Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socknen som enhet för kyrklig verksamhet och utveckling Menighedsfakulteten 11.3.2013 Björn Vikström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socknen som enhet för kyrklig verksamhet och utveckling Menighedsfakulteten 11.3.2013 Björn Vikström."— Presentationens avskrift:

1 Socknen som enhet för kyrklig verksamhet och utveckling Menighedsfakulteten 11.3.2013 Björn Vikström

2 Hur utveckla församlingsstrukturerna? prosteri församling samfällighet stift Stiftsmodell Prosterimodell Samfällighetsmodell Biskop Björn Vikström, TD

3 Tvåspråkigheten Stift 2 Prosteri samfällighet Biskop Björn Vikström, TD

4 Den nya samfälligheten 2015 Församlingen primär enhet för kyrkotillhörighet och utförande av kyrkans grunduppgifter Samfälligheterna ekonomiskt självbärande Samfälligheternas ansvar växer; även strategisk verksamhetsplanering Ledande kyrkoherde förman i samfälligheten Parokialprincipen som grund Biskop Björn Vikström, TD

5 Teologiskt grundad församlingssyn Inte koncern med filialer, inte fria församlingar Delaktig gemenskap, inte serviceproducent Försonad mångfald Gemenskap där tron bär synlig frukt Gudstjänst, omsorg, samhälls- och miljöansvar Bärare av traditioner som ger samhörighet Inte andlig försäkringsanstalt, utan missionssubjekt Biskop Björn Vikström, TD

6 Den optimala församlingsstorleken Ekonomisk oro, vikande medlemsantal Befolkningsutvecklingen och migrationen Alternativ: – Varje församling skär ner personal och fastigheter – Gemensamma tjänster inrättas – Sammanslagningar Ger inte automatiskt inbesparingar Bevara församlingar, men ge samfälligheterna mer makt?? Biskop Björn Vikström, TD

7 Den optimala församlingsstorleken forts. Personligt, människonära ↔ sårbar personal Resurser för innovativa nya satsningar Lokal identitet, bekanta ansikten ↔ punktinsats Vilja till frivilliga insatser Från personal- till medlemscentrering Biskop Björn Vikström, TD

8 Lokal identitet versus ökad pluralism Församling och kommun samarbetar ofta bra Medborgarsamhället öppnar nya samarbetsformer Pluralism, utskrivningar, nyateism Ödesgemenskap mellan folk och (luth) folkkyrka Stärkt nationalism inte kyrkans uppgift Vilka samhällsuppgifter skall kyrkan sköta? Ökad tydlighet behövs Alltid här ↔ Guds rike bryter in och förändrar Biskop Björn Vikström, TD

9 Folkkyrka i en postmodern tid Solidaritet i en individualistisk tid Storstad vs landsbygd – olika roller för kyrkan Närvaro på olika sätt i olika miljöer Nya former av gemenskap och nätverk Projektmentalitet, delaktighet på avstånd Trovärdighet som andlig och diakonal gemenskap Biskop Björn Vikström, TD

10 Folkkyrka i en postmodern tid forts. Historia – Kedja av vittnen att knyta an till – Återupptäckt resurs, bekant – utan monopol Helighet – Möta Gud i det stora och i det lilla – Bevara mysteriet, det oväntade, främmande Handling – Befriad från likgiltighet till handling som ger tron kropp – Nåden som gåva och uppgift Biskop Björn Vikström, TD


Ladda ner ppt "Socknen som enhet för kyrklig verksamhet och utveckling Menighedsfakulteten 11.3.2013 Björn Vikström."

Liknande presentationer


Google-annonser