Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den svenska arbetsförmedlingens service till arbetslösa – några utvecklingstendenser Nordiska ministerrådets jubileumskonferens i Reykjavik 21/22 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den svenska arbetsförmedlingens service till arbetslösa – några utvecklingstendenser Nordiska ministerrådets jubileumskonferens i Reykjavik 21/22 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Den svenska arbetsförmedlingens service till arbetslösa – några utvecklingstendenser Nordiska ministerrådets jubileumskonferens i Reykjavik 21/22 maj 2014. Mats Wadman, analysdirektör Arbetsförmedlingen

2 NMR 20140522 2

3 3

4 Några större förändringar sedan 2007 inom arbetsförmedlingens ansvarsområde. Åtgärder för att öka arbetsutbudet och minska beroendet av bidrag. –Arbetslöshetsförsäkringen –Etableringsuppdraget –Sjukförsäkringsuppdraget Garantier –Jobb- och utvecklingsgarantin, JOB –Ungdomsgarantin, UGA Kompletterande aktörer Krav på aktivitetsredovisning NMR 20140522 4

5 1. Arbetslöshetförsäkringen Förändringar vad gäller: Villkoren för rätt till ersättning. Ersättningsperiodens längd. Ersättningsgraden. Beräkningsgrunden för ersättningen. NMR 20140522 5

6 Arbete eller utbildning Kartläggning Bosättning Kartläggning Bosättning Synliggöra kompetens/Matcha Utveckla och stärka kompetens Översätta och värdera kompetens Ev. rehabiliterande insatser Svenska för invandrare SFI Samhälls- orientering Studier i svenska Svenska för invandrare SFI Samhälls- orientering Studier i svenska 2. Etableringsuppdraget NMR 20140522 6

7 Den nyanländes förutsättningar för etablering – ett samarbete mellan kommun och Arbetsförmedling Arbete Språk Hälsa BoendeBarnomsorg Försörjning Utbildning NMR 20140522 7

8 3. Sjukförsäkringsuppdraget NMR 20140522 8

9 Sjukförsäkringsuppdraget- Gemensam kartläggning Målet - Att klargöra individens medicinska och arbetslivsinriktade förutsättningar för inträde i arbetslivet eller återgång i arbete. Syftet - Att använda båda myndigheternas kompetens tidigt: –rätt insats –rätt aktör –rätt tid Om behov: Besluta om fortsatt samarbete i aktiva insatser NMR 20140522 9

10 Bild 10 4. Målgrupp för jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)  Arbetslösa som förbrukat alla ersättningsdagar Arbetslösa som förbrukat 300 dagar och inte upparbetat nytt villkor  Arbetslösa utan ersättning som varit inskrivna i 14 mån  Ungdomar som deltagit 15 månader i Jobbgarantin för ungdomar  Tre faser 1.150 dagar 2.200 dagar 3.2 år NMR 20140522

11 Bild 11 Innehåll i jobb- och utvecklingsgarantin Fas 1 Kartläggning (inklusive bedömning), Coachning Förberedande insatser Fas 2 Arbetspraktik Arbetsträning Arbetsmarknadsutbildning Fas 3 Varaktig samhällsnyttig sysselsättning (kan bestå av insatser ur Fas 1 och Fas 2 vid stor chans till jobb) NMR 20140522

12 Delar av jobb- och utvecklingsgarantin kan bedrivas av andra aktörer Coachning och kartläggning/bedömning kan upphandlas För arbetsträning och upphandlade platser kan merkostnadsersättning lämnas. NMR 20140522 12

13 Ersättning i JOB Deltagaren som befinner sig i JOB uppbär aktivitetsstöd Deltagare som saknar rätt till a-kassa har ej ersättning i Fas 3 NMR 20140522 13

14 5. Ungdomsgarantin (UG) för den som är 16-24 år och varit utan arbete i minst tre månader. (90 dagar) Aktiviteterna genomförs i Arbetsförmedlingens regi eller av kompletterande aktör. Anvisningstiden hos en kompletterande aktör är sex månader och måste rymmas inom de 15 månaderna som utgör ramen. Aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar ska täcka deltagarens hela arbetsutbud. En obligatorisk kartläggning inleder programmet och kan i övrigt omfatta: NMR 20140522 14

15 Innehåll/Aktiviteter i Jobbgarantin för ungdomar Fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med coachning. Ett ökat stöd för att bli bättre på att söka och hitta jobb. Möjlighet att kombinera arbetssökandet med praktik, utbildning, stöd till start av näringsverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka chanserna till arbete. Aktiviteterna i jobbgaranti för ungdomar genomförs i Arbetsförmedlingens regi eller av kompletterande aktörer. NMR 20140522 15

16 6. Kompletterande aktörer Syfte: Förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb samt motverka utanförskap. Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service. Låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet. Aktiviteter som omfattas av tjänsten är: - kartläggning och gemensam planering - jobbsökaraktiviteter med coachning - förberedande aktiviteter (till exempel studie- och yrkesvägledning) - arbetsplatsförlagda aktiviteter NMR 20140522 16

17 7. Kompletterande aktörer Den kompletterande aktören ska matcha deltagarens kompetens mot lediga platser på arbetsmarknaden under hela placeringstiden. Till att börja med ska den kompletterande aktören förvissa sig om att deltagaren har grundläggande kunskaper i jobbsökande. Därefter ska insatserna kombineras med arbetsplatsförlagda aktiviteter i första hand arbetspraktik. För deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin finns även möjlighet till arbetsträning. Tjänsten är ingen utredningstjänst utan syftet är att matcha deltagaren mot arbete. NMR 20140522 17

18 8. Aktivitetsrapporter Vem Alla arbetslösa. Syfte Förbättrar förutsättningarna vid möten med arbetsförmedlare. Ett stöd i jobbsökandet. Ger god överblick över jobbsökandet. Ger ett enhetligt sätt att redovisa som gäller för alla arbetssökande. När Mellan dag 1 och 14 varje månad. Innehåll Beskriva månaden innan. Aktiviteter utifrån individuella förutsättningar, baserat på handlingsplan eller etableringsplan. Inklusive andra aktiviteter som gjorts för att få ett arbete, även om de inte finns i handlingsplan eller etableringsplan. NMR 20140522 18


Ladda ner ppt "Den svenska arbetsförmedlingens service till arbetslösa – några utvecklingstendenser Nordiska ministerrådets jubileumskonferens i Reykjavik 21/22 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser