Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1KR 24 mars, om FIN mm Vi har haft storsamling idag, alla medarbetare… snabbt en glimt vad vi pysslat med…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1KR 24 mars, om FIN mm Vi har haft storsamling idag, alla medarbetare… snabbt en glimt vad vi pysslat med…"— Presentationens avskrift:

1 1KR 24 mars, om FIN mm Vi har haft storsamling idag, alla medarbetare… snabbt en glimt vad vi pysslat med…

2 2KR 24 mars, om FIN mm Nya medarbetare "Att mötas i samtal", Gäst: Ylva Olsson Hjälmdahl, Psykologföretaget Lutherjubileet, Karin Runow berättar om sitt uppdrag inför Lutherska världsamfundets möte 2017 Telefontips från coachen (ta gärna med dig telefonen) Officepaketet – utbildningsbehov Så gick det 2014 för församlingen Med mera Fotografering Välkommen till storsamlingen!

3 3KR 24 mars, om FIN mm Godhet har makt o ̈ ver ondskan, ka ̈ rlek nedka ̈ mpar hat, ljuset upplyser mo ̈ rkret, livet segrar till slut. Segern a ̈ r va ̊ r, segern vi fa ̊ r genom hans ka ̈ rlek. …en psalm…

4 4KR 24 mars, om FIN mm Ylva Olsson Hjälmdahl psykolog och psykoterapeut Att mötas i samtal Ylvas powerpoint bilder finns i särskild mapp på Gemensam, Storsamlingar Att mötas i Samtal, Storsamling 24 mars 2015

5 5KR 24 mars, om FIN mm Karin Runow berättar om sitt uppdrag inför Lutherska världsamfundets möte 2017, och vad som kan komma att hända…hos oss Lutherjubileet

6 6KR 24 mars, om FIN mm ICE In Case of Emergeny Kontakter – Grupper 4080 Telefontips från coachen Officepaketet utbildningsbehov Enkät vad du kan Utbildning Du kan mer

7 7KR 24 mars, om FIN mm Så gick det 2014 Ekonomichef Ann-Marie Molneryd berättade

8 8KR 24 mars, om FIN mm o Samtal med Stadsmissionen och Stora Sköndal o Sökapengar från Stiftet o Fortsätta tänka BKA och fortsätta Miljöarbetet o o Framöver: vill jag berätta mer om SMART-a Mål och VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) o NU: Arbetet med FIN, församlingsinstruktion …några fler saker

9 9KR 24 mars, om FIN mm … med mina ord vad FIN är. Biskop Eva skulle sagt att FIN är ”ett framåtsyftande strategiskt dokument och ett instrument för att möta framtida utmaningar” Och jag fortsatte: Kyrkoråd och kyrkoherde ska arbeta fram FIN, och kyrkofullmäktige och kyrkoherde ska fastställa; sen till domkapitlet; jag har valt att försöka involvera många under resans gång, bland annat barn och unga, medarbetare och andra. Och så berättade jag

10 10KR 24 mars, om FIN mm … med mina ord vad FIN är. Biskop Eva skulle sagt att FIN är ”ett framåtsyftande strategiskt dokument och ett instrument för att möta framtida utmaningar” Och jag fortsatte: Kyrkoråd och kyrkoherde ska arbeta fram FIN, och kyrkofullmäktige och kyrkoherde ska fastställa; sen till domkapitlet; jag har valt att försöka involvera många under resans gång, bland annat barn och unga, medarbetare och andra. Sen visade jag mina förslag kring Vision och Mission Och så berättade jag

11 11KR 24 mars, om FIN mm 1. ”Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om” (En del kryss-frågor) -Gudstjänst -Tjänster -Barnkonsekvensanalys -Verksamhet på andra språk -Konfirmandhandlingsplan Sen… (det intressanta) Vad ska med i FIN 2. Omvärldsbeskrivning 3. Analys 4. Det pastorala programmet ”Skriv max sex sidor som inleds med en omvärldsbeskrivning och analys som ska utmynna i ett pastoralt program som visar hur de fyra dimensionerna, gudstjänst, undervisning, mission och diakoni interagerar med vandrar.”

12 12KR 24 mars, om FIN mm o Biskop Evas brev o Mallen från Stiftet o Mina bilder o Mer material som finns (omvärldsbeskrivning från flera håll; barnens bilder och tankar) Jag mailar över Tidsagenda o Vi möts 19 april i Danderyds församlingshem, jobbar med FIN o 28 april KR o 21 maj KF o Gärna KRA-mötena också …och vilka bilder visade jag idag

13 Var dag med Gud 13KR 24 mars, om FIN mm En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel ett samhälle ska utvecklas. Människor i Sollentuna, små, gamla, unga, trötta, pigga, som jobbar, som söker jobb, går i skolan, väntar på bussen, sitter på häktet, är på sjukhus, äter, leker, sover, älskar, cyklar, kör barnvagn, lyssnar på musik, möter människor, lever ensamma, lever tillsammans, söker mening, känner mening, glada, ledsna…människorna i Sollentuna lever Kan detta var vår vision?

14 14KR 24 mars, om FIN mm Mission är ett uppdrag, en uppgift har en riktning och sändning Vi ska utifrån vår tro på Jesus hjälpa människor att finna sin Gud, en tro som bär och leva ett liv i kärlek och fred (med Gud, natur och människor) Kan detta vara vår Mission?

15 15KR 24 mars, om FIN mm Kan detta vara vår Mission?

16 16KR 24 mars, om FIN mm Kan detta vara vår Mission? Minikören/miniorerna i Kummelby kyrka. 10 mars 2015. Barnen är 4-6 Så här tycker jag att min kyrka ska vara: Det ska finnas ljus och Jesuskors. Man ska sjunga och be. Det måste finnas en präst så man kan döpas. Det ska finnas ett lekrum med leksaker där man kan vara ifall man inte är så jätteintresserad av Jesus. Stolar så att alla får plats. Man ska kunna äta i kyrkan om man är hungrig. Biblar för att lära sig om Gud. Det ska finnas målarfärger, böcker som barn kan läsa. Barn ska få sitta på golvet. Man ska få vila i kyrkan. Man ska få ta med husdjur om ingen är allergisk. Man ska få göra sånt man vill göra.

17 17KR 24 mars, om FIN mm o Biskop Evas brev o Mallen från Stiftet o Mina bilder o Mer material som finns (omvärldsbeskrivning från flera håll; barnens bilder och tankar) Igen, jag mailar över Några datum o Vi möts 19 april i Danderyds församlingshem och jobbar med FIN o 28 april KR o 21 maj KF Sista bilderna på Storsamlingen…

18 18KR 24 mars, om FIN mm …några saker, nu närmast… Dags ställa om klockan; sommartid

19 19KR 24 mars, om FIN mm Godhet har makt o ̈ ver ondskan, ka ̈ rlek nedka ̈ mpar hat, ljuset upplyser mo ̈ rkret, livet segrar till slut. Segern a ̈ r va ̊ r, segern vi fa ̊ r genom hans ka ̈ rlek. …en psalm…


Ladda ner ppt "1KR 24 mars, om FIN mm Vi har haft storsamling idag, alla medarbetare… snabbt en glimt vad vi pysslat med…"

Liknande presentationer


Google-annonser