Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytta per skattekrona - Arbetsmodell för att öka, utvärdera och upphandla nytta i offentliga verksamheter Johan Gunnars, Chef Strategiska Projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytta per skattekrona - Arbetsmodell för att öka, utvärdera och upphandla nytta i offentliga verksamheter Johan Gunnars, Chef Strategiska Projekt."— Presentationens avskrift:

1 Nytta per skattekrona - Arbetsmodell för att öka, utvärdera och upphandla nytta i offentliga verksamheter Johan Gunnars, Chef Strategiska Projekt

2 Agenda Vad innebär ”nytta per skattekrona”? Hur kan man arbeta för att öka nyttan per skattekrona i offentliga verksamheter? Case - modell för att öka och utvärdera nyttan på folkbibliotek Hur kan ”nytta per skattekrona” användas i upphandlingsarbetet?

3 Innebörden av ”nytta per skattekrona” ”Nytta per skattekrona” innebär att man sätter den nytta som skapas för invånarna i en offentlig verksamhet i relation till den kostnad man har för att skapa nyttan Nytta är det som skapas genom att ett invånarbehov tillgodoses Den nytta offentliga verksamheter skapar bör utgå dels från det politiska uppdraget och dels från invånarnas behov av verksamheten

4 Nytta per skattekrona möjliggör tydligare fokusering på nyttoskapandet i verksamheten - vi tenderar att fokusera på det vi mäter uppföljning och säkerställande av att vi kontinuerligt förbättrar oss från år till år jämförelser med andra kommuner och landsting avs. hur effektiva vi är i nyttoskapande per skattekrona Obs! Behåll samma nyckeltal över flera år

5 Hur kan man arbeta för att öka nyttan per skattekrona i offentliga verksamheter? 1.Definiera nyttan för invånarna med den aktuella verksamheten – balansera invånarbehov och politiskt uppdrag 2.Fokusera verksamheten genom att ta fram ramar och nyckeltal fokuserade på att skapa nyttan 3.Förnya och anpassa produkt & verksamhet utifrån dagens behov och nya nyckeltal 4.Följ upp och utvärdera förbättringar samt den nytta som skapas i verksamheten

6 Exempel folkbibliotek - bakgrund Sveriges folkbibliotek 1996-2007 Utlåningen av medier (böcker, cd, film etc.) har minskat med 15,4 % Besöken har minskat med 13,5 % Driftskostnaden har ökat med 26,3 % Nyckeltal Kostnaden per utlån har ökat med 48,5 % Kostnaden per besök har ökat med 46 % Konsumentprisindex ökade 11,5 % under perioden Inflationen ökade med 13,5 % under perioden

7 Slutsatser / utmaningar Bibliotekens existensberättigande är på sikt hotat Medborgarnas behov av bibliotek har förändrats, men inte biblioteken i samma utsträckning Biblioteken behöver förtydligade uppdrag och inriktningar från sina huvudmän Biblioteket behöver ett förtydligat uppdrag och en förnyad verksamhet för att bättre och effektivare kunna tillgodose invånarnas behov av upplevelser och lärande

8 Definiera nyttan & fokusera verksamheten I folkbiblioteksverksamheten skulle nyttan kunna definieras som följande; Utlån X Besök X Öppettider X Aktiva låntagare Kostnad för att driva biblioteket

9 Utlån / inv. / år Besök / inv. / år Öppet / bibl. / vecka Aktiva låntagare Förnya och anpassa produkt & verksamhet

10 Följ upp och utvärdera verksamheten

11 Hur kan nytta per skattekrona användas i upphandlingsarbetet? Alternativ A.Mer nytta till samma kostnad B.Samma nytta till mindre kostnad Genom att ta fram nyckeltal för verksamheten som baseras på nytta per skattekrona innebär detta även att man kan upphandla utifrån dessa nyckeltal och på så sätt säkerställa att man stöttar verksamheten så bra som möjligt i upphandlingssituationen.

12 Skall vi upphandla; 1.Antal utlån, antal besök, öppettider per vecka eller andelen aktiva låntagare i kommunen? 2.Det övergripande nyckeltalet? Fokus på sänkt kostnad eller ökad kvalitet i relation till tidigare? Hur kan en upphandling hjälpa biblioteket att öka sin nytta per skattekrona? Ex. upphandling till folkbibliotek

13 Är du intresserad av mer information om hur man kan jobba med ”nytta per skattekrona” så kontakta gärna; Roger Notting, roger.notting@btj.se eller Johan Gunnars, johan.gunnars@btj.se Mer information


Ladda ner ppt "Nytta per skattekrona - Arbetsmodell för att öka, utvärdera och upphandla nytta i offentliga verksamheter Johan Gunnars, Chef Strategiska Projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser