Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala stift en del av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan Ett evangelisk-lutherskt trossamfund, framträder som stift och församlingar Nationella organ En.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala stift en del av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan Ett evangelisk-lutherskt trossamfund, framträder som stift och församlingar Nationella organ En."— Presentationens avskrift:

1 Uppsala stift en del av Svenska kyrkan

2 Svenska kyrkan Ett evangelisk-lutherskt trossamfund, framträder som stift och församlingar Nationella organ En öppen folkkyrka med rikstäckande verksamhet

3 Ett gemensamt uppdrag Svenska kyrkan har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling

4 Svenska kyrkan - lokalt Församlingen grundläggande nivå Utgörs av människor som tillhör Svenska kyrkan och som bor inom församlingens område Grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

5 Svenska kyrkan - regionalt 13 stift Varje stift leds av en biskop Grundläggande uppgift, råd och stöd till församlingarna och se till att verksamheten följer kyrkoordningen www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

6 Svenska kyrkan – nationellt Ärkebiskopsämbetet och kyrkans nationella kansli finns i Uppsala Kyrkokansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

7 Tillsammans är vi Uppsala stift Geografiskt område som omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland En organisation som ska stödja stiftets församlingar www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

8 Korta fakta om Uppsala stift i stiftet bor 741 873 människor 70,8 procent är medlemmar i Svenska kyrkan 256 prästbefattningar 76 diakonbefattningar två biskopar 300 kyrkobyggnader Källa: Matrikel 2013 www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

9 Stiftets indelning och struktur www.svenskakyrkan.se/uppsalastift 10 kontrakt 127 församlingar 66 pastorat

10 Uppsala stift

11 Uppsala stifts uppdrag Främja och ha tillsyn över församlingslivet - fortbildning, rådgivning och information - se till att verksamheten följer kyrkoordningen Förvalta stiftets skog, jord och fondkapital

12 Om uppdraget www.svenskakyrkan.se/uppsalastift För stiftets uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ Arbetet utgår huvudsakligen från stiftskansliet i Uppsala

13 Ett stift - två biskopar Tillsammans med domkapitlet utövar biskopen tillsyn över församlingslivet och kyrkans vigningstjänst Uppsala stift har två biskopar - Biskopen i Uppsala stift Ragnar Persenius - Ärkebiskop Anders Wejryd, som utöver sitt nationella ansvar även är biskop i en del av Uppsala stift www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

14 Förtroendevalda organ Stiftsfullmäktige - 67 ledamöter Stiftsstyrelse -14 ledamöter Domkapitel - 6 ledamöter Egendoms- och fastighetsutskott - 6 ledamöter www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

15 Förtroendemannaorganisation www.svenskakyrkan.se/uppsalastift Stiftsfullmäktige Domkapitel Stiftsstyrelse Arbetsutskott Egendoms- och fastighetsutskott Kommitté för hållbar utveckling Struktur- kommitté Internationell kommitté

16 Stiftsfullmäktiges uppdrag Övergripande ansvar för ekonomi, organisation och verksamhetsinriktning. Antar stiftets strategidokument. www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

17 Stiftsstyrelsens uppdrag Bereda och verkställa stiftsfullmäktiges beslut Handlägger även ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt bidrag till kyrkobyggnader www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

18 Domkapitlets uppdrag Har vid sidan av biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och samfälligheter - ger råd, stöd och hjälp i frågor som rör kyrkans lära samt i rättsliga frågor - prövar om beslut är fattade enligt kyrkoordningen - prövar behörighet för sökande till präst/diakontjänst - utfärdar församlingsinstruktioner www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

19 Egendoms-och fastighetsutskottets uppdrag Utskottet förvaltar, på delegation från stiftsstyrelsen, Uppsala stifts prästlönetillgångar. Dessutom bereder de och fattar beslut i vissa frågor som rör fastigheter. Prästlönetillgångarna ska bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkan

20

21 Biskop och biskopsenheten Förvaltare av Guds nåd Biskop Ragnar Persenius valspråk Vid sin sida har biskopen en biskopsadjunkt och en biskops- och pressekreterare www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

22 Team Stöd Team stöd ansvarar bland annat för diarium, ekonomi, information och kommunikation, lokalvård kontorsservice, konferens samt personalfrågor Chef för Stöd: Eva Bülow www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

23 Team Främjande/Tillsyn Team främjande/tillsyn ansvarar bland annat för projekt, fortbildning, stöd till församlingar i deras grundläggande uppdrag, kyrkobyggnadsfrågor, strukturfrågor, internationella utbyten samt stöd i samband med biskops- och prostvisitationer. Process- och verksamhetsledare: Rose-Marie Rönnblom och Stefan Bosbach www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

24 Team Egendom Team egendom ansvarar för egendomsförvaltning, främst åt prästlönetill- gångarna i Uppsala stift. Dessa utgörs av skog, jord och fond. Chef för Team Egendom: Crispin Ek

25 Stiftsgårdar i Uppsala stift Reflektion Fortbildning Lägerverksamhet Andlig fördjupning www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

26 Stiftsgården Breidagård Belägen utanför Uppsala Erbjuder framför allt retreat och andrum. www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

27 Stiftsgården Undersvik Belägen norr om Bollnäs vid Ljusnans strand Inriktad på läger och kurser men tar även emot enskilda gäster www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

28 Stiftets Hus Stiftskansliet ligger i centrala Uppsala Här arbetar ett 50-tal stiftsmedarbetare Grupper från församlingar och pastorat kan kostnadsfritt utnyttja konferenslokaler i huset www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

29 Viktiga samarbetspartners Svenska kyrkans unga i Uppsala stift Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Sensus www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

30 Den världsvida kyrkan Uppsala stift har tre vänrelationer Evangelisk- lutherska kyrkan i Zimbabwe Llandaffs stift i Church in Wales Evangelisk- Augsburgska kyrkan i Polen www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

31 Tillsammans är vi Uppsala stift


Ladda ner ppt "Uppsala stift en del av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan Ett evangelisk-lutherskt trossamfund, framträder som stift och församlingar Nationella organ En."

Liknande presentationer


Google-annonser