Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivslunch 18 maj. Agenda  Årets Företagare Helenius Ingenjörsbyrå Arne Wallström, VD  Upplands motors samarbete med Lernia Kent Jonsson, VD 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivslunch 18 maj. Agenda  Årets Företagare Helenius Ingenjörsbyrå Arne Wallström, VD  Upplands motors samarbete med Lernia Kent Jonsson, VD "— Presentationens avskrift:

1 Näringslivslunch 18 maj

2 Agenda  Årets Företagare Helenius Ingenjörsbyrå Arne Wallström, VD  Upplands motors samarbete med Lernia Kent Jonsson, VD  Med siktet inställt mot toppen! Anna Hamberg  Glad sommar! Anna Hamberg

3 Ett stort ödmjukt tack till att ha blivit vald till årets företagare 2016 i Sveriges företagsvänligaste kommun. Sollentuna kommun! Historien…började 1965. För dig som vill ha det bästa.

4 Vår specialitet är ansvarsfulla kunder och utmanande projekt Kunskap, kreativitet, uthållighet och individuella framtidssäkrade lösningar. HELENIUS TRE AFFÄRSOMRÅDEN För dig som vill ha det bästa. System Design –VVS projektering –Design Review –Renhetsteknik & skyddsventilation –Utvecklar bransch- standards. Energi & Miljö –Energisamordning –Energieffektivisering –GreenBuilding –Miljöbyggnad –Energiexperter Project Management –Projektledning –Projekteringsledning –Installationsledning

5 Nyckeltal Privatägt & ägarlett. Kontor i Silverdal, Stockholm och Uppsala. Omsättning: 2006 ca 30 MSEK. 23 st anställda. 2016 ca 80 MSEK 57 st anställda (ca 30% kvinnor). En attraktiv arbetsplats för de bästa konsulterna Mångfald, delaktighet & personalutveckling hjälper oss att växa som företag. ”BÄST FÖRE STÖRST” gäller i alla sammanhang! För dig som vill ha det bästa.

6 Några aktuella projekt –Sollentuna Kommun Tegelhagens skola Töjnanskolan Edsbergsskolan Edsbergs- och Rotebro Idrottshall Väsjöbacken. Hoppbacke! –Slussen –Biomedicum –Ångströmslaboratoriet –Råsunda –NKS –Albano KTH/Universitet För dig som vill ha det bästa.

7 Nya Slussen Land / Vatten – Komplexa infrastrukturprojekt Storskaliga uppdrag av komplex struktur. Nya Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, ska bli en mötesplats i världsklass. Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen och avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. HELENIUS UPPDRAG – VVS, Energi och Sprinkler.

8 För dig som vill ha det bästa. Slussen Berg Storskaliga uppdrag av komplex struktur. I Katarinaberget på Södermalm ska den nya bussterminalen byggas. HELENIUS UPPDRAG – Projektering av ventilationslösningar. Både för miljö och brand.

9 För dig som vill ha det bästa. Råsunda, Segerstedthuset, Campus Solna Bred kunskap inom offentliga- och kommersiella lokaler. Helenius har en lång erfarenhet av projektering och projektledning inom offentliga och kommersiella lokaler. Vi strävar alltid efter att leverera kundanpassade lösningar med fokus på energi effektivitet, individuellt anpassad efter kundens behov. KUNDPROJEKT : Fabege, Akademiska Hus, Campus Solna, Vasakronan, SR, Visio

10 För dig som vill ha det bästa. Unikt för Helenius För dig som vill ha det allra bästa.  Ledning som gör omgivningen framgångsrik!  Engagemang hos alla personal  Intressanta komplexa projekt  Seniorgruppen. Teknik- och projektstöd. Yngre växer!  Akademi sedan 2011 som arbetar med aktuella frågor  Alla ska bli hörda, bekräftade, respekterade och vara delaktiga !

11 Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil

12

13 Lernia samarbetet - Nyanlända i arbete

14 Snabb integration, i praktiken Jobbar två på varje bil: -Kund: Halva tiden! -Medarbetare: Trivsel! -Ekonomi: Dubblerad lönsamhet! -Rekrytering: Lernias program JOIN

15 Fördjupningsstudie av företagsklimatet

16 Ambition Sveriges bästa företagsklimat! Två mätningar som indikatorer: Lokalt företagsklimat (Svenskt Näringsliv) NKI: Nöjd-Kund-Index

17 Utvecklingsområden Dialog med kommunledningen Kommunens service till företag Uppfattningen om tjänstemännens attityder Upphandling Bygglov Markupplåtelse

18 Uppdraget Vad bör Sollentuna kommun göra för att förbättra sig på de punkter som lyfts fram som utvecklingsområden i mätningarna? Djupintervjuer med 51 företagare som haft kontakt med kommunen under 2015  Bygglov  Markupplåtelse  Upphandling

19 Resultat för bygglov Positiva omdömen Generellt väldigt positiv inställning Förmöten uppskattas Handläggarna: bra bemötande, proaktiva, bra på att ge råd, kompetenta, lyhörda, flexibla och hjälpsamma Utvecklingspotential Information om kostnad och tid för ärendet – osäkerhet får konsekvenser Ökad intern samverkan – motverkar kontrabeslut Handläggarna bör vara tydliga i sin information och arbeta med tillgängligheten

20 Viktigast gällande bygglov Snabb handläggning God service Bra bemötande

21 Resultat för markupplåtelser Positiva omdömen Processen funkar bra vid enkla ärenden Handläggarna: trevliga och hjälpsamma Utvecklingspotential Vid komplexa ärenden – blir ibland runtskickad Utveckla informationen på hemsidan – t.ex. för trafikplaner Ta fram modell på hemsidan för att själv kunna räkna ut kostnader Handläggning gällande uteserveringar tar allt längre tid Bättre samordning mellan och inom förvaltningar Förbättra återkopplingen

22 Viktigast gällande markupplåtelser Snabb handläggning Tydlig information God tillgänglighet

23 Resultat för upphandling Positiva omdömen Bra struktur och tydlig process Personliga möten och presentation av upplägg Kvalitetskriterier som gör skillnad – viktigt att följa upp Hög kompetens Utvecklingspotential Expertkunskap/Kunskap inom specifika branschområden Följ upp upphandlade leverantörer mer utifrån kvalitetskriterierna

24 Viktigast gällande upphandling Relationer med de leverantörer som kommunen har ramavtal med Ta hjälp av branschorganisationer för att utveckla kunskapen inom specifika upphandlingsområden

25 Resultat för dialog med kommunledning God dialog och ett väl fungerande samarbete Tätare kontakt med näringslivet som ska lyssna till marknaden

26 Resultat för service till företag Positiva omdömen Servicen upplevs som god Råd och stöd ges vid behov Utvecklingspotential Uteblivna kontakter efter initial kontakt med Kontaktcenter Undvik att koppla runt mellan olika handläggare Behov av samverkan mellan avdelningar och enheter så att besluten inte krockar med varandra

27 Resultatet för tjänstemännens attityder Mycket stor nöjdhet inom bygglov, markupplåtelser och upphandling

28 Margareta Brathén www.nyforetagarcentrum.se/sollentuna Nyföretagandet i Sollentuna 28

29 Nya företag 2015 554 nya företag startades 2015 (2014 528 nystarter) Sollentuna placerar sig därmed som nr 16 totalt i landet (2014 nr 19 i landet) 368 startade AB och 168 EF, HB el KB 29

30 Statistik NFC 173 nya klienter 2015 (162 nya klienter 2014) Totalt 204 enskilda rådgivningstillfällen 50% kvinnor och 50% män 44.4% m nysvensk bakgrund (38.4% 2014) 30

31 Åldersfördelning Under 25 år11% 26-30 år12 % 31 - 40 år33% Över 4140% 31

32 Företagsform - startade 81 startade - 29 av dessa har nysvensk bakgrund 38.3% startade AB (2014 - 25%) 55.6% startade EF(2014 – 64.1%) 6.1% - HB el KB(2014 10.9%) 32

33 Branschfördelning /sektor Handel 28%(2014 – 20%) Tjänstesektor 53%(2014 – 51%) Industri 1% (2014 – 5%) Övrigt/ej angett - ca 18% 33

34 Tendenser Företagande - mer och mer en livsstil Fler vill kunna styra över sitt eget liv Antalet kvinnor som är intresserade ökar Enkelt att starta - bra info på offentliga sidor Många förstår inte att det tar tid att skapa ett hållbart företag 34

35 Rådgivning och mer Enskild rådgivning kring det mesta i samband m start Bollplank - befintliga företagare Stort nätverk - rekommendationer Mentorprogram Seminarier och workshops Korta utbildningar 35

36 Fokus under 2016 Ökat antal rådgivningar/ nya besökare Utökat mentorprogram - ge fler möjlighet till stöd och utveckling Fler/nya seminarier för utveckling och inspiration Fortsatt fint samarbete m Sollentuna Kommun och våra övriga partners Nya partners - för att kunna hjälpa/stödja ännu fler 36

37 Stort TACK till våra sponsorer Sollentuna Kommun KG Knutsson J & J SEB Swedbank PwC ALMI Scandic Star Hotell Vi i Sollentuna Stolt Kommunikation ABC Revision LM Ekonomi 37

38 Nyanlänt Företagande Företagarna vill ta till vara utlandsfödda företagares och entreprenörers erfarenhet Pilotprojekt i Västerås och Norberg – utvärdering till sommaren Utbildning i Sveriges specifika förutsättningar för i att starta och driva företagande –Informerar om utbildningen på boenden för nyanlända –Innan man får uppehållstillstånd –10 veckor, 3-4 timmar per vecka –Fortsättning efter att man fått uppehållstillstånd Sollentuna kommun är part i projektet –stöttar det för att det ska kunna bli en fortsättning och fler kommuner runtom i Sverige ska kunna

39 Hänt i Sollentuna under vårterminen Nu reviderar vi näringslivsstrategin Rekordmånga nya företag i Sollentuna år 2015 Sollentuna i topp gällande underhåll av cykelvägar Pris i Ung Företagsamhet till Sollentuna och Rudbeck Sollentuna kommun öppnar ny mötesplats 21 maj - #MeetSollentuna Rekordmånga bostäder byggdes i Sollentuna 2015 Sollentuna rankas högt som kommun att bo i

40 Glad sommar!  Datum för hösten  Första näringslivslunch 7/9  Näringslivsdag 1/12  Årets Nyföretagare


Ladda ner ppt "Näringslivslunch 18 maj. Agenda  Årets Företagare Helenius Ingenjörsbyrå Arne Wallström, VD  Upplands motors samarbete med Lernia Kent Jonsson, VD "

Liknande presentationer


Google-annonser