Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post: marie-louise.campbell@mora.se

2 Min roll som SYV är att vägleda eleverna i deras valprocess. att vidga perspektiv och informera eleverna så att de kan göra väl underbyggda val.

3 SYV-upplägg ht 2016 Genomgång av allmän gymnasieinformation Arbete med syv-material på lektionstid Gymnasiekatalog 20/9 besök av nationella program 22/9 besöksdag på Mora gymnasium 12/11 öppet hus på Mora gymnasium Öppet hus övriga skolor – på elevens initiativ

4 SYV-upplägg ht 2016 Enskilda vägledningssamtal startar senast den 29/9 och pågår tills alla elever haft minst ett samtal Man får en tid, kan man inte då, får man byta med någon annan.

5 SYV-upplägg vt 2017 Koder till webbansökan lämnas till eleverna vecka 2. Sista dag att lämna in gymnasieansökan till SYV är 15/2. ( Ansökan ska vara hos elevantagningen den 17 februari). Preliminärbesked lämnas i mitten av april. Webben öppnar för omval två veckor i slutet på april eller början på maj. Vårterminens betyg skickas in till Falun vecka 23. Slutligt antagningsbesked kommer första hela veckan i juli.

6 Yrkesförberedande program Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet* Hantverksprogrammet * * = programmet finns på annan ort Hotell- och turismprogrammet * Industritekniska programmet* Naturbruksprogrammet * Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet * Vård- och omsorgsprogram

7 Högskoleförberedande program Samhällsvetenskaps- programmet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet * * = programmet finns på annan ort Naturvetenskaps- programmet Estetiska programmet Teknikprogrammet

8 IdrottsutbildningarIdrottsutbildningar Riksrekryterande idrottsutbildningar Nationellt godkänd idrottsutbildning Två olika ansökningar, två olika datum (15/10 och 1/12) Kontrollera med din tränare eller på www.rf.sewww.rf.se För RIG byts 200p av programkurserna ut mot idrottskurser samt 200p individuellt val och 300p som utökat program. NIU läser idrottskurserna som individuellt val och utökat program, 200p vardera.

9 Behörighetskrav till gymnasiets Yrkesprogram: ◦Minst betyget E i svenska, engelska och matematik. ◦Minst betyget E i minst ytterligare fem ämnen.

10 Behörighetskrav till gymnasiets Högskoleförberedande program: ◦Minst betyget E i svenska, engelska och matematik. ◦Minst betyget E i minst ytterligare nio ämnen. ◦För ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammet krävs E i geografi, historia, religion och samhällskunskap. ◦För teknik- och naturvetenskapsprogrammet krävs E i biologi, kemi och fysik.

11 BetygsmeritvärdeBetygsmeritvärde Betygen från grundskolan räknas om till ett betygsmeritvärde. A = 20 p B = 17,5 p C = 15 p D = 12,5 p E = 10 p F = 0 p Alla betygen summeras. Summan = Betygsmeritvärdet (max 340 p) E i samtliga ämnen ger 160 p

12 AntagningspoängAntagningspoäng Eleven konkurrerar om gymnasieplatser genom sina betyg. Det man ser som antagningspoäng är den sist antagne elevens betygsvärde. Man vet inte vad årets antagningspoäng blir förrän den slutliga antagningen är gjord. Eleven söker på höstterminens betyg, men slutantagningen görs på vårterminens betyg.

13 Exempel antagningspoäng Exempel antagningspoäng Aktuell statistik finns på Region Dalarnas hemsida 2009 2011 2014 Byggprogrammet185 150 195 Frisörprogrammet250 170 240 Fordonsprogrammet185 90 175 Fordonsprogrammet transport, Älvdalen150 165 204

14 IntroduktionsprogramIntroduktionsprogram Preparandutbildning Syftar till att bli behörig till ett nationellt program, får pågå under högst ett år Programinriktat individuellt val Inriktad mot ett nationellt yrkesprogram, Behörighet: E i sv samt ma eller eng + 4 ämnen. Eller E i sv, eng och ma samt tre andra ämnen. (ej obligatoriskt för kommunen) Yrkesintroduktion Kan vara delar av ett yrkesprogram. Syftar till en yrkesinriktad utbildning för inträde på arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram Individuellt alternativ För elever som ej klarar behörigheten till ett nationellt program på ett år. Kan innehålla praktik eller annan verksamhet. Språkintroduktion Syftar till att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

15 Fri kvot Ett begränsat antal platser kan avsättas för elever som är behöriga till ett nationellt program men på grund av särskilda skäl bör få företräde framför övriga sökande. Medicinska skäl – t ex en funktionshindrad elev eller en elev som varit sjuk och därför ej fått betyg efter förmåga. Läkarintyg krävs. Psykosociala skäl – T ex elev som varit sjuk eller levt under omständigheter som hindrat eleven i skolgången. Antagningsgruppen anser att dessa elever bör ta ett praktikår och pröva på den verksamhet som det sökta programmet leder till. Erfarenhet – En elev som ej kommer in på sitt förstahandsval och väljer praktik inom ”sitt” område. Praktiken sköts bra och eleven får goda vitsord av sin handledare som kan rekommendera eleven till nästa ansökningstillfälle. En fri kvot-ansökan ska alltid förberedas med ett ingående besök på det aktuella programmet

16 Gymnasieutbildning på annan ort Nationella program och inriktningar som inte finns i hemkommunen. Riksrekryterande utbildningar Samverkansavtal International Baccalaureate Fristående skolor

17 FrisökFrisök Gör man till nationella program och inriktningar i andra kommuner som hemkommunen erbjuder. Eleverna skall antas i mån av plats, efter det att sökande från den kommun, eller det samverkansområde där utbildningen ges, fått plats. Inackorderingstillägg utgår ej

18 Studiehjälp/inackorderingstilläggStudiehjälp/inackorderingstillägg Studiebidrag för heltidsstudier (4 mån ht, 6 mån vt) 1050kr/mån Kommunalt inackorderingstillägg 2015 (4 mån ht, 5 mån vt) Över 50 km enkel resa 1.480 kr/mån, utanför länet 1.720 kr/mån Inackorderingstillägg CSN (friskolor) 1 190-2 350 kr/mån beroende på avståndet mellan hemmet och skolan. Finns utbildningen på hemorten lämnas inget bidrag. (mer information på www.csn.se). Extra tillägg: 285 – 855 kr/månad (ekonomisk behovsprövning av familjen görs)

19 Studier på annan ort Vilken inkomst kommer jag att ha? Hur mycket kan mina vårdnadshavare bidra med per månad? Vad kostar rummet/lägenheten? Vad kostar maten? Vad kostar hemresorna och hur ofta vill jag/kan jag resa hem? Vilka övriga kostnader finns det?

20 Studier på annan ort (forts) Hur självständig är jag? Klarar jag av att vara borta från familj, släkt och vänner under tre år? Tar jag eget ansvar för mina studier idag? Klarar jag av städning, tvätt, inköp och matlagning, samtidigt som jag ska sköta mina studier? Är jag beredd att flytta till studieorten ensam ? (Inga garantier att kompisen kommer in på programmet) Är det utbildningen som är viktigast eller är det att flytta hemifrån?

21 Vad händer om jag vill hem Det finns ingen väntande plats i din hemkommun. Om eleven ångrar sig och vill hem måste det finnas en tom plats på något program. De ämnen som eleven läst hittills måste stämma överens med det nya programmet. Redan efter någon månad är det svårt att ”hinna ikapp” om man börjar på ett nytt program och det fattas kurser. Eleven kan inte gå in på Introduktionsprogrammen om man redan har behörighet för gymnasieskolans samtliga nationella program.

22 GymnasiepoängGymnasiepoäng Ämnen och kurser anges i gymnasiepoäng och visar på omfattningen av kurser och ämnen. (Vanligast är 100p kurser). Den normala utbildningstiden är tre år, 100 veckor, vilket innebär att en veckas heltidsstudier motsvarar 25 gymnasiepoäng. Poängen visar den arbetsinsats som krävs av eleven för att nå målet i kursen.

23 Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3 Engelska 5100 -- Historia 1a:1 50 -- Idrott och hälsa 1 50 50 - Matematik 1100 -- Naturkunskap 1 - 50- Religionskunskap 1 - 50- Samhällskunskap 1a:1 - 50- Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 -- SUMMA 600p 400 200 000 Studieplan för Vård och omsorgsprogrammet

24 Programgemensamma kurser Åk 1 Åk 2 Åk 3 Hälsopedagogik100*- - Medicin 1 150*-- Etik och människans livsvillkor-100*- Psykiatri 1100-- Psykologi 1- 50*- Samhällskunskap 1a:2- 50- Specialpedagogik 1-100*- Svenska 2-100- Vård och omsorgsarbete 1200*-- Vård och omsorgsarbete 2-150- Summa450550000 * Delar av kursen görs på ute på praktikplatser

25 Programfördjupning Exempel på kurser att välja på (400p):åk 1åk 2åk 3 Vård och omsorg vid demenssjukdom--100 Vård och omsorg, specialisering 1-- 50 Vård och omsorg, specialisering 2-- 50 Medicin 2--100 Akutsjukvård--200 Matematik 2--100 Specialpedagogik (i vård och omsorg)--100 Specialpedagogik 2--100 Summa000000800 Gymnasiearbete 30 70 Individuellt val100100 Total poäng under 3 år2500p

26 Krav för att få ut sin yrkesexamen Minst betyget E i 90% av programmets kurser. Minst betyget E i kursen Gymnasiearbete. Minst betyget E i svenska 1, engelska 5 och matematik 1.

27 Krav för att få ut sin högskoleförberedande examen Minst betyget E i 90% av programmets kurser. Minst betyget E i kursen Gymnasiearbete. Minst E i svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1

28 Att tänka på Grundskolan är obligatorisk. Gymnasiet är en frivillig skolform. Vid olovlig frånvaro stoppar CSN utbetalningen av studiemedel och du kan bli av med din studieplats.

29 Några råd inför ditt kommande gymnasieval Ta ansvar för ditt eget gymnasieval. Se gymnasievalet som en bas för framtidens möjligheter. Det handlar inte om att välja arbete för resten av ditt liv! Strunta i rykten, myter och saker som kompisar säger, gå till källan, det vill säga aktuell skola eller prata med din studie- och yrkesvägledare. Besök öppet-hus-tillfällena på gymnasieskolorna, där kan du få direkt information om program du är intresserad av och du får möjlighet att se miljön. Fråga dig själv vad du menar med en bra gymnasieskola. När du besöker en skola du är intresserad av, se till att vara förberedd med frågor om sådant du vill veta.


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser