Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BEFOLKNING Johannes Olsson, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BEFOLKNING Johannes Olsson, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 BEFOLKNING Johannes Olsson, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se

2 B EFOLKNING

3  Vissa länder är svåra att identifiera som antingen U-land och I- land.  Ett sätt är att jämföra antal födda med antal döda i landet. Den demografiska transitionsmodellen.

4  Skede 1 – Många föds och många dör. Liten befolkningsökning.  Skede 2 – Många föds och färre dör. Snabb ökning av befolkningen.  Skede 3 – Inte lika många föds. Inte lika snabb befolkningsökning.  Skede 4 – Få föds och få dör. Liten befolkningsökning.

5 13 ANDRA SÄTT ATT MÄTA VÄLSTÅND 1.BNP (Bruttonationalprodukt) – Värdet av alla varor och tjänster i ett land. 2.Nativitet & Mortalitet – Antal födda och antal döda. 3.Befolkningstillväxt – Hur mycket ökar befolkningen per år? 4.Förväntad livslängd – Berättar hur det allmänna tillståndet är i landet. 5.Spädbarnsdödlighet / Barnadödlighet – Hur många nyfödda dör? Hur många barn dör innan de fyllt fem?

6 13 ANDRA SÄTT ATT MÄTA VÄLSTÅND 6.Födelsetal (Fertilitet) – Hur många barn få varje kvinna i snitt? 7.Läskunnighet – Hur många över 15 år kan läsa och skriva? 8.Kvinnornas ställning i samhället 9.Kaloriintag / person – Får befolkningen i sig tillräckligt med mat och dryck?

7 13 ANDRA SÄTT ATT MÄTA VÄLSTÅND 10.Andelen av befolkningen som jobbar med jordbruk – Zambia 85%, Kina 49%, Europa 4%. 11.Urbaniseringsgraden – Hur många bor i städerna? 12.Energiförbrukning per person- Mäts i kilo olja (kgoe), Bangladesh 145 kgoe, Kina 887 kgoe, USA 7921 kgoe. 13.Tillgång till kust – Har landet tillgång till hamnstäder?

8 OCH TILL SIST HAR VI HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)  HDI – Förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Dessa delar räknas ihop.

9 Slut på Del 3


Ladda ner ppt "BEFOLKNING Johannes Olsson, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser