Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender och utmaningar för det offentliga åtagandet i en föränderlig tid Hans Folkesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender och utmaningar för det offentliga åtagandet i en föränderlig tid Hans Folkesson."— Presentationens avskrift:

1 Trender och utmaningar för det offentliga åtagandet i en föränderlig tid Hans Folkesson

2 Omvärldsanalys Frågan: Vad är det som händer och hur påverkar detta våra möjligheter att nå våra mål? Syftet: Beslutsunderlag för strategisk planering och beredskap inför framtiden. (Exemplet Facit)

3 Analysens tre perspektiv Omvärlden speglar rambetingelser för det offentliga åtagandet Medborgarna återger ett efterfrågeperspektiv på det offentliga åtagandet Förvaltningen reflekterar villkor för genomförande och produktion av offentliga åtaganden

4 OMVÄRLDEN –Trender och utmaningar Sverige tillhör de mest globaliserade länderna i världen Stabilitet är ett centralt ord i svensk utrikes- och säkerhetspolitik En rad utmaningar och möjligheter: Geopolitiska förändringar Säkerhetspolitiska utmaningar Makroekonomiska utmaningar EU Regionala transnationella samarbeten

5 Medborgarna Det svenska samhällskontraktet utgår från ett medborgarperspektiv kodifierat i regeringsformen 1 kap 2§: Den offentliga verksamheten har som mål att tillgodose den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd. Med välfärd avses rätten till arbete, bostad, utbildning, social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa. En hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

6 Förvaltningen Målet för förvaltningspolitiken är: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet och ett effektivt EU arbete (FIU:38).

7 Ändrade förutsättningar för den svenska modellen Skillnader mellan perioderna 1950- 1970 och 1990-2010 1950-1970 1990- 2010 Arbetslöshet 2-3 % 6- 8% Lönernas andel av det samlade produktionsvärdet 73% 65- 68% Inkomstskillnader Stabila/minskade Ökande Källa: C-M Jonsson & I Lindeberg

8 Ändrade förutsättningar för genomförandet av den svenska modellen Staten har att i ökad utsträckning att förhålla sig till överstatlighet och global utveckling Det civila samhället och privata aktörer har tillkommit som en samarbetspartner utöver mer traditionella relationer med kommuner Allt fler marknader omregleras som en följd av statens nya samarbeten På lokala arenor bildar Samordningsförbund samverkansytor mellan huvudmän Uppgifter och ansvar flyttas från stat till regionala företrädare Styrning via NYP ifrågasätts

9 Antal arbetslösa i utsatta grupper och övriga, ej utsatta, inskrivna som arbetslösa Anm. Trendvärden. Till gruppen utsatta räknas äldre (55-64), lågutbildade, funktionsnedsatta samt födda utanför Europa Källa: Arbetsförmedlingen

10 Utmaningar för det offentliga åtagandet

11 Urbanisering Miljoner personer Källa: SCB

12 Urbanisering Var fjärde kommun i Sverige har ett invånarantal som understiger 10 000 personer (2014). Under 2013 sjönk befolkningstalen i 84 av Sveriges kommuner. Utan invandring till Sverige hade minskningen gällt 200 kommuner. Utflyttningen ojämnt fördelad över befolkningsgrupper. Unga, kvinnor och välutbildade mest benägna att flytta. Sjunkande skattebaser ett problem för många kommuner. Samtidigt tryck på de större städernas hållbarhet och förmåga att tillgodose boende, infrastruktur, offentlig service, vård och omsorg. Liknande utmaningar i stad och land dock mot olika bakgrunder och kapaciteter.

13 32 kommuner som tillsammans utgör 11 procent av landets befolkning. Exempel är Lomma, Sollentuna, Partille, Vellinge, Danderyd och Mölndal. Flertalet ligger på pendlingsavstånd till någon av våra tre storstäder Stockholm, Malmö eller Göteborg. 50 kommuner. 54 procent av landets befolkning. De tre storstäderna och kommuner med universitet och högskolor. Traditionellt starka industristäder. Landskapet kan sägas representera ett mångfaldens Sverige och gruppen kommuner är heterogen i många socioekonomiska avseenden. 72 kommuner. 16 procent av landets befolkning. Sveriges turistorter som Åre, Tjörn, Sotenäs, Leksand och Strömstad finns här. Inkomstnivåerna är förhållandevis höga. Åldrande befolkningsstruktur med en lägre generationsåterväxt. 71 kommuner. 13 procent av landets befolkning. Befolkningen har en lägre utbildningsnivå, en högre arbetslöshet och en lägre inkomstnivå och åldrande befolkningsstruktur. Exempel på kommuner är Katrineholm, Lessebo, Hässleholm, Härnösand, Kristinehamn och Munkedal. 65 kommuner. 6 procent av landets befolkning. En starkt åldrande befolkningsstruktur, låg generationsåterväxt samt låga inkomst- och utbildningsnivåer. Simrishamn, Mellerud, Vansbro, Valdemarsvik, Storuman och Rättvik är några exempel.


Ladda ner ppt "Trender och utmaningar för det offentliga åtagandet i en föränderlig tid Hans Folkesson."

Liknande presentationer


Google-annonser