Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkning John Östh. Denna föreläsning består av: Att mäta en befolkning –Olika matematiska metoder för att beskriva befolkningen Hur kommer det se ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkning John Östh. Denna föreläsning består av: Att mäta en befolkning –Olika matematiska metoder för att beskriva befolkningen Hur kommer det se ut."— Presentationens avskrift:

1 Befolkning John Östh

2 Denna föreläsning består av: Att mäta en befolkning –Olika matematiska metoder för att beskriva befolkningen Hur kommer det se ut och hur utvecklades befolkningen historiskt?

3 Att mäta en befolkning Vanliga mått på födelsetal och dödstal är: –CBR (Födda/befolkningen)*1000 –CDR (döda/befolkningen)*1000 Sverige 2009 hade: –Antal individer den 31/12 = 9 340 682 –Antal födda barn under året = 111 801 –Antal dödsfall under året = 90 080 –CBR = –CDR =

4 World historical and predicted crude birth rates (1950-2050)UN, medium variant, 2008 rev. YearsCBRYearsCBR 1950-195537.22000-200521.2 1955-196035.32005-201020.3 1960-196534.92010-201519.4 1965-197033.42015-202018.2 1970-197530.82020-202516.9 1975-198028.42025-203015.8 1980-198527.92030-203515.0 1985-199027.32035-204014.5 1990-199524.72040-204514.0 1995-200022.52045-205013.4 http://data.un.org/Data.aspx?q=world+population&d=PopDiv&f=variableID%3A53%3BcrID%3A900

5 World historical and predicted crude death rates (1950-2050)UN, medium variant, 2008 rev. YearsCDRYearsCDR 1950-195519.52000-20058.6 1955-196017.32005-20108.5 1960-196515.52010-20158.3 1965-197013.22015-20208.3 1970-197511.42020-20258.3 1975-198010.72025-20308.5 1980-198510.32030-20358.8 1985-19909.72035-20409.2 1990-19959.42040-20459.6 1995-20008.92045-205010

6 CBR Varför ser det ut som det gör?

7 CDR Varför ser det ut som det gör?

8 CBR och CDR i undervisningen Med fördel på högre stadier –På den lokala befolkningen för jämförsel med landet/världen –Kritik – vad är det som mäts? Kanske på lägre stadier –Kartor

9 Att mäta en befolkning Andra mått att känna till är: –TFR (total fertility rate) antal barn födda under en kvinnas livstid Hur många barn bör en kvinna föda för att det skall vara en konstant population? –IMR (Infant mortality rate) Barnadödligheten, (avlidna barn/pop < 1år)*1000 –NMR (Neonatal mortality rate) Spädbarnsdödlighet, (avlidna barn/pop < 1år)*1000 –Life expectancy –Growth rate

10 IMR

11 TFR Vad innebär detta? 7-8 Children 6-7 Children 5-6 Children 4-5 Children 3-4 Children 2-3 Children 0-2 Children

12 Growth rate Fördubblingstiden är ungefär 70/gr – vad innebär det för Yemen?

13 Life expectancy

14 Undervisning Life expectancy, growth rate, IMR, TFR kan med fördel diskuteras från mellanstadiet och uppåt om en diskussion om skillnader I levnadsvillkor samtidigt tas upp. I de högre stadierna kan mer avancerade mått som life expectancy räknas ut I samarbete med matematik

15 Hur kommer det se ut och hur utvecklades befolkningen historiskt? I denna del av föreläsningen kommer vi att diskutera: –Mönster i den historiska befolkningsutvecklingen –Befolkningsprognoser –Åldersstruktur –Konsekvenser

16 Den historiska utvecklingen

17 Den demografiska transitionen Fyra faser –Nativitet och mortalitet hög –Nativitet fortsatt hög mortalitet sjunker –Nativitet sjunker mortalitet sjunker –Nativitet och mortalitet låg Följer samhällsutvecklingen (jägare till efterindustrialism) –Olika faser samtidigt på olika ställen på jorden

18 Demografiska transitionen Transitionen gör att olika åldrar är i majoritet/flera än normalt. –Många barn och äldre = dyrt och vårdkrävande –Många unga = oroligt men med tillväxtpotential –Många medelålders = Samhället ”frodas”

19 Demografiska transitionen

20 Vilka är länderna? Vilka faser befinner de sig i? Vilka är konsekven serna? Land 1Land 2 Land 3 Land 6Land 5 Land 4

21 Mått på befolkningstillväxt Aritmetisk tillväxt (samma tillväxt hela tiden) Geometrisk (Tillväxten är en funktion av befolkningsstorleken) Exponentiell (tillväxten följer en exponentialkurva)

22 Befolkningstillväxt i Sverige

23 Befolkningstillväxtens gränser Malthusianism (neomalthusianism) –Påstående: befolkningen växer snabbare än tillgången på föda – därför kommer befolkningen ideligen straffas med krig och hungersnöd –Påstående 2: Den gröna revolutionen har bara skjutit fram ”nöden” Vad är sant och falskt med dessa påståenden? När och under vilka tider uppkom teorin?

24 Överbefolkning Vad behöver människan för att överleva? Vad innebär överbefolkning? Vilka regioner skulle du vilja kategorisera som överbefolkade? Kan delar av Sverige beskrivas som överbefolkade?

25 Demografi/befolkning handlar även om människors vardag Jobb Utbildning Vård Säkerhet Mat

26

27 Arbetsmarknadsfrågor

28 Att fundera över Är unga kvinnors TFR annorlunda än för de födda för hundra år sedan? Ser de demografiska mönstren annorlunda ut för olika invandrargrupper, eller klasser, eller i olika delar av landet? På vilket sätt har AIDS förändrat de demografiska trenderna I Afrika? Föds det fler barn under krig? Föds det fler peroner under vissa årstider och finns det liknande mönster för dödsfall?


Ladda ner ppt "Befolkning John Östh. Denna föreläsning består av: Att mäta en befolkning –Olika matematiska metoder för att beskriva befolkningen Hur kommer det se ut."

Liknande presentationer


Google-annonser