Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff fritidshem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff fritidshem"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff fritidshem
Välkomna!

2 Vad styr fritidshemmets verksamhet?
Skollagen kap 1-6 och kap 14 Läroplanen kapitel 1 och 2 Utveckla barnens förmågor Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund Lars Thorin

3 Uppgift Vad menas det att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund?
Bikupa med bänkgrannen i 5-6 min Lars Thorin

4 Rapport kvalitet i fritidshem
Det pedagogiska uppdraget måste tas på större allvar Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd Större variation behövs för att kunna stimulera alla barn Verksamheten är inte anpassad för de äldre barnen ( Skolinspektionen 2010:3 ) Lars Thorin

5 Att fundera på Hur ser fritidshemmen pedagogiska uppdrag ut?
Arbete i grupper 20 min Varje grupp sammanfattar på ett blädderblock Lars Thorin

6 Skollagen 14 kap. Fritidshemmet
2 § Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

7 Lgr 11 Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

8 Hur bemöter vi pojkar respektive flickor i förskolan?
Kort föreläsning med Christian Eidevald Vad tänker ni kring detta? Hur kan vi aktivt arbeta på våra förskolor så vi inte behandlar pojkar och flickor annorlunda? Bikupa 6-7 min

9 Lars Thorin

10

11 Hur mäter man kvalité i fritidshemmet?
Bedömningsmatris för sex områden från Allmänna råd om kvalité i fritidshemmet Vilka kännetecken finns i verksamheten när vi når olika kvalitetsnivåer? Bedömningsmatris för fritidshemmet Lars Thorin

12 Uppgift Dela in i tre grupper Vad betyder de olika områden för er
Fundera på var ni på ert fritidshem ligger inom de sex områden som finns i matrisen Tid: 30 min Lars Thorin

13 Om du tänker som du alltid har tänkt så gör du som du alltid har gjort och då blir det som det alltid har varit Okänd

14 Intressanta tankar….. Barn blir olika beroende på vilka aktiviteter och sammanhang de erbjuds på förskolan Barns förmågor och svårigheter kan förändras beroende på vilka aktiviteter och sammanhang som erbjuds Barns förmågor och svårigheter kan förändras oavsett barnets ryggsäck, hemförhållanden, uppväxt och tidigare erfarenheter

15 Intressanta tankar…… När man säger något om ett barn säger man samtidigt något om den pedagogiska verksamhet man erbjuder. Ett koncentrerat barn befinner sig i en verksamhet med något att koncentrera sig på. Ett okoncentrerat barn befinner sig i en verksamhet med lite att koncentrera sig på för detta barn. Ett passivt barn befinner sig i en verksamhet med lite att vara aktiv med för detta barn.

16 Tankar kring förmiddagen
Var förmiddagen som ni hade förväntat er? Vad var särskilt bra? Vad önskar ni för innehåll framöver

17 Uppgift till nästa träff
Filma 3-4 minuter vardagsverksamhet och ta med till nästa träff Läs kap 3 i Allmänna råd, Lärande i fritidshemmet


Ladda ner ppt "Läroplansträff fritidshem"

Liknande presentationer


Google-annonser