Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens finansiering 1

2 Hur ska det gå för Christina? 2

3 Åldersstruktur 1860 - 2100 3

4 Folkvandring! 4

5 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. Statens direkta kostnader för invandringen väntas ligga på ca 60 miljarder under 2016. Året efter räknar man med 70 miljarder. Till detta kommer kostnaderna i kommun/landsting för bland annat skola, vård och omsorg. 5

6 Illusioner kan vara farliga! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem. 6

7 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är så dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. Statens direkta kostnader för invandringen väntas ligga på ca 60 miljarder under 2016. Året efter räknar man med 70 miljarder. Till detta kommer kostnaderna i kommun/landsting för bland annat skola, vård och omsorg. 7

8 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är så dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. Statens direkta kostnader för invandringen väntas ligga på ca 60 miljarder under 2016. Året efter räknar man med 70 miljarder. Till detta kommer kostnaderna i kommun/landsting för bland annat skola, vård och omsorg. 8

9 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer - utan om du vill påverka hur de kommer! 9

10 Välfärdens finansiering 1.Åldersstruktur 2.Invandring 3.Kostnadsutveckling 4.Välfärd 2.0? 10

11 Ålderstruktur antal tillkommande 80-åringar (netto) 11 2014

12 Ålderstruktur Sverige 1913 - 2050 12 Livslängd 57 61 72 76 81 84 88 88 89

13 Kostnad olika åldrar kostnad per individ 2012 (kommunsektorn) 13

14 Kostnad olika åldrar kostnad per individ 2012 (totalt) 14

15 Hur mycket dyrare blir det? Om vi fortsätter som hittills kommer Välfärd 1.0 att kosta ytterligare 200 miljarder kronor år 2035. 15

16 Hur mycket dyrare blir det? Om vi fortsätter som hittills kommer Välfärd 1.0 att kosta ytterligare 200 miljarder kronor år 2035. Flyktingströmmen kommer att kosta 30 miljarder 2015, och ca 60 miljarder 2016, vilket inte finns med i de 200 miljarderna. 16

17 Hur mycket dyrare blir det? Om vi fortsätter som hittills kommer Välfärd 1.0 att kosta ytterligare 200 miljarder kronor år 2035. Flyktingströmmen kommer att kosta 30 miljarder 2015, och ca 60 miljarder 2016, vilket inte finns med i de 200 miljarderna. Vi behöver se över: kostnaderna skatterna antalet skattebetalare och/eller tänka om kring vårt välfärdssystem, tänka Välfärd 2.0 17

18 Offentliga utgifter 2014! 18

19 Välfärd 1.0 välfärdskostnader i % av BNP 19

20 Välfärd 1.0 skattetryck 20

21 Välfärd 1.0 svenskarnas ekonomiska stötskydd Svenskarnas tillgång på ”egna pengar” (fattigaste tiondelen till vänster, rikaste till höger) 21 Den fattigaste tiondelen Den rikaste tiondelen

22 Sänk kostnaderna! Platser i servicehus - planer år 2000 22

23 Platser i servicehus utfall år 2015 23 Mer än 30 procent av alla platser har lagts ned! Boendeformer för äldre ”före långvården” har praktiskt taget försvunnit! Det som finns är ett begränsat antal trygghets- och seniorboenden. De allra flesta gamla bor kvar ensamma i sina hem.

24 Sänk kostnaderna! Särskilt boende/hemtjänst 24

25 Sänk kostnaderna! Efterfrågan på välfärdstjänster skulle kunna minskas genom: förebyggande arbete ”belöningar” för låg efterfrågan på välfärdstjänster eller höjda avgifter/minskade ersättningar 25

26 Höj skatten! Skatteintäkter 2014 26

27 Höj skatten! ”Nödvändig” kommunalskattehöjning ca 44 % kommunal skatt 32 % 20102035 27

28 Höj skatten! Dessutom högre statlig skatt ca 47 % + statlig ca 44 % kommunal skatt 32 % 20102035 28

29 Fler skattebetalare! Hur många? 200 miljarder kronor till i skatteintäkter år 2035 skulle kräva runt 800.000 nya jobb 29

30 Fler skattebetalare? Hur många fanns det 2014? 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 30

31 Fler skattebetalare? Hur många fanns det? 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder, men 0,8 miljoner stod utanför arbetskraften 0,5 miljoner var arbetslösa 0,6 miljoner var frånvarande 0,2 miljoner ”pensionärer” jobbade 4,3 miljoner var faktiskt på jobbet 31

32 Fler skattebetalare? Hur många fanns det? 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder, men 0,8 miljoner stod utanför arbetskraften 0,5 miljoner var arbetslösa 0,6 miljoner var frånvarande 0,2 miljoner ”pensionärer” jobbade 32 Privatanst.Off. anst.

33 1,9 miljoner arbetade inte! Två tredjedelar av alla i åldern 19 – 64 var på jobbet vid mätningen. En tredjedel av alla i yrkesverksam ålder behövde alltså försörjas! Utöver barn och unga och pensionärer. 33

34 Höj pensionsåldern! 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 34

35 Höj pensionsåldern! 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 35

36 Höj pensionsåldern! Ca 1 miljon i åldrarna 65 - 74 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 36

37 Höj pensionsåldern! Ca 1 miljon i åldrarna 65 - 74 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 37

38 Höj pensionsåldern! Ca 1 miljon i åldrarna 65 - 74 5,7 miljoner i yrkesverksam ålder 38

39 Uppmuntra invandring! Enligt SKL skulle vi behöva 300.000 invandrare om året under de närmaste 20 åren för att behålla 2010 års åldersstruktur. Det skulle ge 17 miljoner invånare 2035! 39

40 Fler skattebetalare! var finns jobben? ”Hälften av alla dagens jobb kan komma att automatiseras inom tjugo år!” 40

41 Vi kan väl göra mer än en sak! Vi kan: spara höja skatten förebygga vårdbehov se till att fler i yrkesverksam ålder jobbar höja pensionsåldern locka hit invandrare... 41

42 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. 42

43 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. Människor behöver uppleva att de har kvar befälet i sina egna liv, att de inte är offer. 43

44 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. Människor behöver uppleva att de har kvar befälet i sina egna liv, att de inte är offer. Vi behöver tänka egna beslut och eget ansvar – snarare än mer ingenjörskonst. 44

45 Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka hur de sker! 45

46 Välfärd 2.0 Vilken syn på människans natur utgår vi ifrån? Vilket syfte har vårt välfärdssystem? 46

47 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 47

48 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 48

49 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 49

50 Antal medlemmar i politiska partier 50

51 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 51


Ladda ner ppt "Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser