Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatri i förändring Historia och spaning in i framtiden Eva Hellquist Lindström Verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatri i förändring Historia och spaning in i framtiden Eva Hellquist Lindström Verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatri i förändring Historia och spaning in i framtiden Eva Hellquist Lindström Verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 2 Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva Tankar om psykiatrins utveckling Hur har psykiatrin utvecklats under de senaste 40 åren? Vilken betydelse har historiken? Psykiatrin idag och trendspaning framåt

3 Psykiatrin – ett sökande  Äldre beskrivningar av psykiatrisk vård är ofta skrämmande och främmande – varför?  Sökandet efter metoder för lindring och bot  Behovet av att gömma och glömma  Makt i avsaknad av motkrafter Eva Hellquist Psykiatri Affektiva 3

4 Organisationen Sättet att organisera psykiatrisk vård påverkar innehållet i vården  Från slutna system till öppenhet och samverkan  Delade uppdrag med för- och nackdelar Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

5 Fem kliniker i Göteborg Lillhagens sjukhus – Vårdideologier utvecklas från 70- talet och framåt Klinik 1 – psykodynamiskt orienterad Klinik 2 – psykopedagogiskt orienterad Klinik 3 – biologiskt orienterad Klinik 4 – ”traditionalistiskt” orienterad Psykiatri Sahlgrenska – eklektiskt orienterad Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

6 Organisationsförändringar  Mitten av 80-talet - distriktsvård – öppenvården utvecklas inom geografiska betjäningsområden  1992 – sammanslagning av klinikerna till Psykiatri Östra, Sahlgrenska och Mölndal  1994 - Neuropsykiatri (äldre) blir egen verksamhet  2004 - Beroende blir egen verksamhet  2011 - Psykiatri Östra blir Psykiatri Affektiva, Psykiatri Sahlgrenska blir Psykiatri Affektiva II och Psykiatri Psykos skapas  2015 - Psykiatri Affektiva I och II blir Psykiatri Affektiva Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

7 Samverkan – en lång historia Psykiatrireformen 1995 delade uppdraget för omhändertagande av personer med psykiska funktionshinder mellan sjukvård och kommun Vård och boende delades och behovet av samverkan ökade men metoder och motivation saknades Olika initiativ har sedan dess tagits för att få till stånd samverkan men resultatet är inte lysande – varför är det så? Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

8 Kulturskillnader 1995  Sjukvården ansåg att man var experter och hade inget behov av att samverka  Socialtjänsten ansåg att psykiatri var skadligt för klienten och borde undvikas i det längsta  Det fanns ingen i ledande ställning som drev utveckling av samverkan Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

9 Första linjens sjukvård  Psykiatriska sjukdomstillstånd har historiskt särbehandlats jämfört med annan sjuklighet  Primärvård blir första linjens sjukvård även för psykisk ohälsa  Den geografiska indelningen av psykiatri försvinner Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

10 Från ”GAF”-gräns till huvudansvar för diagnosgrupper  Vertikal prioritering i VGR byggde på en bedömning enligt bedömningsinstrumentet Global Assessment of Function  GAF <50 = Specialistpsykiatri  GAF >50 = Primärvård 10 Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

11 Nya medicinsk riktlinje 2012  Medicinsk riktlinje om ansvarsfördelning mellan specialistpsykiatri för vuxna och primärvården i Västra Götalandsregionen.  Ny konsultmodell  Ersätter tidigare Vertikal prioritering i Västra Götalandsregionen 11 Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

12 Specialistpsykiatrins huvudansvar  ADHD, autismspektrumstörningar och Tourettes syndrom  Bipolära syndrom  Missbruk och beroende i kombination med psykisk sjukdom som hör till specialistpsykiatrins huvudansvar  Personlighetsstörningar vid kliniskt signifikant funktionsnedsättning  Schizofreni och andra psykossjukdomar  Ätstörningar vid BMI <17 Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva

13 Primärvårdens huvudansvar  Demenssjukdomar  Generaliserat ångestsyndrom (GAD)  Krisreaktioner  Missbruk och beroende, inkl. tillvänjande medel, exkl. narkotikamissbruk  Organiska störningar som följd av neurologisk sjukdom eller skada  Paniksyndrom  Personlighetsstörningar vid lindriga symtom/funktionsnedsättningar  Posttraumatiskt stressyndrom  Social fobi  Somatoforma syndrom (kroppssymtomstörningar)  Tvångssyndrom  Unipolära depressioner  Ätstörningar >17 Eva Hellquist Lindström Psykiatri Affektiva II 2014-02-24

14 Hur går det då? - sådär  Uppdragen skiljer sig inte på något fullständigt nytt sätt, men organisationsförändringar påverkar samverkan  Vårdvalet har skapat nya förutsättningar genom mängden vårdcentraler som specialistpsykiatrin skall samverka med  Psykisk ohälsa i de aktuella grupperna är omfattande och uppbyggnaden av metoder och arbetssätt inom primärvården tar tid  Psykiatrin inre omorganisationer stör samverkan och tillgängligheten 14 Eva Hellquist Psykiatri Affektiva II 2014-02-24

15 Nuläget  Metodutveckling med nationella riktlinjer istället för ideologi  Diagnosens tidevarv – subspecialisering, ”piller och prat”  Funktion och aktivitet försvinner och sjukskrivningstalen slår nya rekord  Samverkan utvecklas mödosamt Eva Hellquist Psykiatri Affektiva II 2014-02-24 15

16 Kommun & Sjukvård i samverkan  Ledningsarbetet för samverkan har fått en gemensam struktur i Göteborg  Chefer samverkar i Temagrupp Psykiatri  Närområdessamverkan i NOSAM Eva Hellquist Psykiatri Affektiva II 2014-02-24 16

17 Gemensamma riktlinjer  Primärvården och psykiatrin arbetar efter gemensamma regionala medicinska riktlinjer – RMR  Strukturer för fortlöpande samverkan skapas – NOSAM, chefsnätverk Eva Hellquist Psykiatri Affektiva II 2014-02-24 17

18 Trendspaning  Synen på psykisk sjukdom förändras i samhället  Patientens inflytande förstärks markant  Nya mått på framgångsrik behandling ur patientens perspektiv  Nya ersättningsmodeller – utfall istället för åtgärd Eva Hellquist Psykiatri Affektiva II 2014-02-24 18

19 Ännu bara i början..... alltid


Ladda ner ppt "Psykiatri i förändring Historia och spaning in i framtiden Eva Hellquist Lindström Verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser