Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F ÖRÄNDRADE SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll på barns och ungdomars villkor Beslutat på Repskapet 2010 Göteborgs Fotbollförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F ÖRÄNDRADE SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll på barns och ungdomars villkor Beslutat på Repskapet 2010 Göteborgs Fotbollförbund."— Presentationens avskrift:

1 F ÖRÄNDRADE SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll på barns och ungdomars villkor Beslutat på Repskapet 2010 Göteborgs Fotbollförbund

2 T ÄVLINGSMATRIS ÅlderSpelsättBollstorlekPlanstorlekKommentar 7-9 år5-manna3 40 x 20 m Alla lag på samma nivå år7-manna4 60 x 40 m Föreningsstyrka: 2 nivåer 13 år 9-manna 11-manna 4/5 80 x 50 m 105 x 65 m Välj lagstyrka 3 st kl 2 Omval till hösten 14 år11-manna4/5105 x 65 m Välj lagstyrka 15-15/16 år11-manna4/5105 x 65 m 1 st kl 1 Ålderslag 16/17-19 år11-manna5105 x 65 m Divisionsspel Pojkallsv.16 /17år Juniorallsv. 19 år

3 B AKGRUND GFF och Spelarlyftet jobbar med att förbättra spelarutbildningen för barn och ungdomar i distriktet Via den pågående konstgräsetableringen har vi nu de anläggningsmässiga förutsättningarna Via bl a Spelarlyftets aktiviteter och Spelarutbildningsmatrisen har träningssituationen förbättrats avsevärt Nu är det dags för vårt bästa träningstillfälle, dvs matchen, att också förbättras i enlighet med kravbilden på en modern fotbollsspelare

4 U TGÅNGSPUNKT Fotboll och fotbollsplanen var ursprungligen (och är fortfarande) utformade för vuxna Anpassningar till barnens förutsättningar har gjorts de senaste åren genom införandet av 5- och 7-mannafotboll Nu vill vi införa spelformer som i än högre grad utgår från barnens förutsättningar och utveckling

5 U NDERSÖKTA PARAMETRAR Barns längd och vikt Biologisk ålder i relation till fysisk och psykisk mognad Storlek på plan (fysisk utveckling) Regler - särskilt offside (har inverkan på använd planyta) Målvaktens spel Antal spelare (bollkontakter och aktivitet) Val eller kvalificering till serie (selektering och toppning) Lag- eller föreningsstyrka

6 S LUTSATSER Inför 3- och 9-manna som ordinarie spelformer 2 år i varje spelform Sänk spelåldern med start från 6 år Sammandragsform för 6-7 åringar Mindre antal spelare ger fler bollkontakter och högre aktivitet Minskad planyta i alla spelformer Utveckla linjeringen av dagens konstgräsplaner för att stödja alla spelformer (jfr inomhushall)

7 I NFÖRANDE Den nya tävlingsmatrisen skall vara helt införd Alla har ett år på sig att förbereda sig I de fall då åldersgruppen ligger kvar i samma spelform som 2011 men med mindre planyta 2012 så gäller att om båda lagen är överens så kan undantag göras.

8 I NFASNINGSPLAN S -9679/ /111111* /1111* *11* *9*9*11* 55577*9* 11* * 9* *7* 9* -0455* 7* -053*5* 7* -06Specialfall vid övergång3* 5* -07* = Minskad planstorlek3* 5*

9 T ÄVLINGSMATRIS 2012 ÅlderSpelsättBollMål- storlek Plan- storlek Straff- område Speltid (min) Rek Ant Spe lare KommentarAnmälan/ serieform 6-7 år3-manna31,5 x 1 m15 x 10m-2*66 Gärna sarg Ingen målvakt Sammandrag i allianserna; 1 nivå 8-9 år5-manna33 x 1,5 m30 x 15m-2*209 Seriespel i allianserna;1 nivå år7-manna45 x 2 m50 x 30m20*10m3*1510 Välj föreningsstyrka: 2 nivåer 12 år 13 år 9-manna4 F:4 P:5 5 x 2 m 7,32 x 2,44 65 x 50m 72 x 55m 30*12m 2*25 2* * På tvären (långlinje- långlinje) På längden (mellan straffomr) Välj lagstyrka: 4 nivåer Laguppställningar och tabeller från 13 år år11-mannaF:4 P:5 7,32 x 2,4494 x 65m40*11m14:2*35 15:2*40 14* Målområde- målområde 14: Välj lagstyrka 15: Kvalificering (kl 2) år11-manna57,32 x 2,44105x65m40*16m16:2*40 17-:2*45 14* Kvalificering (kl 1) Divisionsspel (ej P16) *=Rekommenderat antal ej lika med maximalt antal

10 ”D ISTRIKTSPLANEN ” (105 X 65 M ) Utgå från dagens 11-mannaplan, linjer och mål Endast röd, blå, gul (och lite grön) linje tillkommer All 7-mannafotboll på konstgräs = minskat planbehov Bättre stöd i träningssituationen! Befintliga mål, endast nya 3-mannamål tillkommer Distriktsplanen används för all distriktsverksamhet (senior- och ungdomsfotboll). För SvFF-matcher används ’rena’ matcharenor

11 D ISTRIKTSPLANEN

12 ”U NGDOMSPLANEN ” (70 x 50m) Nästa steg i konstgräsetableringen Ungdomsplanen för ungdomar Gammal grusplan med begagnat konstgräs Gärna vid skola Endast vit, gul och röd linje Används för all ungdomsfotboll. Matchspel 6-13 år, träning 6-19 år.

13 U NGDOMSPLANEN

14 K VOT (planarea/spelare och längd)

15 K VOT (planarea/spelare och vikt)

16 Beslut På Repskapets möte beslutade föreningarna tillhörande Göteborgs Fotbollförbunds distrikt att anta förslaget i dess helhet. De nya spelformerna gäller fr.o.m


Ladda ner ppt "F ÖRÄNDRADE SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll på barns och ungdomars villkor Beslutat på Repskapet 2010 Göteborgs Fotbollförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser