Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny kyrkohandbok på väg… Projekt på kyrkostyrelsens uppdrag vid sekretariatet för teologi och ekumenik, kyrkokansliet, Uppsala Ansvariga handläggare: Boel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny kyrkohandbok på väg… Projekt på kyrkostyrelsens uppdrag vid sekretariatet för teologi och ekumenik, kyrkokansliet, Uppsala Ansvariga handläggare: Boel."— Presentationens avskrift:

1 Ny kyrkohandbok på väg… Projekt på kyrkostyrelsens uppdrag vid sekretariatet för teologi och ekumenik, kyrkokansliet, Uppsala Ansvariga handläggare: Boel Hössjer Sundman Karin Sarja

2 Revision av kyrkohandboken Direktiv 1996, 1998, 2006 och 2009: Anpassning till Bibel 2000 Kyrkorättslig och anvisningsmässig anpassning till kyrkoordningen Inkluderande språkbruk Att 1986 års kyrkohandbok ”i huvudsak fungerar väl” ”Genomgripande revision” Tillvarata erfarenheter från förslaget 2000. Arbeta i två steg: först teologisk reflexion, därefter arbete med förslag.

3 Inriktning och tidsplan Steg 1 avslutades i september 2010: reflektionsdokument och remissvar om teologiska principer för arbetet med ny kyrkohandbok och ordning för mässfirande. Steg 2 Kyrkohandboksförslag beslutas av Kyrkostyrelsen juni 2012 Remissomgång, med försöksverksamhet från 1 Advent 2012 till Domsöndagen 2013. Slutförslag början av 2015 Kyrkohandboksförslag till kyrkomötet hösten 2015

4 Organisation och förankring Styrgrupp Projektledningsgrupp Referensgrupp deltar i arbetet Expertgrupp är en särskild resurs, sakkunniggrupp Behandlas av, samt yttrande från biskopsmötet 2011 och 2012 inför kyrkostyrelsens beslut 2012. Se vidare: www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken, där finns alla dokument i steg 1 samt direktiv m.m.

5 Brett urval – exempel på förutsättningar Demografi (stad/land) - församlingars storlek, flerspråkighet, ålder – barn och ungdom, mångkulturellt sammanhang, frekvens gudstjänstdeltagande, de som ofta/mer sällan prövar nytt, församlingar med mer/mindre omfattande musikliv, fromhetsriktningar, stora/små kyrkorum, socioekonomiska förutsättningar, … Någon/några sjukhuskyrkor / universitetskyrkor/ församlingar med fängelse - nationell överblick.

6 Mål med remissomgång: slutförslag Remissvar till 1 februari 2014. Slutförslag arbetas fram 2014. Prel. remissomgång 2014 till domkapitlen om slutförslaget. Kyrkohandboksförslag behandlas av kyrkomötet 2015. Kyrkohandbok för Svenska kyrkan tas i bruk 2016.

7 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Vara en ram för alla gudstjänster i Svenska kyrkan Två ordningar utifrån samma struktur: 1) Högmässa: fler fasta moment 2) Mässa/Gudstjänst: fler fakultativa moment Skeende i gudstjänsten med fyra delar: Samling, Ordet, Måltiden, Sändning. Begreppet ”huvudgudstjänst” behövs, eventuellt en annan benämning Musiken i förslaget: ha kvar de flesta av serierna från HB86. Nya serier: ”anglikansk-högtidlig”, ”visa”, ny: ”lovsång”, ny: ”modernt tonspråk”. Om kommande kyrkohandboksförslag – några tendenser

8 Fasta/fakultativa moment, fler eller färre alternativ Särskilda ordningar utifrån Mässa/Gudstjänst: Julotta, Långfredagsgudstjänst, Enkel mässa (sjukkommunion) Lekmannaledd gudstjänst Värna ett rikt … och enkelt språk Anpassning till Bibel 2000 Inklusivt språk Barnperspektiv Om kommande kyrkohandboksförslag – några tendenser

9 Inledningsord med olika karaktär: kort upptakt/allmänna/leder vidare till … Bön om förlåtelse: fast moment i Högmässa, fakultativt moment i Mässa/Gudstjänst. Kan finnas i Samling/i samband med Kyrkans förbön eller i förbönen. Kan i Mässa/Gudstjänst ersättas av Överlåtelsebön Nådens perspektiv Förbönerna: föreslaget mönster för förbön, och formulerade förböner Nattvardsbönerna: de flesta nuvarande kvar, viss revision. Nya böner: kortare, ”innerlighet” Värna bredd i nattvardsteologin Om kommande kyrkohandboksförslag – några tendenser

10 Kyrkliga handlingar: Stark reglering i KO Troligen en ordning för varje gudstjänst Samlingsord Dopgudstjänsten: Stärka fokus på dophandlingen Konfirmationsgudstjänsten: Med konfirmanderna, knyta an till dopet, konfirmandernas livssammanhang Om kommande kyrkohandboksförslag – några tendenser

11 Vigselgudstjänsten: Stärka gudstjänsten, lovprisningen viktig Löften karaktäristiska för kyrklig vigsel. Önskan om/bön om Guds välsignelse Bibelläsning obligatorisk. Ingen särskild obligatorisk text Vaksamhet för föreställning om ”normalitet” Begravningsgudstjänsten: Fungerar i huvudsak väl. Musikens centrala betydelse Om kommande kyrkohandboksförslag – några tendenser

12


Ladda ner ppt "Ny kyrkohandbok på väg… Projekt på kyrkostyrelsens uppdrag vid sekretariatet för teologi och ekumenik, kyrkokansliet, Uppsala Ansvariga handläggare: Boel."

Liknande presentationer


Google-annonser