Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från knattelag till årskullsverksamhet SvFF BSK P-00 Spelaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från knattelag till årskullsverksamhet SvFF BSK P-00 Spelaren."— Presentationens avskrift:

1 Från knattelag till årskullsverksamhet SvFF BSK P-00 Spelaren

2 SvFF vill genom policydokumentationen ”Spela, lek och lär” att Svensk fotboll ska arbeta med en gemensam inriktning. Exempel på detta är… Att ha en trivsam & glädjefull verksamhet för alla Att bedriva en utvecklande träning & matchning Att skapa ett livslångt fotbollsintresse Ett fundament är här att sätta INDIVIDEN I CENTRUM!

3 Vi ska bl.a.… Se spelaren OCH människan Sätta individen i relation till gruppen (”en för alla, alla för en”) och arbeta med laget-klubben som goda verktyg Ha en hänsyn till olika satsningsgrader – tillåta andra sporter, men även erbjuda året-runt-verksamhet Arbeta nivåanpassat

4 BSK = Uppdrag att omvandla SvFF:s direktiv i praktiken!

5 Historik BSK herrfotboll Från ”Inget” (ö-verksamheter, spelarflykt, brist på koncept) Till ”Något” (utbildning, träningskoncept, U-lag, spelartillgång) Till ”Idag” (förfinat koncept, större integration, konsolidering) … och ”Morgondagen” (med korrigeringar och ständig förändring för en kontinuerligt förbättrad verksamhet)

6 BSK VILL!! Fotboll för alla! Så MÅNGA… Så LÄNGE… …som möjligt! Så BRA…

7 Då behövs… Utbildning Koncept Förutsättningar Kvalitet! Och…….

8 …att möta individen utifrån dennes förutsättningar!! För att som fotbollsspelare utvecklas optimalt behövs en totalt sett fungerande miljö, ur ett flertal aspekter. Vad gäller just fotbollen i träning och match behöver vi anpassa individens miljö enligt två parametrar. Ju mer optimerat, desto bättre utfall! Det ska finnas… 1.En lagom utmaning! 2.En chans att lyckas!

9 Vi har nämnt en rad viktiga förutsättningar och ”dyker” nu ner i några viktiga kriterier samt vad dessa innebär. Inom framför allt Universitet och högskolor används en mall för att kunna optimera en individs utveckling. Tre kriterier är här centrala: 1.Stöd (kvalitet i utbildning, god miljö) 2.Ansvar (eget) 3.Nivå (anpassat efter individen, en ”egen klocka”)

10 Spelare i BSK herrfotboll har följande kriterier att förhålla sig till: 1. Ordning & Uppförande (=Tillhörande) Grundkriterier som, om de uppfylls, garanterar att man är med i klubben. 2. Intresse & Engagemang (=Mängd) I längden det viktigaste kriteriet. Relation träningsmängd och fokusering sätts i förhållande till speltid och antal matcher. Träningen är basen i verksamheten där matchen utgör avstämning. 3. Kunnande & Mognad (=Miljö) För tidpunkten avgörande för VAR (i vilken nivåmiljö) spelaren tränar och matchar.

11 Spelarens förutsättningar… … växlas … ser periodvis olika ut En miljö som kan erbjuda flera alternativ behöver vara antalsmässigt stor och dessutom koordinerad. På så sätt träffar vi mer ”rätt” per individ.

12 När små lag ska bilda en stor grupp, alltså en sammansvetsad årskull, behöver processen vara tydlig men i rätt steg och i rätt tempo. 1. GRUPPEN (här årskullen) - ledarplanering, synkning, acceptans, roller - odla goda relationer mellan spelare 2. INDIVIDEN (här spelaren i årskullen) - lättare att optimera individuella lösningar utifrån en stor grupp - vartefter tydligare konturer i den nivåuppdelade verksamheten, men… - … alltid ”öppna dörrar” – inom kullen, inom klubben!


Ladda ner ppt "Från knattelag till årskullsverksamhet SvFF BSK P-00 Spelaren."

Liknande presentationer


Google-annonser