Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte Hälleviksstrands Fiberförening 2016-03-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte Hälleviksstrands Fiberförening 2016-03-27."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte Hälleviksstrands Fiberförening 2016-03-27

2 Dagens Agenda Årsmöte Informationsmöte När har vi fiber? Vad kommer det kosta? Vad innebär det för mig som medlem?

3 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

4 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

5 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

6 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

7 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

8 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

9 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

10 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

11 Finans, budget 2016 Intäkter:125150:- Utgifter: 30200:- Restultatet blir 28132:- i överskott

12 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

13 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

14 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

15 Valberedningens förslag

16 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

17 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

18 Valberedningens förslag

19 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

20 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

21 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

22 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan”. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

23 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

24 Agenda årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Upprepad stadgeändring andra gången paragraf 2, ändamålsparagrafen ändring enligt styrelsens förslag a) Förslag att ändra § 2 till ”att via ett eget kommunikationsnät och eller samarbete (alt. samgående) med annan. 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. 18. Mötet avslutas.

25 informationsmöte När har vi fiber? Vad kommer det kosta? Vad innebär det för mig som medlem?

26 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

27 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

28 Genomfört arbete/bakgrund Utgångspunkt att äga nät själva Förstudie Marknad har ändrat sig Jordbruksverk osäkert och byråkratiskt Markavtal Samförlagt slang i Bua dalen Samarbete fiberföreningar Dialog med möjliga leverantörer

29 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

30 Ny inriktning och styrelsens förslag Vi vill ha fiber nu! Utgångspunkt att äga nät själva är inte lika viktigt Styrelsen förordar att låta marknad/entrepenör bygga och förvalta fibernätet

31 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

32 Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät Bygga, äga och förvalta själv Fördelar: Fullt ägandeskap/kontroll Nackdelar: Resurskrävande och mycket arbete glada amatörer Kostnad för underhåll Utdragen tidplan Ägaransvar Låta entrepenör bygga, äga och förvalta Fördelar: Nyckelfärdig anläggning Fast pris Betalning vid igångsättning Inga tillkommande kostnader Tidplan definierad Ej behov av förening Inget ägaransvar Uppgradering över tid Nackdelar: Inget ägandeskap

33 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

34 IP only/ByNet presentation

35  10 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 300 föreningar runt om i Sverige.  Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden.  Eget engagemang ger lägre kostnad – ”Tillsammans bygger vi ett fibernät”.  Föreningen drabbas inte av några kostnader om det inte blir något projekt.  byNet koordinerar, designar, och projektleder från idé till ett färdigt fibernät.  Bygger färdiga nät med IP-Only som KO och ägare byNet är ett helägt dotterbolag till Om byNet

36 Vi ska bli bäst på fiberaccesser, på allvar utmana den dominerande aktören och bli ett solklart öppet alternativ på accessmarknaden! Uppsala Stadsnät Sala Stadsnät Heby Stadsnät Osby Stadsnät Vallentuna Stadsnät Vingåker Stadsnät Oskarshamn Stadsnät Simrishamn Stadsnät Härryda Stadsnät Kristinehamn Stadsnät Hylte Stadsnät Gotland Fiber Grums Stadsnät Stockholm Fiber Sigtuna Stadsnät Järfälla Stadsnät Trosa Stadsnät Knivsta Fiber Falköpings Stadsnät Ale Stadsnät Svenska Fibernät IP-Only Dalarna IP-Only Halland IP-Only Skåne

37 Ni är säkert i kontakt med oss dagligen… IP-Only bygger fiber till McDonald's restauranger i Sverige

38 byNet – olika modeller  Fast pris  byNet är totalentreprenör och byggherre  IPO äger nätet direkt  IPO är KO och ansvarar för nätet  Intresseförening är delaktig i arbetet - Föreningen jobbar aktivt med marknadsföring - Föreningen ansvarar för markavtalen och bistår med lokalkännedom  Traditionell fiberförening  Rörligt pris  Förening är byggherre och ansvarig för projektet  Föreningen upphandlar underentreprenörer, gräventreprenad, systemleverantör och KO.  Medlemmarna arbetar med dagsverken i projektet  Styrelse och entreprenadgrupp arbetar heltid under vissa perioder  Förvaltning och underhåll av fibernätet/fakturering MARKNADSFÖRÄNDRING

