Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VSSF Strategiplan 2013 - 2016 Augusti 2013. VSSF är en del av Svenska Simförbundet (SSF) och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VSSF Strategiplan 2013 - 2016 Augusti 2013. VSSF är en del av Svenska Simförbundet (SSF) och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar."— Presentationens avskrift:

1 VSSF Strategiplan 2013 - 2016 Augusti 2013

2 VSSF är en del av Svenska Simförbundet (SSF) och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten Vill och dess värdegrund.

3 Arbetsinriktning och målsättning 2013-2016 Åliggande Verka för simidrottens utveckling. Verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs. Initiera och genomföra utbildning. Ansvara för att distriktsmästerskapstävlingar genomförs. Främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och discipliner. Samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar. Ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer. Främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället. Övergripande målsättning Inom befintliga resurser ge varje förening och enskild medlem inom distriktet bästa möjliga stöd och hjälp att uppfylla sin egen målsättning, syftande till en hög kvalitet på verksamheten. Detta innebär att VSSF skall vara ett av de främsta distrikten i Sverige beträffande tävlingsresultat och utveckling i form av utbildning och breddning av simidrotten.

4 Arbetsinriktning och målsättning 2013-2016, forts Detta kan uppnås genom följande: Administration och organisation Att vara effektivt organiserade med tydliga ansvarsområden Att säkerställa en stark ekonomi Att tilldelade medel används på bästa sätt Att organisera eller hjälpa till att genomföra tävlingar, resor och läger Att organisera och initiera möten med ledare, aktiva och tränare Att fungera som remissinstans Att vara en kunskapsresurs vid organisation av klubbarnas administrativa verksamhet samt hjälpa vid nystart av föreningar och aktiviteter Att vara SSF:s förlängda arm. Remissinstans och genomförare av SSF beslut Att vara västra Sveriges simkanal gentemot SISU och Västsvenska IF/Hallands IF/ Västergötlands IF samt samorganisation för all simidrott inom distriktet

5 Arbetsinriktning och målsättning 2013-2016, forts Information Säkerställa att all information inom som utom distriktet som berör simidrotten blir tillgänglig. Kan ske med hemsidor, länkar, IT-informationsblad, konferenser eller klubbesök. VSSF arbetar för att skapa god PR för simidrotten. Utbildning De som arbetar med simidrotten i distriktet skall kunna få nödvändig utbildning för detta. VSSF skall arrangera kurser, clinics, temadagar och konferenser för att medverka till detta. Utveckling VSSF skall hålla sig i frontlinjen vad gäller att fånga upp nya rön och kunskaper samt föra dessa vidare till föreningarna. VSSF skall dessutom aktivt medverka till en distriktsutveckling baserad på klubbarnas ambitioner som möjliggör att vara bland de främsta distrikten i Sverige. Distriktets strategi skall vara synkroniserad med SSF:s långsiktiga mål.

6 Prioriterade områden/mål för VSSF 2013 – 2016 Stödja SSF:s Strategiska plan 2013-2016 och dess Prioriterade områden Dessutom prioriterar VSSF specifikt följande områden/mål Simkunnighet, Träning och Tävling Utbildning Samverkan Marknadsföring & Kommunikation

7 SIMKUNNIGHET, TRÄNING och TÄVLING Övergripande mål Behålla simidrottare i distriktet. Verksamhet på alla nivåer ska vara både bredd, motion och elitorienterad, från simkunnighet, ungdom, junior, senior till Mastersidrottande. Tränings-, tävlings- och lägerverksamheten ska vara av sådan omfattning att alla simidrotter kan utvecklas på ett optimalt sätt. Resultatmål VSSF simidrott ska ha minst 22 000 utövade medlemmar senast vid periodens slut. Föreningarna skall klart visa den egna visionen på vilken nivå tävlingsverksamheten bedrivs och hur fortsatt utveckling ser ut för den aktive i eller utanför föreningen. Team Future o Team West skall fortsatt vara basen för distriktsutvecklingen. VSSF ska vara en av de ledande simidrottsdistrikten i Sverige. Strategi Ska verka för att barn och vuxna, oavsett ålder, kan börja med simidrott. Ska verka för att föreningar ges möjlighet att optimalt nyttja olika simidrottsanläggningar för träning och tävling. Ska verka för att fler ungdomar är kvar inom simidrotten. Ska verka för att högskolestudier och arbete kan förenas med träning och tävling på elitnivå i Sverige. Ska verka för att konceptet med simgymnasier utvecklas. Ska verka för att ett REC i VSSF distriktet etableras.

8 UTBILDNING Övergripande mål VSSF ska ständigt utveckla och förbättra kompetens, mångfald och öppenhet bland ledare inom distriktet. Samtliga utbildningar i VSSF:s regi ska vila på välgrundade teoretiska och praktiska kunskaper och skall riktas mot det behov som finns i simidrottsföreningarna. Resultatmål Samtliga utbildningar i alla simidrotter ska ha tydligt formulerade utbildningsplaner med syfte, mål och innehåll. Genomförande av prioriterade utbildningar. Strategi VSSF ska verka för kontinuerlig rekrytering av kompetenta ledare, tränare o funktionärer. Aktivas möjlighet till utbildning som ledare efter karriären skall beaktas. VSSF ska samverka med RF/SSF/SISU där så är lämpligt för att hålla nere kostnaderna. Utbildningarna skall marknadsföras i distriktskalender, sociala medier och hemsidan.

9 SAMVERKAN Övergripande mål VSSF ska medverka till att utbyte om verksamhet, idéer och utveckling sker mellan föreningar i distriktet. Allt för att utveckla distriktet att bli kvalitativt och kvantitativt bättre. Resultatmål Konkret genomföra under perioden nödvändiga sammankomster för att stödja samverkan inom alla simidrotter. Strategi Skapa förutsättningar för gemensamma satsningar så som Team future, utvecklingshelger, elitsatsningar m.m. Medverka till att tydliggöra det positiva i samverkan för ökad konkurrenskraft i respektive förening och därigenom också distriktet.

10 MARKNADSFÖRING och KOMMUNIKATION Övergripande mål Genom att synliggöra distriktets verksamhet till företag, kommuner, region och den breda allmänheten bli den ledande aktören och naturliga partnern när det gäller simkunnighet, motion & hälsa samt tävlingsverksamhet. Resultatmål Årlig uppdatering av allt marknadsmaterial. Utökad resultatservice till media. En levande hemsida samt sociala medier. Minst 1 förbundsmästerskap årligen i distriktet. Minst 10 samarbetspartners vid periodens slut. Strategi Använda sociala media för att visa vår simidrott. Använda mästerskapstävlingar som ett medel till att knyta samarbetspartners. Använda SSF kärnvärden som ledord i vår marknadsföring och kommunikation.


Ladda ner ppt "VSSF Strategiplan 2013 - 2016 Augusti 2013. VSSF är en del av Svenska Simförbundet (SSF) och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar."

Liknande presentationer


Google-annonser