Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ålderdom utan fattigdom Om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ålderdom utan fattigdom Om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner."— Presentationens avskrift:

1 Ålderdom utan fattigdom Om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner

2 Pensionssystemet

3 Grundskyddet Garantipension Bostadstillägg Äldreförsörjningsstöd Efterlevandeskydd

4 Vad är äldrefattigdom? Absolut fattigdom eller skälig levnadsnivå EU:s definition av låg ekonomisk standard eller relativ fattigdom: disponibel inkomst per hushållsenhet som är mindre än 60 % av medianvärdet Grundskyddet i pensionssystemet: garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

5 Grundskyddet Garantipension upp till 7 863 kronor. Upphör vid inkomstpension på 11 333 kronor Bostadstillägg till pensionärer upp till 5 090 kronor. Upphör vid inkomst på 17 000 kronor före skatt Äldreförsörjningsstöd – skälig levnadsnivå 5 438 kronor (bostadskostnad 6 200)

6 Pensionärers inkomster EU:s fattigdomsgräns 11 100 kronor per månad i disponibel inkomst (år 2014) Hel garantipension plus helt bostadstillägg c:a 12 000 kronor (år 2016) Genomsnittspension 12 800 kronor per månad efter skatt (år 2014)

7 Marginaleffekter

8 Pensionsinkomster

9 Relativ fattigdom

10 Grundskydd: garantipension

11 Grundskydd: bostadstillägg

12 Orsaker till låga pensioner Låga inkomster som en följd av låga löner, deltidsarbete och osäkra anställningar Inget kollektivavtal – ingen tjänstepension Sjukdom, arbetslöshet, funktionsnedsättning, föräldraledighet, studier sänker inkomsten

13 Medellön

14 Lön och inkomst

15 Heltidslöner och faktiska löner

16 Vem får garantipension? Medelinkomst män 29100 Medelinkomst kvinnor 21790

17 Höga kostnader för äldre Boendekostnad – ensamstående kvinnor över 65 i hyresrätt betalar störst andel av inkomsten och har minst pengar kvar Olika högkostnadsskydd för sjukvård, tandvård och hjälpmedel Avgifter inom vården och omsorgen om äldre

18 Konsekvenser av fattigdom Sämre hälsa Mindre nöjd med livet Svårare att upprätthålla sociala relationer Större risk att utsättas för våld Risk för överskuldsättning

19 Åtgärder för bättre pensioner Arbetsmarknaden och arbetslivet Trygghetssystemen Välfärden Pensionssystemet

20 Arbetsmarknad och arbetsliv Lika lön för lika arbete Rätt till heltid Bra arbetsmiljö Fler ska omfattas av kollektivavtal Höjd sysselsättning för människor med funktionsnedsättning Trygga anställningar

21 Trygghetssystemen Försäkringsskydd till 67 (LAS-ålder) Bättre ersättningar och enklare att kvalificera sig för ersättning Pensionsrätt på bakomliggande inkomst Jämställd arbetsskadeförsäkring Jämställt uttag av föräldraförsäkring

22 Välfärden Solidarisk finansiering och fler anställda Högkostnadsskydd Tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd Hjälpmedel i sjukvårdens högkostnadsskydd Inget höjt tak för omsorgsavgifter 350 000 nya bostäder för äldre

23 Pensionssystemet Pensionssystemet återskapar och förstärker den ojämställdhet och ojämlikhet som har funnits och fortfarande finns i arbetslivet Nödvändigt med förslag till förändringar av pensionssystemet för att lösa de problem som finns idag

24 Ändrat pensionssystem Förbättra incitamenten och avskaffa hindren att arbeta längre Lagstiftning mot åldersdiskriminering Rättvis beskattning Utvärdering av pensionssystemet Slopa bromsen Avveckla premiepensionssystemet Pensionsavgifter över intjänandetaket ska tillföras pensionssystemet Halvera normen på 1,6 procent

25 Förbättrat grundskydd Garantipensionen lika för alla samt omräknas med inkomstbasbeloppet Höjt bostadstillägg Taket för bostadskostnaden ska indexeras Standardindexering av den skäliga levnadsnivån Fler som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ska söka det Avskaffa åldersgränsen för omställningspension

26 Nya förslag Ingen pensionär ska ha en inkomst under EU:s fattigdomsgräns Omfördela arvsvinsterna till dem med lägst pension Inför ett reformerat pensionssystem med grundpension och inkomstpension ovanpå

27 Ålderdom utan fattigdom Om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner


Ladda ner ppt "Ålderdom utan fattigdom Om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner."

Liknande presentationer


Google-annonser