademiker ”bättre” på något sätt? Alla skall inte bli akademiker men ingen ung människa med intresse och fallenhet för högre studier skall välja bort den möjligheten pga bristande information eller dåligt bemötande Lärdom: Lägg inte ned för mycket krut på språkliga frågor

7 I vårt första måldokument betonade vi att bred rekrytering är: En rättvisefråga Den högre utbildningen är en allmän angelägenhet som vi alla betalar via skattsedeln - då får inga grupper stängas ute En nationell resursfråga Att bara rekrytera studenter från ett smalt skikt i samhället är inte att ta tillvara de intellektuella resurserna i samhället på bästa sätt En fråga om representativitet och legitimitet Vid universitet och högskolor utbildas viktiga samhällsfunktionärer - sammansättningen på dem böra vara representativ för att ge legitimitet En kvalitetsfråga Mångfald ökar antalet perspektiv och bidrar därmed till att kvaliteten i utbildning och forskning höjs Lärdom: Kvalitetsargumentet är viktigt för att få med sig akademin

8 Vi drog direkt igång en rad projekt Lärdom: Det är viktigt att ha resurser så man kan göra konkreta saker - inte bara skriva måldokument Regelbundna träffar med områdets gymnasierektorer För att diskutera hur ungdomar kan stödjas i sitt utbildningsval Regelbundna träffar med områdets gymnasierektorer För att diskutera hur ungdomar kan stödjas i sitt utbildningsval En skrift på spanska som förklarade det svensk högre utbildning För föräldrar Togs över av HSV Gjorde besök i kyrkor och moskeer För att förklara för föräldrar hur det svenska systemet fungerar Gjorde besök i kyrkor och moskeer För att förklara för föräldrar hur det svenska systemet fungerar Fick ihop den första gruppen student- ambassadörer

9 Lärdom: Kolla vad som händer i andra länder Vi upptäckte engelska sidor på Internet

10 Arbetet skall inte bara handla om rekrytering Utan också om att få studenterna att stanna kvar Och lyckas med sina studier Från England lånade vi cirkelmodellen Lärdom: Sätt in arbetet i ett större sammanhang

11 Läxläsning Samarbete högskola-skola Besök på militärförläggningar Regelbundna skolbesök Reklam på oväntade platser Studentproducerad reklam Exempel på insatser för att väcka tanken Lärdom: Revirstrider uppstår lätt

12 Rektorsträffar Medverkan i lärares studiedagar Studievägledarträffar Föräldramöten Kontakt med religiösa ledare Arbete med insats- ledare i storstads- satsningen Exempel på insatser för att nå påverkare Lärdom: Krävande att hålla kontakterna vid liv

13 Satsning på terminsstarten Bevakande av ”nollning” Introduktionstermin Akademiskt startår Rinkeby - College Exempel på insatser för bra övergång Lärdom: Svårt att behålla i dagens slimmade system

14 Personalfortbildning - Studiedagar, debatter - Skrifter om t.ex. talängslan Språkverkstad som utvecklats till allmän studieverkstad Rikligt med studieplatser Andaktsrum Mentorsprojekt Exempel på insatser för studiemiljön Lärdom: Borde kanske skiljas från rekryterings- arbettet

15 Några erfarenheter Det går att bryta sociala mönster Men det fordrar envishet och resurser Ibland blir det fel även om man vill väl Ibland sätter yttre omständigheter käppar i hjulet, som när komvux fick ändrade regler Betrakta inte alla studenter med utländsk bakgrund som ”religiösa” Det är viktigt att ha “hela akademin” med sig Organisation och inplacering är viktigt Den könsmässiga snedrekryteringen verkar vara svårast att komma åt Det går att bryta sociala mönster Men det fordrar envishet och resurser Ibland blir det fel även om man vill väl Ibland sätter yttre omständigheter käppar i hjulet, som när komvux fick ändrade regler Betrakta inte alla studenter med utländsk bakgrund som ”religiösa” Det är viktigt att ha “hela akademin” med sig Organisation och inplacering är viktigt Den könsmässiga snedrekryteringen verkar vara svårast att komma åt

16


Ladda ner ppt "15 års erfarenheter av breddad rekrytering Crister Skoglund Södertörns Högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser