Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation från gruppdiskussioner Konferens kring regelverk för Journalen 15 mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation från gruppdiskussioner Konferens kring regelverk för Journalen 15 mars."— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation från gruppdiskussioner Konferens kring regelverk för Journalen 15 mars

2 Grupp 3 regelverk Manolis Nymark, Jessica Nord, Tomas Ahl

3 Vad krävs för ändringar i regelverket för att alla ska ansluta sig till ett gemensamt regelverk?  Invånaren ska se helheten. Politikerna är patienternas företrädare. De borde sätta ner foten. Hur fort kan vi gå fram?  Obligatoriska regler ska vara obligatoriska  Valbara regler ska bli obligatoriska  Så lite undantag som möjligt. Gemensamt regelverk kring hanteringen av eventuella undantag. Tredje person, våldsutsatta.  Alla informationsmängder visas direkt i Journalen. (Inget rådrum.)

4 Målbild istället för regelverk?  P1. Kan regelverket ersättas med mål/vision med full transparens?  P2. Vad skulle det innebära?  P2 Förmodligen inga problem för patienten kan ta del av all information, men utmaningar för verksamheterna.  Regelverk som stödjer målbilden ska finnas. Målbilden bör vara mätbar, och kunna följas upp  Vad göra med de som inte följer regelverket?  Stimulansmedel. Rankinglista…

5 Grupp 4 regelverk Mats Holmberg, Anne Rajala, Emine Onatli

6 Regelverk grupp 4 VadKommentar Mål istället för regelverk Kan vi ersätta regelverk med en mål/vision som är full transparens? Mål istället för regelverk Vad innebär det? Full transparens-allt visas. Åldersfrågan-12 år bra men… Ska det finnas undantag så ska det vara gemensamt för alla Landsting/regioner. Glöm ej att det är också ett redskap för vårdenheter. Samma information- mindre problem med journalsystem, filtrering osv. Standardisera de regelverk som finns i journalen och synkronisera med övriga civilsamhället. Mål är bättre en regelverk, men de kompletterar varandra. Olika trappsteg för att nå målet. Incitament för att landstingen ska komma i mål. Båda behövs initialt- för det är två olika saker. Regelverk kan hantera mycket annat också, ex krav på standardisering av dokumentation. Standardiserad dokumentation: vägledningen till vad som ska dokumenteras och vilken information ska upp på journalen.

7 Regelverk grupp 4 VadKommentar Vad krävs för ändringar i regelverket för att alla ska ansluta sig till ett gemensamt regelverk? Möjlighet för föräldern att se tonåringens journal om tonåringen godkänner det Punkt 9-10, valbara-den enskilde ska välja själv Prövningen sker på individnivå-kanske under en viss period och inte utifrån yrkeskategori Få med personalen-Visa på nyttan för sjukvården, med bra material. Standardisera dokumentationen- ta stöd av kvalitetsregister. Se över formuleringar i regelverk, ex Svårt att förstå första regeln- vad är säker inloggning? Gemensamt datum från när man ska införa journalen-samma datum för alla. Principbaserad regelverk- inte detaljer. Bestämma ett datum där alla ska visa fr o m- ex alla ska visa vaccinationer fr o m 1 jan 2015- så att alla visar någon-visar god vilja.

8 Regelverk grupp 4 VadKommentar Vad krävs för ändringar i regelverket för att alla ska ansluta sig till ett gemensamt regelverk? Borde finnas incitament för anslutning-pengar borde komma från statliga incitament. Barnkonsekvensanalys-enskilda fall-hitta teknisk lösning på de underårigas åtkomst-exempelvis med bankid så kan de under 18 år inte komma åt alls. Punkt7-Försegla sin journal- kanske bara delar av sin journal inte hela som det står nu. Även personal kan försegla delar av journal. Vissa rutiner för hantering av försegling av info-borde kanske läggas in i regelverket. Inget valbart utan ett regelverk. Invånare får information om regelverket. 2018 borde vara den bortre gränsen för anslutning- sen ska alla följa den visionen

9 Regelverk grupp 4 VadKommentar Övriga frågor/funderingar från gruppen Tolkar juristerna regelverket ute i landstingen lika?- Det skiljer sig beroende på var i landet man är- Finns det ett nätverk av jurister i landet som sammarbetar? Såsom regelverket ser ut idag så finns det för mycket utrymme för tolkningar- kan man inte förenkla för att undkomma det? Man vill gärna ha något som Patientdatalagen- som hjälp i implementeringen- skapa rekommendationer där det inte finns utrymme för tolkning Hur många gånger skriver vi saker i journalen som vi inte skulle kunna säga till patienten? Inte mycket är man överens om. EN väldigt liten del. Vi ger möjlighet att spärra av delar av systemet- för att kunna skydda känsliga delar av vården- men patienten har förmåga att ta till sig informationen ändå.

10 Grupp 5 regelverk Petter Könberg, Madeleine Marklund, Mats Löfström

11 Regelverk grupp 5 VAD?KOMMENTAR Allt ska publiceras som är lagligt och tekniskt möjligt. Undantag ska motiveras. Landstinget Värmland Positivt att jobba mot mål & visioner Det regelverket reglerar är viktigt att ta med sigSpeciellt barnperspektiv Glappet mellan vårdpersonal och patient viktigt att täppa till Inera måste se till att de vetenskapliga studierna är tillgängliga Inera bör tillhandahålla forum för diskussion kring ex våldsutsatthet Inera bör tillhandahålla införandestöd i form av material till verksamheten För att få med sig personalen

12 Grupp 1 känsliga frågor Mia Pettersson, Brita Nilsson Engström, Jenny Juremalm

13 Känsliga frågor grupp 1 VadKommentar Föräldrars tillgång till barns jnl-Åtkomst upp till 18 år, men möjlighet till att filtrera bort specifika vårdkontakter (t ex tidig abort) vilket vårdverksamheten skulle göra -Åtkomst upp till 18 år, men efter samråd med tonåringen om vilka enheter -Historik bör vara tillgänglig för vårdnadshavare även om barnet fyllt 13 år

14 Ungas tillgång till egen jnl-Ungdom mellan 13-17 bör ha tillgång, men enligt samråd med ansvarig verksamhets- chef -Ungdom mellan 13-17 har tillgång till journal, men ha möjlighet att dela ut delar till vårdnadshavare -Ingen tillgång före 18, men vårdnadshavare skulle kunna dela ut -Mycket viktigt med ungas personliga integritet

15 Våldsutsatthet-Bra med möjlighet att försegla -Viktigt att informera invånare om möjligheten -Utveckla möjligheten att försegla ut specifika vård- kontakter, vårdenheter, tids- perioder -”Försegla” mindre bra beskrivning – ändra namn? Tillgång till psykiatri jnl-Bör visas, men kanske filtrera bort enheter -Bra behandling för patienter att kunna läsa sina anteckningar -Ta hjälp av goda exempel och erfarenheter från andra

16 Att få obehagliga besked-Man vill hellre få sitt besked hemma för att slippa oron över att vänta på besked -Bra att man har ett val att inte logga in -Inte självklart!

17 Grupp 2 känsliga frågor Mikael Johansson, Ewa Jerilgård, Maria Brunzell

18 Känsliga frågor grupp 2 VadKommentar Föräldrars tillgång till barns journal Bra att föräldrar får åtkomst, men det ska gå att anpassa efter individ. Man skulle kanske ha möjlighet att blockera förälders åtkomst. Åldern 12 är nog bra, men undantag måste kunna göras. Önskvärt med nationella riktlinjer

19 Känsliga frågor grupp 2 VadKommentar Ungas tillgång till sin egen journalDet är en mognadsfråga. Tonåringen och verksamhetschefen ska samråda och verksamhetschef beslutar om information från verksamhetsområdet ska tillgängliggöras. Vårdnadshavare ska inte blandas in.

20 Känsliga frågor grupp 2 VadKommentar VåldsutsattaFörsegling bra, men då förseglar man allt. Detta gör det så uppenbart att man tagit bort journalen. Patienten ska själv kunna välja att dölja specifik anteckning. Både full försegling och enstaka försegling ska vara möjlig.

21 Känsliga frågor grupp 2 VadKommentar Tillgång till psykiatrijournalenGenerell menprövning är bra att den finns kvar, men verksamhetschef ska kunna göra både en opt-in och opt-out.

22 Känsliga frågor grupp 2 VadKommentar Att få obehagliga beslut14-dagarsregeln måste ses över då den tillämpas olika. Hur information presenteras om att man har ny information och hur dialogen kring det aktiva ställningsstagandet till om man vill se ny information utformas behöver ses över. Misstänkt lunginflammation kan visa sig vara lungcancer. Gemensamma överenskommelser med tillämpningsanvisningar är viktiga.


Ladda ner ppt "Dokumentation från gruppdiskussioner Konferens kring regelverk för Journalen 15 mars."

Liknande presentationer


Google-annonser