Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi utvecklar vårt sammanhang Thomas Wärfman. Vi är…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi utvecklar vårt sammanhang Thomas Wärfman. Vi är…"— Presentationens avskrift:

1 Vi utvecklar vårt sammanhang Thomas Wärfman

2 Vi är…

3 Vi har…

4 Vi vill…

5 Vår omvärld Bo Larsson

6 Systematiskt… analysera… …strategiska slutsatser

7 Möjliga framtider … Önskvärd framtid Trolig framtid !

8 Meningsfullhet Hanterbarhet Begriplighet

9

10 Vi vill bidra... …inte bara med fakta och siffror…...utan också med analys och material för vidare reflektion!

11 Vilken kyrka vill du se om 5 år? Samtala om dess uppdrag, inriktning och arbetssätt…

12 Vi stödjer våra ledare Lena Rönnbäck och Martin Fogelberg

13 Ig IGÅRIMORGON GAMLA NYA

14 NYCKELPERSONER STÖD/RESURSER Vill vara 3-5 år STÖD/RESUR SER HUR STYRKOR +

15 1.Hur kan jag ge stöd? 2.Mitt behov av stöd ?

16 Team Ledarskap Petra Forsberg, arkivarie Bodil Ivarsson, stiftsdiakon Monica Johansson, stiftspedagog Lena Rönnbäck, stiftspedagog Martin Fogelberg, stiftsadjunkt

17 Psalm 721 Trädet och grenen och frukten hör samman. Kristus är ett med sitt folk på vår jord. Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen Jesus ger näring och kraft i sitt ord.

18 Vinträd och frukträd är bara till glädje när de ger druvor och frukter och bär. Ägaren själv söker frukter på träden: vårdar och vattnar, beser och beskär.

19 Herre, förbarma dig! Rensa och rena! Du är vår Herre och vet vem vi är! Låt oss få växa till levande grenar, rika på druvor och frukter och bär.

20 Glädje – det är att få växa tillsammans leva i dig, och hos dig få förbli: Vi som är grenarna – du som är stammen! Du ger oss näring och grönska och liv.

21 Glädje – det är att du själv oss förenar, låter oss växa med uppgiften här. Då kan vi mogna som levande grenar, rika på druvor och frukter och bär.

22 Vi vänder trenden i Stockholms stift Birgitta Söderberg och Erika Alfredsson Bohlin

23 Högmässa Familje- gudstjänst Söndags- gudstjänst ATT RELATIONER GUD – JAG – MEDMÄNNISKA HUR VÄRDEN ATTITYDER VAD FORM

24 Österåker- Östra Ryd Sollentuna Danderyd H ä gersten V ä sterled Sundbyberg S:t Mikael Vantör Flemingsberg Botkyrka Enskede- Årsta Österhaninge Tyresö Nacka Lidingö Vallentuna Engelbrekt Högalid S:ta Maria Magdalena Katarina Sofia

25 Vår satsning 0–18 Anna Rödström Nygren och Beatrice Lönnqvist

26 Ett samtal om kommunikation i en mångfaldig kyrka Björn Ericsson

27 Svenska kyrkan som EN kyrka Men en kyrka som rymmer en mångfald av verksamheter, uttryck och åsikter.

28 Gemensam grafisk profil Gemensam externwebb www.svenskakyrkan.se Gemensamt intranät internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

29 Samordnad konsertannonsering

30 Gemensamt intranät nyckel till effektiv samverkan Varje enhet formar sitt eget intranät Gemensam information på ett ställe Samverkan över organisationsgränser Snabb inomkyrklig kommunikation Samverkansrum för möten och erfarenhetsutbyte

31 Vi vidgar vår samverkan Lena Rönnbäck och Martin Fogelberg

32 Gott minne av samverkan…

33 Förutsättningar för god samverkan Tänk tyst och skriv ned dina tankar Dela sedan i gruppen Utse en sekreterare som skriver ned förutsättningar för god samverkan i punkform Insamling av lappar

34 Samverkan inom den grundläggande uppgiften i Stockholms stift Resultat webbenkät Totalt 61 mottagare, 82 % har svarat

35 Nuläge: Inom vilka områden sker samverkan idag? 76 % Diakoni 68 %Undervisning 63 %Gudstjänst 46 %Mission

36 Barnverksamhet 27 % Öppen förskola 19 % Förskola 17 % Konfirmation 73 % Ungdomsledarutb. 73 % Ungdomsverksamhet 68 % Genomförande/utvärdering av diakonala/sociala projekt 50% Sorgegrupper 48% Kyrkomusik 44 % Hållbar utveckling/miljöarbete 64 % Församlingens internationella arbete 56 % Kommunikationsstrategi 70 % Webb/sociala medier 58 % Informationsmaterial 54 % Idékampanjer 52 % Formgivning/layout 51 % Stark vilja till samverkan

37 Vad händer nu? 1.Riktat församlingsbidrag (RFb) finns att söka även för samverkan inom den grundläggande uppgiften 2.Stiftstyrelsen prioriterar områden för RFb den 17 oktober 3.Det gemensamma intranätet, fliken Samverkan 4.Vid frågor vänd dig till Adela Jörgensen 5.Resultatet av enkäten är viktigt för utvecklingsarbete

38 ”Tack för all samverkan som redan sker idag, det kan bara bli bättre, tillsammans!” Församling i Stockholm stift enkätsvar


Ladda ner ppt "Vi utvecklar vårt sammanhang Thomas Wärfman. Vi är…"

Liknande presentationer


Google-annonser