Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny svenskakyrkan.se. 2 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Kyrkomötets uppdrag Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny svenskakyrkan.se. 2 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Kyrkomötets uppdrag Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för."— Presentationens avskrift:

1 Ny svenskakyrkan.se

2 2 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Kyrkomötets uppdrag Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för Svenska kyrkan

3 3 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Varumärke Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin verksamhet. Målbilden är ett gemensamt varumärke, Svenska kyrkan.

4 4 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Vad möter besökaren… ? Tema/ generellt Tema/ generellt

5 5 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 623 besök Nationella nivån – en splittrad bild 513 besök 373 besök 474 besök 1475 besök 1196 besök 8245 besök 2519 besök 538 besök svenskakyrkan.se: 190 000 besök!

6 6 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Bilden är olika även på stiftsnivå, Olika typer av webbadresser Visuellt språk skiljer sig åt Olika informationshierarki Blandar inomkyrklig och extern kommunikation Innehåll skiljer sig åt i mängd, språkbruk och inriktning Förklarar samma sak olika

7 7 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 och församlingsnivå Olika typer av webbadresser Visuellt språk skiljer sig åt Olika informationshierarki Fortfarande olika avsändare Blandar inomkyrklig och extern kommunikation Innehåll skiljer sig åt i mängd, språkbruk och inriktning Förklarar samma sak olika

8 8 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Vi gör det inte lätt för våra besökare Är detta samma organisation?

9 9 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Dagens webb främjar inte kommunikationsvisionen Tre skäl: Brist på struktur Bristande målgruppsfokus vad vill målgruppen veta? Obefintlig budskapsstrategi vilka frågor är viktigare än andra?

10 10 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Vi strävar nu mot Ett trossamfund – en webbplats Ett trossamfund En webbplats Besökarens behov styr strukturen Olika enheter – olika roller, inte olika platser Teknik, struktur, design centralt – frigör kommunikationskraft

11 11 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Vad gör vår webbplats gemensam? Gemensam grundlayout sidhuvud, horisontell menyrad, sidfot, grafiska element Gemensamt publiceringsverktyg och gemensamma applikationer Gemensamt redaktionellt arbetssätt och redaktionella riktlinjer

12 12 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Piloter Helsingborg Piteå Lands/Piteå Stads Åre Sura Norrköping Onsala Österåker - Östra ryds Hallstahammar Danderyd Hong-Kong

13 13 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Content Studio.Net Framework 2.0 SQL-server 2005 Webbbaserat admingränssnitt för både lokala och centrala redaktörer Inloggning sker via lokala behörigheter för piloterna, innan vi drar igång skall integration mot det centrala behörighetssystemet (samma som Kbok, KOB, OrgReg) göras

14 14 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Lokal administration För en lokal webbsida visas mappen Webbplats, denna innehåller alla informationstyper som kan skapas Varje mapp är en informationstyp För varje informationstyp finns: ett redigeringsformulär som styr inmatning en presentationsmall som styr hur informationen visas på webbplatsen

15 15 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Exempel på redigeringsformulär

16 16 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Exempel på en artikel i dess presentationsmall

17 17 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Utbildning Utbildning kommer att vara helt webbbaserad och tillhandahållas via utbildningsportalen Utbildningen innehåller b la avsnitt om hur man skriver på webben, dels redaktionellt men även juridiskt och utbildning i Content Studio Innan en församling får en inloggning krävs att utbildning genomförts

18 18 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Plan för införande av nya enheter En enhet som vill ansluta sig till nya svenskakyrkan.se tar kontakt med förvaltningen När en enhet anmält intresse skickas avtal, uppgifter om hur utbildning/certifiering sker samt ett antal frågor om eventuell befintlig webbplats När enheten genomgått utbildning skickas påskrivet avtal till förvaltningen och inloggning kan ske För varje enhet görs en kartläggning tillsammans med ansvarig för att göra en bedömning rörande arbetsinsats. Krävs det specialutvecklade funktioner? Integration mot redan befintliga system?

19 19 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Frågor? http://www.svenskakyrkan.se/nywebb


Ladda ner ppt "Ny svenskakyrkan.se. 2 svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007 Kyrkomötets uppdrag Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för."

Liknande presentationer


Google-annonser