39 Fast pris - krav på minst 270 st avtal. ( 552 st tillsammans med Kråksundsgap) 19 900 kr – Ingår färdigt nät med håltagning och installation i hus samt även tomtgrävning Intressegrupp är delaktig i projektet: Markavtal ingen markintrångsavgift Aktivt med marknadsföring Alla ser till att vi når upp till målet

40 IP-Only som KO & nätägare Tjänsteleverantörer Drift av aktiva nätet & de passiva nätet Ägare av passivt nät

41 IP-Only som KO & nätägare  Telefoni 0 kr/mån* 100/10 Mbit/s bredband & tele, 6 mån halva priset 214 kr/mån*  10/10 Mbit/s bredband, Tele & 14st kanaler Inkl. 1st HDTV box 390 kr/mån*  TV 19st kanaler, 3 mån fritt, 24 mån avtalstid, HD box ingår165 kr/mån*  250/100 Mbit/s bredband, 1 mån löpande 345 kr/mån*  1000/100 Mbit/s bredband 559 kr/mån* * Från priser. Vi reserverar oss för prisförändringar hos respektive tjänsteleverantör.

42 IP-Only HotSpot  Korttidsabonnemang 5 enkla steg 1.Anslut dator till det röda uttaget 2.Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se 3.Registrera dig som användare 4.Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang 5.Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala med ett kredit eller betalkort  IP-Only är ensamma om att leverera denna tjänst!  Prisexempel: 24h 45kr, 7d 95kr, 30d 300 kr

43 ESTIMERAD TIDPLAN April-Maj Avtalshantering April -Juni Markavtal Aug -April Entreprenad Nov-April Blåsning Dec -Maj Svetsning Jan -Juni (2017) Ljussättning Observera att detta är endast en grov tidplan.

44  Sträckan grov-återställs  Skyddsslang i känslig miljö  Djupare förläggning vid känsliga partier  Markägaren ombeds peka ut egna ledningar-trummor mm  Styrd borrning under större vägar & vattendrag  Nätet GPS-inmäts och karta överlämnas till markägare

45 SÅ HÄR GÅR DET TILL I PRAKTIKEN……… KANALISATION BLÅSNING AV FIBER SVETSNING SKÅP SVETSNING HUS ANSLUTNING PLACERING AV SKÅP SVETSNING AV SKÅP ARBETEN VID FASTIGHET MÄRKNING

46 www.vastragotaland.ip-only.se/

47 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

48 Förutsättningar för att få fiber Var och en anmäler sig till BYNETs internet portal Minimum 270 anslutningar Markavtal, styrelsens fokus Paragraf ändring NIVÅN PRELIMINÄR, BYNET/FÖRENINGEN KAN KOMMA BEHÖVA FLER ANSLUTNINGAR FÖR ATT FÅ ETT LÖNSAMT PROJEKT. VI BEHÖVER ER HJÄLP MED ATT VÄRVA MER MEDLEMMAR!

49 Förutsättningar för att få fiber FIBERKARTAN.SE VÄRVA MEDLEMMAR OCH FÖLJ UTVECKLING PÅ FIBERKARTAN.SE

50 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

51 Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Föreningens Totala kostnader ca 150000kr Största utgiften 75000kr för projektering, betalas av BYNET Återbetalning av insats 5000kr Medlemsavgifter

52 Agenda informationsmöte Genomfört arbete/bakgrund Ny inriktning och styrelsens förslag Fördelar/nackdelar, äga själv resp låta entrepenör äga och förvalta nät IPonly/ByNet presentation Förutsättningar för att få fiber Föreslaget upplägg att finansiera genomförda kostnader Styrelsens rekommendation

53 Styrelsen rekommenderar enhälligt att låta entrepenör Iponly/BYNET överta projektering och genomförande

54 summering När har vi fiber? Våren 2017 Vad kommer det kosta? 19900kr Vad innebär det för mig som medlem? “nyckelfärdigt”

55 Nästa steg för att få fiber 1.Nu är det upp till oss alla att anmäla oss! 2.Min antal anmälningar för projektstart, ca 270st, KAN KRÄVAS MER! 3.Anmäl er på www.vastragotaland.ip-only.se inom 4-6 veckor!www.vastragotaland.ip-only.se

56 frågestund

57 Anmälan till bynet


Ladda ner ppt "Årsmöte Hälleviksstrands Fiberförening 2016-03-27."

Liknande presentationer


Google-annonser