Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet Rektorns pedagogiska ledarskap Lärande i Fritidshemmet vi lägger extra fokus på detta viktiga kapitel hela.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet Rektorns pedagogiska ledarskap Lärande i Fritidshemmet vi lägger extra fokus på detta viktiga kapitel hela."— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet Rektorns pedagogiska ledarskap Lärande i Fritidshemmet vi lägger extra fokus på detta viktiga kapitel hela denna gång. Inledning Kort om fritidshemmets uppdrag Lärande i fritidshemmet Samverkan med fritidshemmet Nätverksträff 4 4 Juni Plats: ej bestämt Nätverksträff 1 - 27 januari Plats: Hästhagens fritidshem Nätverksträff 2 4 mars Plats: Östad fritidshem Nätverksträff 3 23 april Plats: ej bestämt Förslag på läsanvisning för Allmänna Råd Fritidshem våren 2015 – som stöd för ert gemensamma lärande Inför varje nätverksträff har ni läst angivna kapitel, diskuterat och skrivit ett kort utkast till text tillsammans med era kollegor på ert fritidshem. På träffarna arbetar vi sedan med detta material genom att ha skrivtid, diskussionstid, genomgång etc och hjälper varandra framåt i processen. Redovisning av verksamhetsbeskrivning 10-14 juni Under den här perioden har ni kanske en-två möten/träffar med era kollegor på ert fritidshem

2 Ditt bidrag som nyckelperson i implementeringsarbetet Du/ni är kollegan som introducerar - inför varje läsningsperiod, leder träffarna och ser till att ni håller fokus Du/ni är den som hjälper till med förutsättningarna- stöttar ngn som kanske behöver extra support, kollar av så mötestid finns planerad, samverkar med rektor etc Du/ni är den som påminner att vi skall läsa- dvs talar om varför, motiverar och pushar Du/ni förbereder eller ser till att det finns frågor inför läsning ellertill era träffar – se bifogat underlag för stödmaterial.

3 Vecka Fritidshemmens historik, styrdokument mm- rektor Maria Johansson kommer och berättar Inledning och Kort om fritidshemmets uppdrag Övriga frågor Rundvisning fritidshem Hästhagen Vecka Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet Rektorns pedagogiska ledarskap Diskussion och samtal kring innehållet Övriga frågor Rundvisning fritidshem Östad Vecka Lärande i Fritidshemmet ”Förmågeövning” Övriga frågor. Rundvisning fritidshem Vecka Skriva tillsammanspass Lärande i fritidshemmet- & Samverkan med fritidshemmet Matriser Fritidshem- ett verktyg för oss? Övriga frågor Rundvisning fritidshem Detaljplanering vårens träffar Nätverk Fritidshem Lerum 2015

4 Det här var bra! Olika synvinklar. Snabb ingång till ledning på kommunnivå. Träffarna har blivit bättre organiserade under hösten. Att vi fått ta med oss praktiskt arbete till våra arbetsplatser såsom vår undersökning. Att du lyssnar och hittar svar på våra frågor. Mötet är kopplat till fritids uppdrag. Ger många ideér. Får inblick om olika fritidshem, olika aktiviteter för fritids. Bra vägledning för just fritidspersonal. Utvärdering av olika aktiviteter på fritids. Bra upplägg med utvecklingsfrågor för fritidshem och tips från verksamheter. Det är alltid bra att träffas och utbyta erfarenheter och driva utveckling. Utbyte av erfarenheter. Lära känna kollegor på andra skolor. Bra tema! Väl förberedda agendor. Tiden 8.30-11.00. Verksamhetsbesök av dig och Christian. En ny början. Har satt fokus på fritids mera. Bra diskussioner. Ser fram emot mera. Bra att träffarna blivit mer uppstyrda, mer organiserat. Bättre innehåll. Bra med läxa. Bra struktur. Tydligt. Att vi ser resultat från våra träffar. Bra framförhållning. Undersökningen var bra. Bra/kul att komma runt på våra olika skolor och få se och ta del av deras arbete och ideér. Bra upplägg. Få se andra skolor. Viktiga och relevanta frågor. Att träffa kollegor och byta erfarenheter, få tips mm. Uppgifterna som vi gjort på egna fritidshem tex aktivitetsschemat. Att vi har kategoriträffar och får diskutera viktiga frågor för oss. Bra att undersökningen blev av. Bra upplägg, struktur och ledning av mötena. Bra att våra rektorer har fått en ökad medvetenhet om fritidshemmets betydelse. Att få se andras verksamhet och lokaler. Intressanta diskussioner med kollegor. Man måste reflektera vad och varför man gör. Ett positivt klimat. Känns som om vi är på väg framåt. Undersökningen av fritidshemmens verksamhet. Kontinuitet i träffarna. Bra innehåll med fokus på fritids lärande. Stärkande för yrkesrollen. Det här vill jag påpeka: Man får ut mycket av att göra besök på andra skolor/fritidshem. Det berikar med ideér, tips mm. Ger väldigt mkt att träffa andra med liknande uppdrag. Jag skulle som ny vilja ha mer info kring kommunens mål/riktlinjer för skola/fritidshem. Vilket kulturbud finns tex på loven? Hur mycket av allmänna råd efterlevs? Tänker på kap 1, förutsättningar för fritidshemmet. Det är bra att ta med sig uppgifter hem, att jobba med de andra kollegorna. Vikten av våra träffar, vår kategori är viktig för verksamheten vilket dessa träffar understryker. Få svar på den/de frågor som ngn ställt vid ett flertal tillfällen som du skulle följa upp. Vi har mycket diskussioner med kollegor hemma om det vi tar upp. Hoppas att det når ”uppåt” att dessa träffar är viktiga- fler borde få chansen men det är svårt att komma ifrån verksamheten i skolan. Att vi i Lerum gemensamt bestämmer/namnger den tid ”jag” har i klassen. Andra exempel finns där man kallar det för….Vissa säger skolsamverkan men det är så långt! Du gör det bra. Skulle vilja veta om det finns andra kurser, föreläsningar eller liknande. Liknande ”mattelyftet”. Hur kan vi använda IT (Ipad) för att underlätta registreringen av barn under dagen? Hur kan vi framhålla vår suveränitet på fritids, utan att det krockar med skolans värld, utan istället blir ”ett”? Tar med mig hem: Det betyder mycket att se ditt engagemang och viljan att synliggöra och driva fritidshemmet framåt. Jag får nya ideér om olika aktiviteter. Hur jag kan driva fritids kopplat till skolans läroplan. Många tankar och ideér. Att vi på …gör mycket bra saker och jobbar kvalitativt i rätt riktning. Behöver ha fler möten med rektor kring utvecklingsfrågor. Implementering av AR. Massor av ideér och tankar. Fortsatta diskussioner med övriga medarbetare. Tankar och ideér på hur vi kan utveckla verksamheten. Tankar som någon väckt i diskussioner. Ideér som jag fått när vi gått runt och tittat. Tips och ideér från andra. Tankar och diskussioner vi haft- fortsätter på vår egen arbetsplats. Funderingar och tankar från olika diskussioner. Att vi har det bra på vår arbetsplats. Inspiration, nya kontakter, mer diskussioner med en mer insatt rektor. Vi återkopplar och diskuterar hur vi på stället kan utveckla höstens undersökning för att det inför våren skall bli ett så tydligt resultat som möjligt från våra avdelningar på vår skola. Olika sätt att arbeta på de andra fritidshemmen. Fortsätta träffarna på varandras fritidshem. Göra undersökningen igen. Fortsätta hålla fokus på uppdraget samt ge möjligheter för diskussioner och samtal Fortsätta hålla mötesstruktur & arbetssätt. Hitta sätt att samla idéer. Leta fortbildning, kurser. Förbereda med information inför träffarna etc Ideér, tankar och diskussion- fundera vidare på vad vi gör av dom?

