Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) Sektorschef: Rogher Selmosson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) Sektorschef: Rogher Selmosson."— Presentationens avskrift:

1 Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) Sektorschef: Rogher Selmosson

2

3 SMS:s verksamhetsidé 1 Vårt uppdrag är att verka för tillväxt och fler jobb i Skövde och för Skövderegionen. Vi ska bidra till ett samhälle som uppfattas som attraktivt och som kännetecknas av hög livskvalitet och god folkhälsa

4 SMS:s verksamhetsidé 2 Vår målgrupp är våra invånare, företagare, besökare, föreningar, offentlig sektor och andra människor eller aktörer som verkar i vår region eller som är intresserade av Skövde.

5 SMS:s verksamhetsidé 3 Ledord för vårt arbetssätt är att tillsammans i sektorn samt andra i samhället och inom Skövde kommun se och driva de möjligheter till förnyelse som finns. Vi ska med gemensamma krafter, mod och glädje utveckla varumärket Skövde.

6 Sektorsstaben Chef: Rogher Selmosson 8 Barn och Ungdomsstartegi Medborgardialog Folkhälsa Finskt Förvaltningsområde Ekonomifunktion

7 Näringslivsenheten Vi jobbar med att få människor, kapital och idéer att strömma till och i Skövde! Chef: Kristina Eklöf 6 GSP Högskolan Sweden Game Arena Näringslivsforum

8 Alla kommunicerar Kommunikationsenheten. Chef: Christina Herthnek 7 Styra, samordna och driva utvecklingen av Skövde kommuns arbete med kommunikation.

9 Upphandlingsenheten: Chef: Tommy Klang Upphandlingsenheten har idag samverkansavtal följande kommuner och kommunala bolag. Grästorp, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommuner samt kommunalförbunden Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) samt kommunalförbundet Skaraborg 8

10 Överförmyndare i samverkan Chef: Jan Wallgren 10 Gode män Ensamkommande flyktingbarn 13 kommuner

11 Arbetsmarknadsavdelningen TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄGAR TILL ARBETE TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄGAR TILL ARBETE Chef: Peter Lidström 18 Utveckling till arbete Utveckling i arbete

12 Kulturavdelningen Chef: Katarina Strömgren-Sand 75 Bibliotek o filial Musikskola Kulturhuset Konstmuseum Stadsmuseum

13 Fritidsavdelningen Chef: Stefan Herre 79

14 Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) Särskild utbildning för vuxna (Särvux-Lärvux) Kommunal vuxenutbildning (grundläggande nivå) Kommunal vuxenutbildning (gymnasial nivå) - Teoretiska kurser - Yrkesutbildningar Interna: Vård och omsorg, Handel och service, Administration med ekonomisk inriktning Externa: Bygg, Kock/servering, industri - Lärlingsutbildning för vuxna Yh-utbildningar Uppdragsutbildningar Chef: Johan Strömberg 90

15 Kontaktcenter Chef: Ann-Louise Hult Tillökning väntas i SMS-familjen i slutet av 2015 !!! 12

16 Några aktuella frågor höst 2015 Ny isyta Billingehov Kö till musikskolan och Kulturfabriken Billingens friluftsområde Business Week BoU och Folkhälsostrategi Vux Skaraborg Ensam- kommande flyktingbarn

17 Tillsammans! Samarbete möjliggör det ”omöjliga ”


Ladda ner ppt "Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) Sektorschef: Rogher Selmosson."

Liknande presentationer


Google-annonser