5 Det här var mindre bra: Känner mig stressad pga av vikariebehov/vägledning. Har inte fått tillräcklig tid att läsa stenciler/bok. Ibland lite för stressigt att komma ifrån för att gå på träffarna. Jag skulle vilja ha en kollega med mig men organisationen är för tight för att fler skall kunna komma. När det blir negativt och gnälligt från vissa kollegor är det bra om man sätter stopp. Att vissa frågor faller i glömska tex kultur för fritidshem. För lite tid till övriga frågor. Hinner ofta inte med allt, missar övriga frågor. Kommer inte på något. Uppskattar dessa möten mycket – de lyfter! Frågan om ngn gemensam aktivitet för alla fritidshem under loven, tex teater, bowling osv har inte givits något svar på. Vill ha mer av: Samtal kring vardagslivet på fritids. Utbyte av erfarenheter med andra fritidshem i närområdet. Entreprenöriellt lärande, IKT på fritids. Praktiska tips i vardagens verksamhet. Goda exempel. Fortsätta som vi gjort under hösten. Ev en gemensam fortbildningsdag, föreläsning, fritidskongress. Kanske hoppa över ett möte för att lägga en heldag ihop? Arbetet med implementering av AR, hur gör man? Fler diskussioner ang. verksamhet, tid. Jag vill ha med fler kollegor. Praktisk diskussion; hur gör andra? Tips och ideér från de andra; hur gör de med de vardagliga rutinerna, hur de får tiden att räcka till etc? Hur det fungerar med våra legitimationer. Fortsätta diskutera Fp:s roll i framtiden. Hur kommer Fp:s roll i skolan att se ut? Vad händer med våra tjänster? Delge varandra sina fritidsenkäter. Utbyte mellan fritidshem på ett speciellt ämne: tex hur man gör med närvaron, fritidsgympa, fritidsråd mm. Hur vi kan vidareutveckla metoderna för att mäta kvaliteten på fritidshemmet. Tips och prat med kollegor. Skulle vilja träffa fritidspersonal från vårt område, delge varandra, utveckla samarbetet. Gemensam utbildning för alla fritidspedagoger. Konkreta tydliga uppdrag eller läxor så vi kan ta med oss till vår arbetsplats så att våra kollegor också blir insatta/delaktiga. Att kunna komma på träffarna, hinna med att läsa, ha kollega med sig. Hålla igen på negativa ”delningar”. Ge tid för övriga frågor. Fortsätta arbeta för kulturutbud på loven Ha samtal, dela erfarenheter, goda exempel, praktik, vardag. Fortsätta diskutera uppdraget, fokusera på ett ämne el tema tex EL, IKT, närvaro, gympa, fritidsråd. Utveckla metoder för att mäta och höja kvaliteten. Träffas områdesvis. Utbildning och fortbildning etc


Ladda ner ppt "Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet Rektorns pedagogiska ledarskap Lärande i Fritidshemmet vi lägger extra fokus på detta viktiga kapitel hela."

Liknande presentationer


Google-annonser